Soomes on valimised pühapäeval, 2. aprillil

Parlamendivalimised toimuvad Soomes 2. aprillil 2023. Valimistel hääleõiguslikud Soome kodanikud valivad neljaks aastaks 200 parlamendiliiget.

Soome on parlamendivalimisteks jagatud 13 ringkonnaks. Valitavate saadikute arv ringkonna kohta sõltub sellest, kui palju Soome kodanikke elab ringkonnas kuus kuud enne valimisi. Ahvenamaa ringkonnast valitakse aga alati üks saadik.

Parlamendivalimistel on õigus hääletada igal Soome kodanikul, kes saab hiljemalt valimispäeval 18-aastaseks. Hääleõiguse teatis saadetakse Digi- ja rahvastikuinfo ametilt kas kirjana koju või elektrooniliselt Suomi.fi teenusesse. Teade saadetakse elektrooniliselt neile, kes on tellinud teenuse Suomi.fi ametlikud teadaanded.

Hääletamisõiguse teatises märgitakse hääletamiskoht valimispäeval. Lisatud on ka valimisringkonna eelhääletamise kohtade loetelu.

Parlamendivalimistel saab hääletada kas valimispäeval, pühapäeval, 2. aprillil või eelhääletamise perioodil 22.–28. märtsil. Hääletada saab ainult isiku poolt, kes kandideerib hääletaja ringkonnas. Hääletaja valimisringkond on märgitud hääleõiguse teatises.

Valija peab esitama isikut tõendava dokumendi nii valimispäeval hääletamisel kui ka eelhääletamisel. Oma isikut saab tõendada ametliku fotodokumendiga, näiteks juhiloa või politsei väljastatud isikutunnistuse ja passiga.

Eelhääletus Soomes ja välismaal

Hääleõiguslik isik saab eelhääletada mis tahes üldises eelhääletamise kohas Soomes või välismaal.

Kolmapäeval, 22. märtsil algab Soomes parlamendivalimiste eelhääletamine ja lõpeb teisipäeval 28. märtsil. Välismaal toimub eelhääletamine ajavahemikus 22.-25. märts, kuid paljudes välismaistes eelhääletamise kohtades on hääletusperiood sellest lühem.

Soome  ja välismaiste eelhääletamise kohtade aadressid ja lahtiolekuajad valimiste info ja tulemuste teenusest. Infot leiab ka Digi- ja rahvastikuinfo ameti valimisjaoskonnateenusest aadressil www.aanestyspaikat.fi (avatakse märtsikuu jooksul). Eelhääletamise kohti saab küsida ka tasuta valimisteenuse numbrilt:

  • soomekeelne telefoniteenus: 0800 9 4770
  • rootsikeelne telefoniteenus: 0800 9 4771
  • WhatsApp-tekstiteenus: 050 438 8730.

Kodus saab eelhääletada isik, kelle liikumis- ja tegutsemisvõime on nii piiratud, et ta ei pääse ilma raskusteta valimispäeval eelhääletamise ruumi või hääletamisruumi. Kodus hääletamiseks tuleb end registreerida omavalitsuse keskvalimiskomisjonis hiljemalt 21. märtsil enne kella 16. Kodus hääletamisega seoses saab teatud tingimustel hääletada ka samas leibkonnas elav hooldaja.

Välisriigist saavad posti teel hääletada need, kes elavad või viibivad välismaal kogu eelhääletamise aja ja valimispäeva jooksul. Hääleõiguslik isik, kes soovib hääletada kirja teel, peab eelnevalt tellima välismaale posti teel hääletamise dokumendid, pärast nende kättesaamist hääletama ja lõpuks oma hääle postitama omavalitsuse keskvalimiskomisjonile Soomes. Kirja teel antud hääl peab jõudma õigesse keskvalimiskomisjoni hiljemalt valimispäevale eelneval reedel, 30. märtsil enne kella 19.00. Täpsemad juhised leiate aadressilt www.vaalit.fi/kirjeaanestys.

Hääletamine valimispäeval, 2. aprillil

Valimispäeval on kõik valimisjaoskonnad avatud kella 9.00-20.00.

Valimispäeval saab hääletada ainult hääletamisõiguse teatises märgitud hääletamisruumis. Digi- ja rahvastikuinfo ameti valimisjaoskonnateenuses aadressil www.aanestyspaikat.fi (avatakse märtsikuus) oleva aadressi alusel saate otsida ka oma valimispäeva hääletamisruumi.

Tulemuse arvutamine

Eelhäälte lugemine algab juba siis, kui on käimas valimispäeva hääletus. Häälte lugemine valimispäeval algab kohe pärast jaoskondade sulgemist. Eelinfo häältelugemise kohta avaldatakse alates kell 20.00, mil eelhäälte lugemine peaks lõppema. Valimiste esialgsed tulemused selguvad õhtu ja öö jooksul.

Häälte ülelugemine toimub ringkonnakomisjonides valimispäevale järgneval esmaspäeval, 3. aprillil. Ringkonnakomisjonid kinnitavad kolmapäeval, 5. aprillil lõplikud valimistulemused.

Valitud parlament alustab tööd teisipäeval, 11. aprillil.

Teave parlamendivalimiste kohta on saadaval mitmetes keeltes

Veebilehel Vaalit.fi on info parlamendivalimiste kohta erinevates keeltes (soome, rootsi, koltani, inari saami, põhjasaami, soome ja soome-rootsi viipekeel ning mitmed enimkasutatavad võõrkeeled, nt inglise, araabia, eesti ja vene keel).

Justiitsministeeriumi YouTube’i kanalilt leiab ka lihtsas ja viipekeeles hääletamise videoid. Brošüürid on saadaval soome ja rootsi keeles. Valimised kuulutatakse välja ka vaegnägijatele sobivas vormingus.

Valimiste rahastamisest teatamine

Valitud saadikud ja nende asendusliikmed peavad oma valimiste rahastamisest aru andma riigikontrollile. Teade tuleb esitada hiljemalt 5. juuniks 2023. a. Rohkem infot valimiste rahastamise teadete kohta www.vaalirahoitus.fi.

Kommentaarid
(Külastatud 139 korda, 3 külastust täna)