Soomes muutub uuest aastast tulu maksustamine

Majapidamiste, töötulu ja sõidukulude maksusoodustust muudetakse vastavalt valitsusprogrammis kokkulepitule. Pärandimaksu tasumise periood pikeneb 10 aastani.

Majapidamis-, õendus- ja hooldustöö eest saadava kodumajapidamise maksusoodustuse ajutine tõus pikeneb aastani 2024. Suurendatud maksusoodustuse suurus on 60% tööhüvitisest ja 30% makstavast palgast ning maksustatavast tulust maha arvatava maksusoodustuse maksimaalne suurus on 3500 eurot. Kodumajapidamise maksusoodustus laieneb ka kodus osutatavatele füsioteraapia ja tegevusteraapia teenustele.

Edaspidi suurendatakse 65-aastaseks saanute puhul töötulu maksusoodustuse maksimummäära 1200 euro võrra. Selle asemel kaob maksusoodustuse kasv 60–64-aastastelt. Soodustuse muutmise eesmärk on oluliselt suurendada üle 65-aastaste inimeste töötamise stiimuleid.

Sõidukulude mahaarvamise omaosaluse osa suurendatakse 750 eurolt 900 eurole. Lisaks tehakse ettepanek pikendada välismaiste eriekspertide tulumaksu kinnipidamise tähtaega 48 kuult 84 kuule.

Pärandimaksu tasumise periood pikeneb kahelt aastalt 10 aastani. Muudatusega ei nõuta pärandimaksu enam täitemenetluse käigus sisse, sellest lähtuvalt ei esitata maksumaksjale pankrotiavaldust ning andmed tasumata pärandimaksu kohta kajastuksid maksuvõlaregistris alles 10 aasta möödumisel alates maksu esimesest tasumise tähtpäevast. Pärast maksetähtaega tasutud pärandimaksult tuleks aga maksta viivist.

Muudatused jõustuvad 1. jaanuaril 2024.

Kavandatavad muudatused põhinevad peaminister Petteri Orpo valitsusprogrammi dokumentidel. Valitsusprogrammis kokku lepitud tööjõu maksustamise kergendamine ja maksubaaside indeksirevisjon lisatakse ettepanekusse pärast valitsuse eelarvearutelu.

Rahandusministeerium saatis eelnõu kooskõlastusringile kolmapäeval, 30. augustil. Ettepanekute tegemise tähtaeg on 15. september. Pärast kooskõlastusringi teeb ministeerium seaduseelnõudesse vajalikud muudatused. Valitsus kavatseb esitada eelnõu parlamendile sügisistungjärgul.

Kommentaarid
(Külastatud 8,988 korda, 1 külastust täna)