Soome kaitseministeerium uurib mehitamata süsteemide kasutamist kaitsevõime parandamiseks

Soome kaitsevägi osaleb EL-i uurimisprojektis Integrated Modular Ground Systems (iMUGS), mis arendab mehitamata süsteemide autonoomseid omadusi ning inimese-masina koostööd. Lisaks juhtriigile Eestile osalevad projektis Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia, Hispaania ja Läti. Lisaks kaitseväele osalevad projektis ettevõtted Bittium ja Insta. Projekt viiakse ellu peamiselt Euroopa Liidu rahaliste vahenditega.

Soomes Kajaanis toimub 30. märtsil demonstratsioon, milles osalevad Soome, Eesti ja Saksamaa tööstusettevõtted. Demonstratsioonil kasutatakse koos drooniga mehitamata maismaasõidukit, et saada kõrge riskiga seotud luureandmeid, olukorrast kiirem ja terviklikum pilt ning tuvastada ja leida sihtmärke. FY-Composites, Senop, Environics ja Centria tutvustavad demonstratsioonil ka Soome taset.

Soome tööstuse osalemine projektis tugevdab riiklikku oskusteavet ning toob kasu kaitseväe teadus- ja arendustegevusele. Projektis katsetab ja hindab kaitsevägi mehitamata platvormide koostööd inim-masina koosseisus arktilistes tingimustes. Projektis iMUGS on mehitamata sõidukid relvastamata. Eesmärk on parandada inimese ja masina vahelist suhtlust. Selle edu nõudlikes Soome oludes eeldab kvaliteetset andmeedastustehnoloogiat, kus kodumaine oskusteave on maailmatasemel. Eesmärk on arendada oskusteavet ja tehnoloogiaid, mis sobivad paljudele tuleviku mehitamata süsteemidele, sõltumata tootjast.

Mehitatud ja mehitamata süsteemide koostöö võib vähendada ohtu oma vägedele, parandada olukorrateadlikkust, ennetada väsimusest ja stressist tingitud vigu ning parandada sõjalist sooritust olukordades, kus inimeste reageerimismäär on ebapiisav.

Relvastuse tehnoloogia areng, sõja kuvandi muutumine ja kaitselahenduste pikad arendusajad nõuavad kaitseväelt juba varakult asjatundlikkuse ja uute tehnoloogiate arendamist, sest arendustöö tulemused on lahinguväljal näha aastaid või aastakümneid hiljem. Projektis iMUGS osalemine on osa kaitseväe pikaajalisest ponnistusest mehitamata süsteemide ekspertteadmiste arendamiseks. Seda tööd on tehtud ka partnerriikidega, näiteks 2021. aasta MUM-T esitlusel Rovajärvis, kus arendati koostööd mehitamata ja mehitatud lennunduse vahel.

Kommentaarid
(Külastatud 310 korda, 1 külastust täna)