Hea teada: nii koheldakse Soomes desertööre, kui puhkeb sõda

Sõja puhkemise korral kehtestatakse Soomes sõjaseisukord, millega seoses saavad rindejooksikud ehk desertöörid karistada.

Deserteerumise eest võib saada kuni 10 aasta pikkuse vanglakaristuse, kui minnakse üle vaenlase poolele või antakse alla ilma põhjuseta, vahendab Iltalehti.

Deserteerumist puudutavad Soomes mitmed karistusseadustiku punktid, mis on sõja-ajal karmimad kui rahuajal.

Kui Soomes puhkeb sõda, siis kehtestatakse presidendi otsusega sõjaseisukord, mille kinnitab parlament.

Soomes on ka eraldi sõjakohtupidamise seadus, mida praegu uuendatakse. Sõjaseisukorra ajal luuakse eraldi sõjakohus. See tegutseb mõne ringkonnakohtu alluvuses.

Sõjakohtus mõistavad kohut koos kohtunikega ohvitserid. Sõjavägi määrab ka prokuröri.

Rahuajal lahendatakse ajateenijate omavolilised lahkumised väeosast distsiplinaarmenetluses. Karistusseadustiku pügalad sõjaväelaste suhtes on rahuajal leebed. Samas on väeosast lahkumised ka rahuajal karistatavad. Saja-ajal on karistused karmimad. Sõja-ajal võib sõjaväelase toime pandud kuriteo eest saada 6 aastat vangistust.

Deserteerumise eest, kui minnakse vaenlase poole üle või antakse end põhjuseta vangi, võib saada 2-10 aastat vangistust.

Rindelt lahkumise eest võidakse karistada ka rahuajal – siis on karistuseks 4 kuud kuni 4 aastat vangistust.

Soomes pole enam rindekohut, mis oli olemas Talve- ja Jätkusõja ajal, mil võidi karistada nii sõjaväelaste kui okupeeritud alade elanike poolt toime pandud kuritegusid.

Soomes deserteerus sõdade ajal tuhandeid inimesi ja nad võidi rindekohtu otsusega maha lasta. Kõige enam deserteerus soomlasi Jätkusõja ajal 1944. aasta suvel. Maha lastud desertöörid võidi matta kui rindel hukkunud.

Praegu enam surmanuhtlust Soomes pole. Karistused on võrreldes eelnevate sõdadega leebed. Lühiajalise teenistusse ilmumata jätmise eest võidakse mõista kaks aastat vangistust. Kui teenistusse ei ilmuta enam kui 5 ööpäeva jooksul, võidakse mõista 4 aastat vangistust. Teenistuskohta ilmumise ja seejärel deserteerumise eest võidakse mõista 6-10 aastat vangistust.

Kommentaarid
(Külastatud 3,154 korda, 1 külastust täna)