Euroopa Liit kehtestas Venemaa suhtes uued sanktsioonid – piiratakse transporti autode ja laevadega

Euroopa Liidu liikmesriigid kiitsid sanktsioonid heaks reedel, 8. aprillil 2022. Venemaa rünnak Ukrainale on toonud kaasa ulatusliku humanitaarhädaolukorra ja põgenikeolukorra. Euroopa Liit vastab Venemaa rünnakule koos oma lähipartneritega uute sanktsioonide kehtestamisega. Reedel, 8. aprillil heaks kiidetud sanktsioonid täiendavad varem vastu võetud EL-i Venemaa-vastaseid sanktsioone.

Otsusega laiendati nende isikute ja üksuste nimekirja, kelle suhtes kohaldatakse sanktsioone seoses tegevusega, mis kahjustab või ohustab Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust. Nimekirja kantavate isikute suhtes kohaldatakse varade külmutamist ning reisi- ja transiidipiiranguid. Lisaks sellele ei tehta märgitud isikutele ja ettevõtjatele ega nende kasuks otseselt ega kaudselt kättesaadavaks mingeid rahalisi vahendeid ega majandusressursse, edastab Soome välisministeerium.

Sanktsioonide nimekirja kantud isikud on Venemaa valitsust toetavate suurettevõtete ja finantsasutuste juhid, samuti meedia- ja infomõjutajad ning administratsiooni esindajad. Sanktsioonide nimekirjas on äritegelased, kes toetavad Venemaa valitsust või saavad sellest kasu, aga ka nende pereliikmed. Sanktsioonide nimekirja kantud ettevõtted on relvatööstuse ettevõtted. Sanktsioonid on laienenud neljale Venemaa pangale.

Valdkondlikke sanktsioone laiendati uute ekspordi- ja impordikeeldude lisamisega. Ekspordipiiranguid laiendati toodetele ja tehnoloogiatele, mis võivad potentsiaalselt tõsta Venemaa sõjalist või tehnoloogilist võimekust, samuti nafta rafineerimisel ja maagaasi veeldamisel kasutatavatele toodetele ja tehnoloogiatele. Lisaks lisati ekspordikeelu nimekirja suur hulk täiendavaid tööstustegevusega seotud tooteid.

Samuti täiendati ja täpsustati luksuskaupade ekspordikeeldude loetelu. lisati lennundussektori ekspordikeelule lennukikütused ja nende lisandid. Söele ja teatud turbakütustele kehtestati neljakuuliseks üleminekuperioodiks impordikeeld. Täiendati impordikeelu alla kuuluvate raua- ja terasetoodete loetelu. Lisaks kehtestati impordikeelud mitmetele teistele toodetele, mis on Venemaa jaoks olulised tuluallikad.

Finantssektoris laiendati sanktsioone otsese ja kaudse toetuse andmise keeluga, sh rahastamine Venemaa avalik-õiguslikele üksustele või asutustele, mille omanik on või mida kontrollib üle 50 protsendi ulatuses Venemaa riik. Venelastele kehtestatud üle 100 000 euro suuruste hoiuste keeldu laiendati krüptovaradele, mille suurust piirati 10 000 euroga. Venemaa jäeti välja EL-i riigihangetest, välja arvatud mõned erandid. Uus meede keelustab Venemaa ja Valgevene autoveoettevõtete autoveod EL-is ning Venemaa lipu all sõitvate laevade sisenemise EL-i sadamatesse.

Sanktsioonidel on palju erandeid, mis on määruse tekstis täpsustatud. EL-i kehtestatud uute sanktsioonide üldised mõjud Soome ja Venemaa vahelisele kaubavahetusele on märkimisväärsed, kuigi Soome eksport Venemaale on viimastel kuudel oluliselt vähenenud.

Kommentaarid
(Külastatud 771 korda, 1 külastust täna)