Soome valitsus tahab digi-ID kasutusele võtta järgmisel aastal – see puudutab ka välismaalasi

Valitsuse välja töötatud eelnõu paneb aluse digitaalse isikutunnistuse (digitaalinen henkilöllisyystodistus), välismaalase digitaalse asjaajamisvahendi (ulkomaalaisen digitaalinen asiointiväline) ja füüsilise isiku tuvastamise vahendi (luonnollisen henkilön tunnistusväline) kasutuselevõtuks. Digitaalne isikutunnistus tuleb passi ja isikutunnistuse kõrvale ning parandab kodaniku enda teabe haldamist. Valitsus esitas vastava eelnõu parlamendile 15. septembril.

Eelnõus pakutakse välja uued õigusaktid, mis puudutavad ametivõimude poolt pakutavaid uusi digitaalseid tehinguteenuseid ning nende pakkumise ja kasutamisega seotud muudatusi. Tegemist oleks uute lahendustega isikusamasuse ja isikuandmete tõendamiseks ning elektrooniliseks tuvastamiseks.

Digitaalne isikutunnistus ja välismaalase digitaalne asjaajamisvahend ei asenda passi ega isikutunnistust, vaid tulevad tehingutes nende kõrvale. Välismaalase asjaajamisvahend on saadaval ainult elektroonilisteks tehinguteks. Füüsilise isiku identifitseerimisvahend seevastu tähendab seadet, mis võimaldab digitaalset tuvastamist neile, kes ei soovi või ühel või teisel põhjusel ei ole võimalust digitaalset isikutunnistust kasutada.

Digitaalse isikutunnistuse ja välismaalase digitaalse asjaajamisvahendi kasutuselevõtuks on vaja teha muudatusi ka isikutuvastussüsteemis. Seetõttu andis valitsus samal ajal parlamendile isikukoodide süsteemi reformimise seaduse eelnõu, mis võimaldab välismaalastele kaugregistreerimise protseduuri.

Digi-ID parandab oma andmete haldamist

„Riigi poolt pakutava mobiiltelefoni rakendusega tehakse digiteenuste tehingud võimalikuks kõigile, sõltumata kliendisuhetest pankade või sideoperaatoritega. Reform on osa laiemast tervikust, mille eesmärk on põhjalikult reformida kogu elektroonilise asjaajamise viise ka EL-is. Soome on eeskujuks ja on eeskujuks oma mudeliga EL-i tasandi lahenduste osas,“ ütleb omavalitsuste minister Sirpa Paatero.

Digitaalse isikutunnistuse eesmärk on muuta kodanikule isikuandmete edastamine veelgi turvalisemaks, paindlikumaks ja võrdsemaks. Digitaalne isikutunnistus oleks kättesaadav igale soomlasele ja ka välismaalasele, kellele politsei on väljastanud välismaalase isikutunnistuse. See oleks sõltumatu teenusepakkujatest või tasulistest kliendisuhetest. Eesmärgiks on olukord, kus teenuseid taotlevatel inimestel oleks võimalus erinevaid asju ajades esitada ametivõimude poolt kinnitatud identiteet ja identiteediga seotud kinnitatud info ning hallata ise oma infot ka digitaalses keskkonnas.

Asju ajades saab inimene ise paremini otsustada, millist infot jagada. Näiteks poes vanust kontrollides oleks võimalik terve sotsiaalkindlustuse numbri asemel näidata ainult vanust. Digitaalse isikutunnistuse väljaandjal ei ole võimalik jälgida, kuidas seda kasutatakse.

Teenust pakub digi- ja rahvastikuamet

Valitsuse eelnõu kohaselt tegeleb digitaalse isikutunnistuse ja välismaalase digitaalse asjaajamisvahendiga seotud digiteenuste ning mobiilirakenduste loomisega digi- ja rahvastikuamet. Samas sisaldab eelnõu sätteid digitaalse identiteedi infosüsteemi kohta, mis on aluseks nii digitaalse identiteedi sertifikaadi kui ka välismaalase digitaalsete asjaajamisvahendi loomisel. Määrus puudutab lisaks ametiasutuste ülesannetele muu hulgas infosüsteemi ja infoturbe nõudeid ning isikuandmete töötlemist.

Lisaks võimaldab eelnõu alternatiivset isikutuvastusvahendit nendele isikutele, kes ei soovi või ei saa mobiilirakendust kasutada. Identifitseerimisvahend töötab avalikus sektoris elektroonilistes tehingutes ning selle väljastab digi- ja rahvastikuamet (digi- ja väestötietovirasto).

Seadused jõustuvad 2023. aasta sügisel

Uued seadused pidid esialgselt jõustuma 1. jaanuaril 2023, kuid jõustumise ajakava on edasi lükatud 2023. aasta septembri algusesse. Seetõttu nihkub samale kuupäevale ka digitaalse identiteedi kasutuselevõtt.

Ajakava nihutamise peamine põhjus on see, et seaduste rakendamisega seotud osapooled soovisid anda lisaaega muudatuseks valmistumiseks. Samal põhjusel nihutati 2023. aasta septembrisse ka isikukoodi süsteemi uuendamise ajakava.

Kommentaarid
(Külastatud 876 korda, 1 külastust täna)