Ehitusplatsil on ohutus elutähtis

Ehitusplatse näeme igal pool, eriti palju tegeletakse ehitamisega suuremates linnades. Pole oluline, kas renoveeritakse hooneid, ehitatakse uusi maju või on pooleli suuremahuline teede rekonstrueerimine – ehitajate kohustus on elanikke võimalikult vähe häirida. Lisaks on äärmiselt oluline tagada nii ehitusobjekti töötajate, külastajate kui ka avalikkuse ohutus.

Mõningatel andmetel on kuni neljandik tööõnnetustest seotud ehitussektoriga: kukkumised, raske eseme alla jäämised, elektrilöögid ja masinate liikuvate osade vahele jäämine on ühed peamised tööõnnetuste põhjused. Seetõttu on ehitussektorile kehtestatud erakordselt kõrged ohutusstandardid, mille täitmist ka riiklikul tasandil aktiivselt kontrollitakse. 

Kõik saab alguse töötaja juhendamisest

Kõige enam tööõnnetusi toimub põhjusel, et töötaja juhendamine ja koolitamine on olnud ebapiisav. Hoiatavate siltide ülesriputamine on ainult osa ennetustegevusest, kuid omab vähest mõju, kui inimesed isegi ei tea siltide tähendust. Juhendamine peab olema järjepidev, et kujundada ohutu töökeskkond ja tõsta pidevalt töötajate teadlikkust. Tavaline inimene ei pruugi endale teadvustada erinevate ohtude kaasnevaid riske nagu liigne müra või vähene valgus.

Töötajatele on oluline rõhutada, et nad annaksid tööandjale koheselt teada, kui nad ei tunne ennast hästi, enesetunne on kehv või segab keskendumist. Eriti oluline on pidevalt töötajate tervislikku seisundit jälgida kui küsimuse all on kemikaaliohutus. Ohtlike ainetega tekitatud tervise- või keskkonnakahju võib olla korvamatu. Ohtlikke ainete töötlemiseks peavad olema tagatud sobivad töövahendid ja kaitseriietus.

Tähelepanelikkus päästab elu

Nagu eelnevalt rõhutasime, siis töötajate hea enesetunne ja tähelepanelikkus on elutähtsad komponendid. Enda ümbruse jälgimine aitab väga palju tööõnnetusi ära hoida või kahjusid vähendada. Suurte ja ohtlike masinatega töötamine nõuab äärmiselt head keskendumisvõimet ning saab olla lubatud ainult väljaõppinud isikutele.

Töötajatele on oluline tagada piisav arv puhkepause ning mõistlikku pikkusega tööpäev. Keegi ei suuda 12 või 14 tundi järjest olla ärgas ja terane. Keha ja vaim väsivad, isegi kui tegemist ei ole füüsiliselt väga koormava tööga. Kui inimene ei suuda enda ümber toimuvale enam piisava kiirusega reageerida, võivad tekkida õnnetute tagajärgedega olukorrad.

Turvavarustus peab olema korralik

Kõik teavad, et ehitusplatsil tuleb kanda kiivrit, sest oht oma pea ära lüüa või mõne kukkuva esemega pihta saada on päris suur. Oluliselt vähem pööratakse kahjuks tähelepanu sellistele isikukaitsevahenditele nagu turvajalanõud, kindad, sobiv riietus ja kaitseprillid. Korrektsete isikukaitsevahendite kasutamine võib tunduda iseenesest mõistetav, kuid kahjuks kasutatakse kõige lihtsamini kättesaadavat turvavarustust harvemini kui me arvame.

Kõrvatropid, respiraator ja kaitseprillid aitavad vältida erinevaid füüsilisi tervisekahjustusi, mille tekkimist me ei pruugi pikka aega märgata. Isegi väga sooja ilmaga ei ole soovitatav kanda ehitusel lühikeste varrukatega särke või lühikesi pükse, sest pikad riided vähendavad erinevate vigastuste ohtu. 

(Külastatud 288 korda, 1 külastust täna)