Soome valitsuse koroona töögrupp pani paika piirangute leevendamise plaani

Täna teisipäeval, 8. veebruaril jätkas Soome valitsuse koroona töögrupp eelmisel nädalal valitsuse arutelul välja toodud teemade ettevalmistamist ja elluviimist. Ministrite töögrupp toetas kaugtöösoovituse lõpetamist veebruari lõpus. Ettevalmistamisel on söögikohtade piirangute leevendamine ja koroonapassi kasutamise peatamine. Hübriidstrateegia uuendamise põhimõtteline otsus tehakse neljapäevasel valitsuse istungil.

Kaugtöösoovitus lõppeb veebruari lõpus

Koroona töögrupp toetas rahandus- ning sotsiaal- ja terviseministeeriumi ettepanekut lõpetada kaugtöösoovitus 28. veebruaril. Isegi, kui riiklik kaugtöösoovitus lõppeb, võib see koroona ulatusliku leviku piirkondades säilida. Koroona töögrupp tervitas kaugtöö ja praeguse töö paindlikku järkjärgulist kombineerimist.

Tööandjaid julgustatakse järgima piirkondlike tervishoiuasutuste teateid, kuna piirkondlikult võib toimuda kiireid muutusi. Tööandja vastutab ohtude hindamise eest töökohal. Ohutuks töötamiseks tuleb töökohal jätkuvalt järgida hügieeni- ja kaitsemeetmeid ning muul viisil vähendada lähikontakte ja muid ohutegureid.

Söögikohtade piirangud leevenevad 14. veebruaril

Möödunud nädalal teatas valitsus, et alates 14. veebruarist leevenevad söögikohtade piirangud nii, et alkoholi müük lõppeb kell 23 ja asutused on avatud kuni kella 24. Piirangud leevenevad nii toitu kui alkoholi pakkuvates söögikohtades. Istekohtade nõue ja klientide arvu piirangud jäävad samaks. Söögikohtade määruse muudatus on kavas vastu võtta neljapäeval, 10. veebruaril toimuval valitsuse istungil.

Lisaks on valitsus varem teatanud, et kui haiguse olukord seda võimaldab ja tervishoiu võimekus ei ole ohus, kaotatakse 1. märtsist söögikohtade piirangud kõikide toitlustusettevõtete puhul täielikult.

Valmistutakse koroonapassi jätkuvaks külmutamiseks

Valitsuse koroona töögrupp teeb ettepaneku jätkata koroonapassi külmutamist kuni 28. veebruarini.

Lisaks jätkub tuleviku tarbeks koroonapassi kasutuse laiendamise eelnõu koostamine. Valitsuse eelnõu esitatakse parlamendile kevadisel istungjärgul.

Piirkondadele juhised ürituste piiranguteks

Valitsus soovitas eelmisel nädalal kaotada 14. veebruarist kõik piirangud kogunemistele ning avalike ürituste ja huvitegevuse toimumiskohtadele kultuuri-, spordi- ja ürituste valdkonnas.

Sotsiaal- ja terviseministeeriumi soovituskiri piirkondlikele ametiasutustele saadetakse esimesel võimalusel. Kehtivate piirangute üle otsustavad iga piirkonna pädevad asutused.

Hübriidstrateegia uuendamise kohta põhimõtteline otsus

Valitsuse töögrupp viis lõpule koroona hübriidstrateegia uuendamise. Valitsuse põhimõttelise otsuse tegemine uue hübriidstrateegia kohta on kavandatud käesoleva nädala neljapäevasele valitsuse istungile. Samal ajal tunnistatakse kehtetuks põhimõtteline otsus hädapiduri mehhanismi kasutamise kohta.

Tänavuse, 2022. aasta hübriidstrateegia eesmärk on ühiskonda võimalikult avatuna hoida, toetada järelravi ja ülesehitust ning valmistuda ülemaailmse pandeemia jätkumiseks.

Inimeste vabatahtlikku tervise eest hoolitsemist toetatakse vaktsineerimise, koduse testimise ja teavituse edendamise kaudu. Otsuste tegemisel lähtutakse ka edaspidi laste huvidest. Kui olukord seda nõuab, peab olema võimalik reageerida epideemia äkilisele ägenemisele sobivate vahenditega.

Epideemia vastane võitlus põhineb ka edaspidi peamiselt vabatahtliku lähenemisviisi toetamisel inimeste tervise puhul, haiguse tõsiste tagajärgede ennetamisel vaktsineerimise kaudu ning ainult hädavajalikul ja piiratud reguleerimisel, sealhulgas ELi koroonapassi kasutamise puhul. Igapäevase ohutuse tagamiseks pannakse rõhku vaktsineerimisele, koduse testimise propageerimisele ning selgele teavitustööle iga piirkonna olukorrast ja meetmetest.

Testimis- ja jälitusstrateegia uuendamine edeneb

Koroona töögrupp sai ülevaate ka sotsiaal- ja terviseministeeriumi koostatud testimis- ja jälitusstrateegiast. Eesmärk on uuendatud strateegia võimalikult kiiresti ellu viia.

Sotsiaal- ja terviseministeerium teeb ettepaneku uuendada testimis- ja jälitusstrateegiat nii, et see vastab praegusele epideemia olukorrale ja et tegevused oleksid kogu riigis ühtsed.

Strateegia täpsustab põhimõtteid testimise ja jälituse suunamiseks praeguse epideemia ajal, eelkõige riskigruppide ja meditsiinitöötajate kaitseks. Lisaks pannakse edaspidi epideemia ohjamisel rõhku haigete ja nakkusega kokku puutunud inimeste endi tegevusele nakkuse leviku piiramiseks.

Kommentaarid
(Külastatud 847 korda, 1 külastust täna)