Amnesty: Ukraina võitlustaktika ohustab tsiviilelanikke

Inimõiguste kaitse organisatsioon Amnesty International on kritiseerinud Ukraina võitlustaktikat, kus kasutatakse tsiviilelanikke inimkilbina, seades nende elud ohtu.

Ukraina väed on veebruaris alanud Venemaa sissetungi tõrjumisel seadnud tsiviilisikud ohtu, rajades baase ja kasutades relvasüsteeme asustatud elamupiirkondades, sealhulgas koolides ja haiglates, teatas Amnesty International täna.

Selline taktika rikub rahvusvahelist humanitaarõigust ja ohustab tsiviilelanikke, kuna muudab tsiviilobjektid sõjalisteks sihtmärkideks. Järgnenud Venemaa löögid asustatud piirkondades on tapnud tsiviilelanikke ja hävitanud tsiviilinfrastruktuuri.

„Oleme dokumenteerinud mustri, kuidas Ukraina väed seavad asustatud piirkondades tegutsedes ohtu tsiviilisikud ja rikuvad sõjaseadusi,” ütles Amnesty Internationali peasekretär Agnès Callamard. „Kaitsepositsioonil olemine ei vabasta Ukraina sõjaväelasi rahvusvahelise humanitaarõiguse austamisest.”

Kuid mitte iga Amnesty Internationali dokumenteeritud Venemaa rünnak ei järginud seda mustrit. Teatud muudes kohtades, kus Amnesty International jõudis järeldusele, et Venemaa on toime pannud sõjakuritegusid, sealhulgas mõnes Harkivi linna piirkonnas, ei leidnud organisatsioon tõendeid Ukraina vägede kohta, mis asuksid tsiviilpiirkondades, mille Venemaa sõjaväelased olid ebaseaduslikult sihtmärgiks võtnud.

Amnesty Internationali eksperdid uurisid aprillist juulini mitme nädala jooksul Venemaa rünnakuid Harkivi, Donbassi ja Mõkolaivi piirkonnas. Organisatsioon kontrollis rünnakute kohti; intervjueeriti rünnakutes ellujäänuid, tunnistajaid ja ohvrite sugulasi; ning viidi läbi kaugseire- ja relvaanalüüs.

Nende uuringute käigus leidsid teadlased tõendeid selle kohta, et Ukraina väed on alustanud rünnakuid asustatud elamupiirkondadest ning asunud tsiviilhoonetesse kokku 19 piirkondlikus linnas ja külas.

Amnesty organisatsiooni Crisis Evidence Lab on analüüsinud satelliidipilte, et neid juhtumeid veelgi kinnitada.

Enamus elamupiirkondi, kus sõdurid asusid, olid rindejoontest kilomeetrite kaugusel. Olemas olid võimalikud alternatiivid, mis ei ohustanuks tsiviilelanikke – näiteks sõjaväebaasid või lähedalasuvad tiheda metsaga alad või muud elamupiirkondadest kaugemal asuvad ehitised. Dokumenteeritud juhtumite puhul ei ole Amnesty International teadlik, et Ukraina sõjaväelased, kes asusid elamupiirkondades asuvates tsiviilstruktuurides, palusid või aitasid tsiviilisikuid evakueerida lähedalasuvatest hoonetest – see on suutmatus rakendada kõiki võimalikke ettevaatusabinõusid tsiviilisikute kaitsmiseks.

Donbassi, Harkivi ja Mõkolaivi oblastis toimunud Venemaa rünnakute ellujääjad ja tunnistajad rääkisid Amnesty Internationali ekspertidele, et Ukraina sõjaväelased tegutsesid nende kodude läheduses rünnakute ajal, jättes piirkonnad Vene vägede tule alla. Amnesty Internationali eksperdid olid sellise käitumise tunnistajaks paljudes kohtades.

Rahvusvaheline humanitaarõigus nõuab, et kõik konflikti osapooled väldiksid võimalikult palju sõjaliste objektide paigutamist tihedalt asustatud aladele või nende lähedusse. Muud kohustused kaitsta tsiviilelanikke rünnakute mõjude eest hõlmavad tsiviilisikute eemaldamist sõjaliste objektide lähedusest ja tõhusat hoiatamist rünnakute eest, mis võivad mõjutada tsiviilelanikkonda.

Mõkolaivist lõunas asuvas külas 10. juunil raketirünnakus hukkunud 50-aastase mehe ema rääkis Amnesty Internationalile: „Sõjaväelased viibisid meie kodu kõrval asuvas majas ja mu poeg viis sõduritele sageli süüa. Ma palusin tal mitu korda, et ta sealt eemale hoiaks, sest kartsin tema turvalisuse pärast. Sel pärastlõunal, kui rünnak toimus, oli mu poeg meie kodu hoovis ja mina majas. Ta hukkus kohapeal. Tema keha oli tükkideks rebitud. Meie kodu hävis osaliselt.” Amnesty Internationali eksperdid leidsid kõrvalmajast sõjavarustust ja vormirõivaid.

Mykola, kes elab Lõssõtsanski (Donbassi) lähedal tornmajas, mida tabasid korduvalt Venemaa rünnakud, milles hukkus vähemalt üks vanem mees, ütles Amnesty Internationalile: „Ma ei mõista, miks meie sõjavägi linnadest tulistab ja mitte põllult.” Teine elanik, 50-aastane mees, ütles: „Kindlasti käib naabruses sõjategevus. Kui tulistatakse välja, kuuleme seejärel sissetulevat tuld.” Amnesty Internationali eksperdid nägid pealt, kuidas sõdurid kasutasid elamut umbes 20 meetri kaugusel elanike kasutatava maa-aluse varjendi sissepääsust, kus vanem mees hukkus.

Ühes Donbassi linnas kasutasid Vene väed 6. mail laialdaselt keelatud ja oma olemuselt valimatut kassettlahingumoona naabruskonnas, kus olid peamiselt ühe- või kahekorruselised majad, kus Ukraina väed tegutsesid suurtükiväega. Killud kahjustasid maja seinu, kus 70-aastane Anna elab koos oma poja ja 95-aastase emaga.

Anna ütles: „Pommikild lendas ustest sisse. Ma olin sees. Ukraina suurtükivägi oli minu põllu lähedal… Sõdurid olid põllu taga, maja taga… Ma nägin neid sisse ja välja tulemas… alates sõja algusest… Mu ema on… halvatud, nii et ma ei saanud põgeneda.”

Juuli algul sai vigastada farmitööline, kui Vene väed tabasid Mõkolaivi piirkonnas põllumajandusladu. Tunnike pärast rünnakut nägid Amnesty Internationali eksperdid Ukraina sõjaväelaste ja sõidukite viibimist viljahoidlas ning tunnistajad kinnitasid, et sõjaväelased kasutasid ladu, mis asus üle tee talust, kus elavad ja töötavad tsiviilisikud.

Samal ajal kui Amnesty Internationali eksperdid uurisid Harkivis ning Donbassi külades ja Mõkolaivist ida pool asuvates elamutes ja külgnevates avalikes hoonetes tekitatud kahjustusi, kuulsid nad lähedal asuvatelt Ukraina sõjaväepositsioonidelt väljuvat tuld.

Bahmuti linnas rääkisid mitmed elanikud Amnesty Internationalile, et Ukraina sõjaväelased kasutasid hoonet, mis asus napilt 20 meetrit üle tänava kõrghoonest. 18. mail tabas Vene rakett hoone esist, hävitades osaliselt viis korterit ja kahjustades lähedalasuvaid maju. Rünnaku üle elanud elanik Katerõna ütles: „Ma ei saanud aru, mis juhtus. Minu kodus olid aknad katki ja palju tolmu… Jäin siia, sest ema ei tahtnud lahkuda. Tal on terviseprobleemid.”

Kolm elanikku rääkisid Amnesty Internationalile, et enne rünnakut kasutasid Ukraina väed pommitatud hoonest üle tee asuvat hoonet ja kaks sõjaväe veoautot olid pargitud teise maja ette, mis sai raketi tabamusega kannatada. Amnesty Internationali eksperdid leidsid hoones ja väljaspool seda sõjaväe kohaloleku märke, sealhulgas liivakotte ja aknaid katvat musta plastplekki, samuti uusi USA-s toodetud esmaabivahendeid.

„Meil ei ole sõnaõigust selle üle, mida sõjavägi teeb, kuid me kannatame,” ütles Amnesty Internationalile elanik, kelle kodu sai rünnakus samuti kannatada.

Ukraina sõjaväebaasid haiglates

Amnesty Internationali eksperdid olid tunnistajaks, et Ukraina väed kasutasid haiglaid de facto sõjaväebaasidena viies kohas. Kahes linnas puhkasid, võitlesid ja sõid haiglates kümned sõdurid. Teises linnas tulistasid sõdurid haigla lähedalt.

Venemaa õhurünnakus 28. aprillil sai Harkivi äärelinnas vigastada kaks meditsiinilabori töötajat pärast seda, kui Ukraina väed olid rajanud hoonesse baasi.

Haiglate kasutamine sõjalistel eesmärkidel on selge rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumine.

Ukraina sõjaväebaasid koolides

Ukraina sõjaväelased on regulaarselt rajanud baase Donbassi linnade ja külade ning Mõkolaivi piirkonna koolidesse. Koolid on alates konflikti algusest õpilastele ajutiselt suletud, kuid enamikul juhtudel asusid hooned asustatud tsiviilpiirkondade läheduses

29-st külastatud koolist 22-s leidsid Amnesty Internationali teadlased kas sõdureid, kes kasutasid ruume või leidsid tõendeid praeguse või varasema sõjalise tegevuse kohta, sealhulgas sõjaväe varustuse, kasutuselt kõrvaldatud laskemoona, armee toidupakkide ja sõjaväesõidukite olemasolu.

Vene väed tabasid paljusid Ukraina vägede poolt kasutatavaid koole. Vähemalt kolmes linnas kolisid Ukraina sõdurid pärast venelaste koolide pommitamist teistesse lähedalasuvatesse koolidesse, seades ümbritsevad linnaosad sarnaste rünnakute ohtu.

Odessast ida pool asuvas linnas oli Amnesty International tunnistajaks Ukraina sõduritele laialdasele mustrile, kus kasutati ööbimis- ja peatumisaladena tsiviilalasid, sealhulgas soomusmasinaid puude all puhtalt elamurajoonides ja kaht tihedalt asustatud elamurajoonides asuvat kooli. Venemaa rünnakutes koolide lähedal hukkus ja sai vigastada aprillist juuni lõpuni mitu tsiviilisikut, sealhulgas laps ja vanem naine, kes hukkusid 28. juunil raketirünnakus nende kodule.

Bahmutis kasutasid Ukraina väed baasina ülikoolihoonet, kui 21. mail tabas Venemaa rünnak, milles väidetavalt hukkus seitse sõdurit. Ülikool on kõrvuti kõrghoonega, mis sai rünnakus kannatada, ja teiste tsiviilelamutega, mis jäävad umbes 50 meetri kaugusele. Amnesty Internationali teadlased leidsid pommitatud ülikoolihoone hoovist sõjaväesõiduki jäänused.

Rahvusvaheline humanitaarõigus ei keela otseselt konflikti osapooltel asuda koolidesse, kus õppetööd ei toimu. Sõjaväelased on aga kohustatud vältima tsiviilelanikega majade või kortermajade läheduses asuvate koolide kasutamist, seades sellega inimelud ohtu, välja arvatud juhul, kui selleks on tungiv sõjaline vajadus. Kui nad seda teevad, peaksid nad hoiatama tsiviilelanikke ja vajadusel aitama neil evakueeruda. Amnesty Internationali uuritud juhtumite puhul seda ei juhtunud.

Relvastatud konfliktid piiravad oluliselt laste õigust haridusele ja koolide sõjaline kasutamine võib lõppeda hävinguga, mis pärast sõja lõppu jätab lapsed sellest õigusest ilma. Ukraina on üks 114 riigist, mis on heaks kiitnud turvaliste koolide deklaratsiooni, mis on kokkulepe hariduse kaitsmiseks relvakonfliktide ajal, mis võimaldab osapooltel kasutada mahajäetud või evakueeritud koole ainult siis, kui puudub võimalik alternatiiv.

Vene vägede valimatud rünnakud

Paljud Venemaa rünnakud, mille Amnesty International viimastel kuudel dokumenteeris, viidi läbi oma olemuselt valimatute relvadega, sealhulgas rahvusvaheliselt keelatud kassettlahingumoona või muude laiaulatusliku mõjuga lõhkerelvadega. Teised kasutasid erineva täpsusega juhitavaid relvi; mõnel juhul olid relvad piisavalt täpsed, et sihtida konkreetseid objekte.

Ukraina sõjaväe tava paigutada sõjalised objektid asustatud aladele ei õigusta mitte mingil juhul Venemaa valimatuid rünnakuid. Kõik konflikti osapooled peavad alati tegema vahet sõjalistel eesmärkidel ja tsiviilobjektidel ning võtma kasutusele kõik võimalikud ettevaatusabinõud, sealhulgas relvade valikul, et minimeerida tsiviilkahju. Valimatud rünnakud, mille käigus tapetakse või vigastatakse tsiviilisikuid või kahjustatakse tsiviilobjekte, on sõjakuriteod.

„Ukraina valitsus peaks viivitamatult tagama oma vägede paigutamise asustatud piirkondadest eemale või evakueerima tsiviilisikud piirkondadest, kus sõjavägi tegutseb. Sõjaväelased ei tohiks kunagi kasutada sõjapidamiseks haiglaid ning koole või tsiviilkodusid kasutada ainult viimase abinõuna, kui puuduvad võimalikud alternatiivid,“ ütles Agnès Callamard.

Amnesty International võttis uurimistulemustega seoses ühendust Ukraina kaitseministeeriumiga 29. juulil 2022. Info avaldamise ajaks ei olnud nad veel vastanud.

Kommentaarid
(Külastatud 1,379 korda, 1 külastust täna)