Euroopa võtab sihikule küberkodanike oskused, Soome ja Eesti esirinnas

Soome Aalto ülikooli teadlaste koostatud küberkodanike oskuste arendamise parimaid praktikaid kaardistav uuring kinnitab vajadust suurendada Euroopa Liidu kodanike digipädevusi. Erinevate rahvusvaheliste indeksite põhjal on eestlased küberoskustelt seni Euroopas esirinnas – loodava koostöövõrgustiku ja õppemudeliga soovitakse riikide vahel lõhesid vähendada.

Digitaalmajanduse ja -ühiskonna indeks (DESI), ülemaailmne konkurentsivõime indeks (GCI) ning riikide küberturvalisuse indeks (NCSI) paigutavad eestlased küberoskuste eri nüansse arvestades Euroopa Liidus soomlaste järel kõrgele teisele kohale. Liikmesriikide seniseid samme küberkodanike oskuste õpetamisel kaardistanud uuringust ilmnevad aga suured riikidevahelised erinevused nii üldteadmiste taseme kui ka teemaga tegelemise osas.

Küberkodaniku algatus

Lõhede vähendamiseks loodi algatus „Küberkodanik”, mille raames soovitakse tehtud kaardistuse järel töötada välja seni puudu olev Euroopa Liidu küberturvalisuse õppemudel, digitaalne õppeportaal ning riikidevahelised ühised tavad. Samuti on loomisel üleeuroopaline koostöövõrgustik, millega on liitumaoodatud kõik, kes huvituvad küberkodanike oskuste arendamisest ning tegelevad küberturvalisuse, valdkonna teadusuuringute ning haridusega.

„Küberruum on mitmekülgsem kui kunagi varem ning turvalisuse tagamiseks ei piisa enam pelgalt tehnoloogia valdamisest. Täpselt nagu liikluses ei piisa ohutuks sõiduks ainult juhtimisoskusest – tuleb tunda ka eeskirju, tajuda võimalikke ohuolukordi ning olla teadlik teistest liiklejatest,” kirjeldab Aalto ülikooli küberturvalisuse professor ja küberkodaniku algatuse juht Jarno Limnéll.

Teemaga tegelemine on Euroopas prioriteet, et aidata populariseerida kasutusel olevaid digiteenuseid ning ühes sellega suurendada konkurentsivõimet. „Küberkodaniku oskused on vajalikud nii sujuvaks ja turvaliseks igapäevaeluks, aga seeläbi ka Euroopa Liidu julgeoleku ning majandusedu jaoks,” lisab Limnéll. Uuringuetapi tulemusel rõhutavad teadlased vajadust mõista küberkodanike oskusi kui tervikut, mis koosneb küberruumis tegutsemiseks vajalikest teadmistest, oskustest ja võimetest.

Algatuse „Küberkodanik” raames koostatud Aalto ülikooli teadlaste uuringu aruanne: „Küberkodanike oskused ja nende arendamine Euroopa Liidus”

Kommentaarid
(Külastatud 711 korda, 1 külastust täna)