Jahmatav uuring: enamus ameeriklasi on vastu USA abi jätkamisele Ukrainale

Enamik ameeriklasi on selle vastu, et Kongress lubaks täiendavalt rahastada Ukrainat sõjas Venemaaga, selgub CNN-i värskest uuringust, mille korraldas SSRS, kus avalik arvamus on pooleks küsimuses, kas USA on Ukraina abistamiseks juba piisavalt teinud.

Üldiselt leiab 55% vastanutest, et USA Kongress ei peaks lubama Ukraina toetamiseks täiendavat rahastamist, võrreldes 45% vastanutega, kes leiavad, et Kongress peaks sellist rahastamiset lubama. Ja 51% ütleb, et USA on Ukraina abistamiseks juba piisavalt ära teinud, samas kui 48% ütleb, et ta peaks tegema rohkem.

Venemaa sissetungi algusaegadel 2022. aasta veebruari lõpus läbi viidud küsitluses leidis 62% vastanutest, et USA peaks rohkem tegema.

Parteide erimeelsused on pärast seda küsitlust samuti suurenenud, enamik demokraate ja vabariiklasi on nüüd USA rolli kohta Ukrainas vastandlikel pooltel.

Enamik, kuid mitte kõik (68%) neist, kes ütlevad, et USA peaks Ukraina toetamiseks rohkem tegema, pooldab lisarahastamist, nagu ka 23% neist, kes ütlevad, et USA on juba piisavalt teinud.

Kui küsiti konkreetselt abi liikide kohta, mida USA saaks Ukrainale osutada, toetatakse laiemat abi luureandmete kogumisel (63%) ja sõjalisel väljaõppel (53%), samas kui relvade pakkumisel (43%) ning USA sõjaväe osalemisele lahingutegevuses on väga väike toetus (17%).

Enamik ameeriklasi, kes ütlevad, et USA peaks Ukraina toetamiseks rohkem tegema, pooldab abi andmist luureandmete kogumisel (75%), sõjalisel väljaõppel (68%) ja relvastusel (60%), samas kui nende seas, kes ütlevad, et USA on seda juba piisavalt teinud, teenib, ainult luureandmete kogumine enamuse toetuse (52%).

Enamik ameeriklasi väljendab muret selle üle, et Venemaa sõda Ukrainas ohustab USA riiklikku julgeolekut (56%), kuid 2022. aasta veebruariga võrreldes on see märkimisväärselt vähenenud (72% oli siis mures USA julgeolekut ähvardavate ohtude pärast).

Suurem mure on uues küsitluses see, et sõda jätkub ilma lahenduseta pikka aega. Peaaegu 8 vastajat 10-st on selle pärast mures, sealhulgas 82% demokraatidest, 75% sõltumatutest ja 73% vabariiklastest. Peaaegu kaks kolmandikku on mures, et sõda Ukrainas toob kaasa suurenenud ohud demokraatiale mujal (65%) või Venemaa rünnakud mujal (64%), ja umbes 6 vastajat 10-st on mures, et see võib kaasa tuua laiema sõja Euroopas (59%).

Uuringust selguvad laialdased erakondlikud ja ideoloogilised lahknevused selles osas, kui palju peaks USA tegema, et aidata Ukrainal Venemaa sõjalist rünnakut tagasi tõrjuda.

Vabariiklased väidavad üldiselt, et Kongress ei peaks lubama uut rahastamist (71%) ja et USA on Ukraina abistamiseks piisavalt ära teinud (59%). Demokraatide seas väidab enamik vastupidist, 62% pooldab lisarahastamist ja 61% leiab, et USA peaks rohkem tegema.

Mõlema partei sees on ideoloogiapõhised lõhed. Täiendava rahastamise osas on liberaalsed demokraadid kaugelt kõige enam toetavad, 74% toetab seda, võrreldes 51% mõõdukate või konservatiivsete demokraatidega. Vabariiklaste seas on umbes kolmveerand konservatiividest uue rahastamise vastu (76%) võrreldes 61% mõõdukate või liberaalsete vabariiklastega.

Sõltumatud väidavad enamasti, et USA on Ukraina abistamiseks piisavalt ära teinud (56%) ja et nad on täiendava rahastamise vastu (55%).

Kui küsiti konkreetsete abivormide kohta, vastab mõlema partei toetajate enamus, et USA peaks andma Ukrainale abi luureandmete kogumisel (seda ütleb 70% demokraatidest, 63% sõltumatutest ja 56% vabariiklastest). Ja kuigi peaaegu kaks kolmandikku demokraatidest toetab sõjalist väljaõpet (64%), langeb sõltumatute ja vabariiklaste toetus umbes pooleni (mõlemas grupis 48%). Ukrainale relvade tarnimisel on veel suurem erinevus – demokraatidest toetab seda 61%, sõltumatutest 39% ja vabariiklastest vaid 30%. Alla 20% erakondade toetajatest toetab USA sõjaliste jõudude saatmist lahingutegevuses osalemiseks (19% demokraatide, 18% sõltumatute ja 16% vabariiklaste seas).

President Joe Biden pälvis Ukraina olukorra lahendamise eest 45% ameeriklaste heakskiidu. Sarnane 43% kiidab heaks selle, kuidas ta käsitleb USA suhteid Venemaaga. Peaaegu iga viies vabariiklane kiidab tema suhtumise Ukraina olukorda heaks (19%), mis on tunduvalt kõrgem kui tema üldine heakskiit vabariiklaste seas, mis on 7%.

CNN-i küsitluse viis uuringufirma SSRS läbi 1. kuni 31. juulini juhusliku üleriigilise valimi hulgas, mis koosnes 1279 täiskasvanust, kellele saadeti küsimused posti teel. Küsitlused viidi läbi veebis või telefoni teel intervjueerijaga. Täisvalimi tulemuste valimi vea piir on pluss-miinus 3,7 protsendipunkti; see on alarühmade puhul suurem.

Kommentaarid
(Külastatud 572 korda, 1 külastust täna)