Soome Kela küsib töötult mehelt tagasi toetusi 26 000 eurot, kuna mees tegi vabatahtlikku tööd

Helsingi piirkonnas elav Olli teeb 2019. aasta algusest vabatahtlikku tööd toiduabi andvas ühingus. Nüüd ähvardab sotsiaalkindlustusamet Kela temalt „põhjendamatult makstud toetuste tõttu”, millest ta on seni elanud, tagasi nõuda ligi 26 000 eurot palgatoetuse lõppemise järgse perioodi eest.

Asja tundliku iseloomu tõttu ei taha mees esineda pärisnimega, mistõttu kasutatakse nime Olli, vahendab MTV.

Ollil puudub erialane haridus, mistõttu on tööle kandideerimine raskendatud. Tal on alati olnud kirg abistamise ja heategevuse suhtes.

Toiduabi pakkuvasse ühingusse Hyvä Arki ry kandideeris 2019. aasta veebruaris tööle töötu mees Kela antud palgatoetusega.

Palgatoetus määrati Ollile üheks aastaks, st viimast korda sai ta seda toetust 2020. aasta veebruaris.

Olli aga ei soovinud toetuse lõppemise tõttu abistamistegevust jätta. Ta otsustas ühingus vabatahtlikuna jätkata.

Arved ja üür tuli ikka kuidagi tasuda.

Olli taotles põhitoetust, millega saaks maksta oma elamise eest ja jätkata vabatahtlikku tööd. Olli sai Kelast positiivse otsuse perioodi 21.2.2020-5.3.2022 hüvitise kohta.

Ollile anti õigus töötutoetusele 2022. aasta märtsis pärast põhitoetuse hüvitise lõppemist. Töötutoetust maksti talle kuni 2023. aasta jaanuarini.

Tänu nendele hüvedele on noormees jätkanud ühingus vabatahtlikuna tegutsemist tänaseni.

Küll aga sai Olli paar nädalat tagasi šokeerivad kirjad Kelast ja tööbüroost.

Uusimaa tööbüroo avalduse kohaselt poleks Ollil olnud õigust töötutoetusele, mis talle määrati 2020. aasta veebruaris.

Põhjus on selles, et vabatahtlik töö on jätkunud ka pärast palgatoetusega töö lõppemist sarnaste ülesannetega.

Tööbüroo näeb seetõttu Olli vabatahtlikku tööd kui majandustegevust ja tööülesannetega sarnanevas üldises töösuhtes olemist.

Tööbüroo otsus „põhjendamatult makstud hüvitiste” kohta viis meetmeteni Kelas.

Kelast saadud kirja kohaselt ei olnud Ollil õigust saada põhitoetuse hüvitist, mis talle määrati 2020. aasta veebruaris. Kirja järgi oli Ollile kahe aasta jooksul makstud ligi 18 000 eurot liiga palju toetust.

Põhitoetuse maksimumperiood ei täitunud, mistõttu on talle otsuse kohaselt makstud ka liiga palju töötutoetust.

Makstud töötutoetuse suurus on 2022. aasta märtsist kuni 2023. aasta alguseni olnud 8000 eurot.

MTV uudised on vastavaid dokumente näinud.

Praegu on otsus menetlemisel. Samas on Ollil võimalus esitada asjas oma seisukoht. Näiteks võetakse arvesse tema rahalist olukorda.

Kommentaarid
(Külastatud 6,212 korda, 3 külastust täna)