Soomes kerkivad tänasest mitmed toetused ja pensionid – mis need on?

Tänasest 1. augustist 2022 jõustub erakorraline indeksitõus, millega seoses tõusevad Kela makstavad rahvapension, perepension ja garantiipension.

Indeksitõusu kiitis valitsuse ettepanekul heaks Soome parlament. Selle eesmärk on parandada väikse sissetulekuga pensionäride ja teiste toetusesaajate olukorda kiire hinnatõusuga seoses, vahendab Iltalehti.

Otsusega suurenevad sissetulekud tänavu augustist kuni detsembrini. Õppetoetus suureneb tänavu augustist kuni tuleva aasta juulini.

Kela andmetel tõusevad toetused järgmiselt:

Augustist tõuseb üksi elava inimese rahvapension täismahus 679,50 eurolt 703,45 eurole ning garantiipension 855,48 eurolt 885,63 eurole kuus.

Augusti alguses tõstetakse ka puudetoetusi. Näiteks pensionäride hooldustoetuse põhisumma tõuseb seniselt 73,00 eurolt 75,58 eurole kuus.

Alates augustist on töötule tööotsijale makstav tööturutoetus ehk põhipäevaraha 35,72 eurot päevas (praegu 34,50 päevas).

Üksi elavate inimeste sissetulekutoetuse põhiosa tõuseb 18,15 eurot kuus ja üksikvanematele 20,70 eurot kuus.

Ühe alla 3-aastase lapse koduhooldustoetus tõuseb 350,27 eurolt 362,61 euroni kuus.

Haigushüvitise miinimumsumma tõuseb ligikaudu euro võrra 29,67 eurolt 30,71 eurole päevas.

Õppetoetused tõusevad järgmiselt:

Tänavu tõstetakse õppetoetust 1. augustist 5,7 protsenti, sest tõus sisaldab nii tavalist kui ka täiendavat indeksitõusu.

Iseseisvalt elava ja 18-aastaseks saanud õpilase õppetoetus oli seni 253,69 eurot kuus. Alates augustist on see 268,23 eurot kuus.

Ravimikulude aastane omaosalus ei suurene. Täiendav indeksitõus ei kehti erandkorras iga-aastase ravikulude kaasvastutuse (nn ravilae) puhul, mis on endiselt 592,16 eurot kalendriaastas. Täiendav indeksitõus ei kehti ka üldise eluasemetoetuse ja pensionäri eluasemetoetuse puhul.

Kela hinnangul suurendab täiendav indeksitõus hüvitiste kulusid 2022. aastal hinnanguliselt 90 miljonit eurot ja 2023. aastal 10 miljonit eurot.

Järgmine indeksitõus on 1. jaanuaril 2023. Kela kinnitab 2023. aasta rahvapensioni indeksi tavapäraselt oktoobris.

Kommentaarid
(Külastatud 13,289 korda, 1 külastust täna)