Ukraina põgenikud võivad Soomes tööd alustada kohe pärast ajutise kaitse taotluse esitamist

Ajutise kaitse taotlejal on õigus tööle asuda kohe pärast taotluse esitamist. Seega ei pea ta töötamiseks ootama elamisluba või elamisloa kaarti. Piisab avalduse registreerimise tõendist.

Edaspidi väljastab politsei või piirivalve ajutise kaitse taotlejatele registreerimistunnistuse. Varasemad ajutise kaitse taotlejad saavad vajadusel taotleda Soome migratsiooniameti tõendit.

Soome migratsiooniamet teavitab oma kliente muudatusest ja uuendab klientide juhiseid.

Euroopa Komisjon täpsustas direktiivi tõlgendamist

Ajutine kaitse põhineb Euroopa Liidu ajutise kaitse direktiivil. Direktiiv eeldab, et sellega hõlmatud isik on kaitstud. Seetõttu ei täpsustata kuupäeva, millal kaitseõigused kehtima hakkavad.

Euroopa Komisjon on täpsustanud direktiivi tõlgendust nii, et inimese õigus tööle tekib siis, kui ta esitab ajutise kaitse taotluse ja saab registreerimistunnistuse. Kui hiljem selgub, et isikul ei ole õigust ajutisele kaitsele, võidakse taotlus jätta rahuldamata ja tööõigus ära võtta.

Soomes on välismaalaste seaduse järgi inimesel õigus töötada, kui tal on ajutise kaitse alusel elamisluba. Samuti ei näe välismaalaste seadus ette eraldi kuupäeva õiguse tekkimiseks. Sätet on aga seni tõlgendatud nii, et õigus töötada tekib loa andmisest. Sellega on tagatud, et isikul on õigus ajutisele kaitsele ning olukord ei tekita töötajale ega tööandjale hiljem üllatusi. Küll aga on mõjutanud elamisloa menetluse aeg seda, millal inimene on saanud tööle asuda.

Praeguse poliitika alusel saab inimese tööle asuda viivitamatult kohe, kui ta on taotlenud ajutist kaitset. Selleks tõlgendatakse kehtiva õiguse sätet kooskõlas direktiivi eesmärgiga. Välismaalaste seaduse võimalik muudatus poliitika toetamiseks tehakse hiljem.

Ukraina põgenikke tahetakse aidata uue eluga alustamisel

Ajutise kaitse direktiiv on kogu ELis kasutusel esimest korda. Samas on see esimene kord, kui Soomes väljastatakse ajutise kaitse alusel elamislube. Ajutise kaitsega seonduvalt on palju lahtisi küsimusi, mis on lahenenud ametivõimude tihedas koostöös. Eeskirju täiustatakse ja ühtlustatakse veelgi.

Uus olukord nõuab võimudelt olukorra pidevat hindamist ja probleemide lahendamist. Soome migratsiooniamet tegi juba märtsi lõpus oma tehnilistes süsteemides muudatusi, mis kiirendasid ajutise kaitse taotluste menetlemist. Otsused tehakse tänu sellele rutem. Taotluste töötlemist tahetakse automatiseerimisega veelgi kiirendada.

Kõigi tegevuste eesmärk on, et Ukrainast põgenenud inimesed võimalikult kiiresti sisse elaksid Soome ühiskonna igapäevaellu, tööellu ja teenustesse.

Kommentaarid
(Külastatud 353 korda, 1 külastust täna)