Soomes täpsustatakse kodakondsuse saamise tingimusi

Soome valitsus andis 28. aprillil parlamendile üle kodakondsusseaduse muutmise eelnõu. Kavandatavate muudatuste eesmärk on seadust uuendada ja täpsustada.

Sätteid parandataks nii, et need oleksid selgemad nii sisu kui ka kohaldamise osas. Muudatused ei mõjuta Soome kodakondsuse saamise või kaotamise tingimusi.

Valitsuse eelnõu põhineb 2020. aastal tehtud uuringul ja selle kohta saadud tagasisidel. Aeg-ajalt on vaja üle vaadata õigusaktide toimimine ja ka seos üldõigusaktide ja kohtupraktika arenguga. See tagab regulatsiooni õigeaegsuse ja kvaliteedi ning hoiab ära tõlgendamisprobleemid.

Lapse kodakondsuse saamist lihtsustatakse

Lapse ja kodakondsuseta isiku määratlusi kodakondsusseaduses uuendatakse, et need vastaksid Soome jaoks siduvates rahvusvahelistes lepingutes sisalduvatele mõistetele. Alla 18-aastast isikut käsitletaks alati lapsena ja teda ei mõjuta abiellumine alaealisena. Kodakondsuseta inimesi ei jagata enam tahtlikult ja tahtmata kodakondsuseta inimesteks.

Lapse kodakondsuse saamist uuendatakse nii, et lapse sündides saab ta alati otse seaduse alusel Soome kodakondsuse oma Soome vanemalt. Ka Soome kodaniku lapsendatud laps omandab kodakondsuse alati otse seaduse alusel. Praegu eeldab lapse kodakondsuse saamine mõnes olukorras Soome migratsiooniameti teavitamist. Muudatus teeb olukorra selgemaks ja aitab korrastada ka Soome migratsiooniameti tööd.

Täpsustused elamise aja ja keelenõude osas

Kodakondsuse saamise eeldus on see, et taotleja elab Soomes. Vajaliku elamise perioodi arvestamist lihtsustab elamise ajal välisriiki reisimise reeglite lihtsustamine. Kokkuvõttes võib välismaal viibida sama palju kui täna. Kodakondsuse taotlejatel on aga lihtsam ise hinnata, millal elamise aja tingimus on täidetud. Üldine elamise aja nõue on endiselt viis aastat.

Keeleoskuse tõendamist käsitlevaid sätteid täpsustatakse muu hulgas nii, et võtta arvesse Ahvenamaal omandatud kutseõppe tunnistus. Vajaliku keeleoskuse omajaks loetakse ka volitatud soome või rootsi tõlkijad ning registreeritud õigustõlgid.

Lisaks tehakse seadusesse tehnilisi muudatusi, mis tulenevad muu hulgas muudatustest üldistes õigusaktides.

Muudatused jõustuvad eeldatavasti 2023. aasta alguses.

Kommentaarid
(Külastatud 1,283 korda, 1 külastust täna)