Rootsis lõppes suurõppus Aurora 23, mille käigus harjutati Läänemere kaitset

Soome kaitseväelased osalesid enam kui tuhande maa-, mere- ja õhuväe ning kaitseväe logistikaosakonna sõduriga Rootsi kaitseväe põhiõppusel Aurora 23. Rootsi lõunaosas korraldatud umbes 26 000 inimesega õppus lõpeb 11. mail.

Kaitseväest osalesid õppusel ajateenijad, reservväelased ja isikkoosseis kõigist kaitseharudest ja logistikaosakonnast. Õppuse küberkaitsesimulatsioonidele kaasati ka Soome eksperdid. Osalemise eesmärk oli arendada kaitseväe koostöövõimet Rootsi ja teiste rahvusvaheliste partneritega.

Kaitseväe väljaõppeosakonna vanem kolonel Vesa Helminen ütles, et õppus oli oluline koostöövõime arendamisel.

Aurora 23 pakkus olulist võimalust praktilise koostöö praktiseerimiseks nii Rootsi kui ka teiste rahvusvaheliste partneritega. Meil õnnestus arendada kaitsevalmidust ja koostöövõimet partneritega. Esile kerkinud arengueesmärgid annavad inspiratsiooni ka tulevasteks õppusteks, ütles Helminen.

Õppus näitas, et Soome ja Rootsi on võimelised ühisoperatsioonideks nii maal, merel, õhus kui ka küberkeskkonnas. Kolonel Helminen ütles, et õppus oli oluline riikide sidususe tugevdamisel.

Meie ühine väärtusbaas ja visioon lähipiirkondade julgeolekukeskkonnast on meie koostöö tuum. Õppus tugevdas veelgi meievahelist ühtekuuluvust, ütles Helminen.

Neljandik õppusel osalejatest olid reservväelased

Soome koosseis oli õppusel osalevatest rahvusvahelistest vägedest suurim üle tuhande sõduriga, kellest ligikaudu 250 olid reservväelased. Soomlased tegutsesid õppusel mitmerahvuselise väe koosseisus Rootsi kaitseväe juhtimisel.

Õppusel osales umbes 700 sõdurit Pori brigaadist ja soomusbrigaadist. Maavägi harjutas koostööd Rootsi brigaadi koosseisus ja koostööd Suurbritannia vägedega. Õppus arendas armee võimet tegutseda mitmerahvuselise väe koosseisus.

Õhujõud harjutas rahvusvaheliste lennuoperatsioonide planeerimist ja läbiviimist, samuti juhtimiskeskuse ja baasoperatsioone. Õppusel osales ligikaudu sada sõjaväelast ning kuus F/A-18 Hornet hävitajat, kuus Hawk reaktiivlennukit ning transpordi- ja sidetehnika.

Merevägi arendas õppusel oskust teha koostööd Rootsi juhitud operatsioonidel taktikalisel tasandil ning osales ühisoperatsioonide planeerimisel ja läbiviimisel. Õppusel osales umbes 300 inimest, miinitõrjelaev Purunpää, Hamina-klassi raketilaev ja toetuslaevana tegutsenud mitmeotstarbeline laev Louhi. Lisaks sõjalaevadele olid kohal piirivalveväed Uusimaa brigaadist ja Rannabrigaadist oma ujuvvarustusega.

Logistikaosakond toetas vägede lahingutegevust koostöös Rootsi kaitseväega, viies õppuse läbi vastavalt FISE logistilise toetuse kontseptsioonile. Eesmärk oli arendada koos Rootsi kaitseväe hooldus- ja logistikajõududega hoolduse ja logistika planeerimise ja elluviimise oskust.

Aurora 23 oli oluline Soome ja Rootsi koostöö süvendamisel maal, merel, õhus ja küberkeskkonnas. Õppusel tehtud tähelepanekute ja kogemuste põhjal saab koostööd veelgi süvendada. Järgmisena osalevad Rootsi kaitseväelased Soome põhjaosas korraldatavatel õppustel Lightning Strike ja Northern Forest.

Aurora 23 arvudes

● Rootsi kaitseväe juhitud õppus, millest võttis osa üle 26 000 inimese.
● Õppus korraldati 17. aprillist 11. maini Rootsi lõunaosas, sealhulgas merealadel.
● Õppusel osalesid sõdurid 15 erinevast riigist. Rahvusvahelistest partneritest panid suurimad jõud välja Soome, USA ja Suurbritannia.
● Lisaks sõduritele osalesid õppusel Rootsi tsiviilvõimud.

Kommentaarid
(Külastatud 117 korda, 1 külastust täna)