Euroopa Liit vabastab Ukraina tooted ajutiselt impordimaksudest

Euroopa Parlament ja nõukogu on komisjoni ettepaneku põhjal otsustanud määrusega (EL) 2022/870 teha ajutisi vabastusi ja soodustusi ning dumpinguvastastele tollimaksudele ja kaitsemeetmetele, mida kohaldatakse Ukrainast pärit toodete impordile.

Praktikas kaotab EL viivitamata kõik ELi-Ukraina assotsiatsioonilepingus sätestatud tollimaksud Ukrainast pärit toodetele ja hõlbustab nende toodete importi. Ajutisi meetmeid kohaldatakse ühe aasta jooksul alates 4.6.2022 kuni 5.6.2023.

Tööstuskaupade tollimaksud kaotatakse täielikult ka nende toodete osas, mille puhul on maksude kaotamine kavandatud järk-järgult seitsme aasta jooksul alates lepingu jõustumisest. Ukraina puu- ja juurviljade kehtiv maksustamine peatatakse ning nendele toodetele määruse kehtivusajal muid tollimakse ei kohaldata. Samuti peatatakse kõigi Ukrainast pärit toodete tariifikvoodid ja nende toodete import liitu on tollimaksuvaba.

Sooduskorra erandite kohaldamine sõltub ELi-Ukraina assotsiatsioonilepingus sätestatud päritolureeglitest. Importija jaoks tähendab see, et toodete kohta esitatakse tollile päritolutõend vastavalt impordi päritolu reeglitele. Reeglite kohaselt võib sooduskorda kohaldada ka toodetele, mis 4.6.2022 seisuga on olnud kas transiidil Ukrainast liitu või liidus tollikontrolli all. Selliste toodete peab tegema tollile kuue kuu jooksul taotluse.

Dumpinguvastastest tollimaksudest ja muudest liidu kaitsemeetmetest vabastamine

Lisaks sooduskorra eranditele ei kohaldata Ukraina toodete suhtes määruse kehtivusajal liidus kehtestatud dumpinguvastaseid tollimakse. Määruse kehtivusajal kehtestatud dumpinguvastaseid tollimakse ei kohaldata Ukraina toodete suhtes isegi pärast nende soodustuste kehtivusaja lõppu. Lisaks peatab EL ajutiselt Ukrainast pärit toodete impordi kaitsemeetmete (kodifitseerimise) ühtlustamist käsitleva määruse (EL) 2015/478 kohaldamise.

Nüüd avaldatud määrus sätestab ka tingimused, mille alusel võib vajaduse korral loobuda nii ajutisest sooduskorrast kui ka eranditest.

Kommentaarid
(Külastatud 284 korda, 1 külastust täna)