Soome valitsuse otsus uute piirangute kohta – lisaks testile nõutakse piiriületusel vaktsineeritust

Soome valitsus arutas eile teisipäeval, 21. detsembril koroona olukorda ning kehtestab uued piirangud ja muud vajalikud meetmed. Lisaks vaktsineerimisega hõlmatuse suurendamisele on epideemia leviku pidurdamiseks vaja võtta nii riiklikke kui ka piirkondlikke meetmeid lähikontaktide tõhusaks piiramiseks. See annab lisaaega vaktsiini kolmandate dooside manustamiseks.

Praegu on elanikkonna vaktsineerituse ja kaitse suurendamine hädavajalik. Valitsus rõhutab kolmandate doosidega vaktsineerimise olulisust ja nende võimaldamise kiirendamist omavalitsustes. Endiselt on oluline, et tehakse esimene ja teine ​​vaktsiinisüst, sest Soomes on peaaegu 800 000 täiesti vaktsineerimata täiskasvanut.

Valitsus soovitab ametiasutustel hinnata ja vastavalt nakkushaiguste seadusele rakendada vastavaid pandeemiatõrjemeetmeid laialdaselt ja täielikult.

Koroonapassi kasutamise piiramine ulatusliku leviku piirkondades

Lisaks otsustas valitsus, et vastavalt nakkushaiguste seaduse paragrahvile 58 i koostatakse valitsuse määrus koroonapassi kasutamise ajutise piiramise kohta kolmeks nädalaks alates 28. detsembrist 2021.

Piirangud koroonapassi kasutamisel kehtivad mõõduka ja kõrge ohuga üritustele ja hoonetele ulatusliku leviku piirkondades. Kõrge ohuga ürituste ja hoonete hulka kuuluvad näiteks baarid, karaokerestoranid, ööklubid ja massiüritused, kus istekohti pole määratud. Mõõduka ohuga üritused ja hooned hõlmavad koorilauluüritusi rohkem kui 10 inimesele, väliauditooriume, kus istekohti ei ole määratud, ja messe, kus pole kontakti vältimiseks erikorda. Madala ohuga sündmuste puhul jätkub koroonapassi kasutamine.

Koroonapassi kasutamise piiramine söögikohtades

Toitlustusasutustes hakatakse koroonapassi kasutamist piirama juba reedel, 24. detsembril, alustades nii, et alkoholi müük lõppeb toitlustusasutustes kell 21.00 ja nad on avatud kuni kella 22.00.

Alates teisipäevast, 28. detsembrist lõppeb alkoholi müük kell 17.00 ja söögikohad on avatud kuni kella 18.00.

Alkoholi pakkuvates söögikohtades saab kohapeal kasutada maksimaalselt 50 protsenti ja ainult toitu pakkuvates söögikohtades 75 protsenti tavapärasest kliendikohtade arvust. Söögikohtadel on kogu riigis õigus nõuda koroonapassi kasutamist oma lahtiolekuaegadel.

Kõrgkoolid ja täiskasvanute koolitus kaugõppele

Valitsus tõi välja, et kutsekõrgkoolid ja ülikoolid, tasuta täiendkoolitus ning täiskasvanute põhiharidus ja kunstiõpe viiakse kuni 16. jaanuarini 2021 kaugõppele. Soovitus ei kehti aga hädavajaliku kontaktõppe kohta.

Kaugõppesoovitus ei kehti põhihariduse, kutseõppe ega gümnaasiumihariduse kohta. Haridus- ja kultuuriministeerium ning terviseamet uuendavad oma varasemaid soovitusi hariduse ja koolituse pakkujatele.

Piirikontroll taastatakse sisepiiril kõigile Schengeni riikidest tulijatele alates 28. detsembrist

Valitsus otsustas, et sisepiirikontroll taastatakse Soome piiridel alates teisipäevast, 28. detsembrist. Seoses koroonaviiruse uue variandi kiire levikuga ei piisa tervishoiu võimekuse tagamiseks ainult nakkushaiguste seaduse kompensatsioonimeetmetest. Valitsus teeb uute piirangute kohta otsuse teisipäeva, 28. detsembri 2021 istungil ja otsus jõustub kohe. Otsus kehtib kuni 16.01.2022.

Sisepiirikontroll taastatakse terviklikult Soome ja kõigi Schengeni riikide vahelisele piiriületusele. Soome saabujad peavad omama tõendit täieliku vaktsiinikuuri või vähem kui 6 kuud tagasi põetud COVID-19 haiguse kohta, samuti tõendit vähem kui 48 tunni vanuse koroonatesti negatiivse tulemuse kohta. Nõue kehtib 2005. aastal ja varem sündinutele kuni 31. detsembrini 2021 ning 2006. aastal ja varem sündinutele alates 1. jaanuarist 2022.

Negatiivset testi tulemust ei nõuta Soome kodanikelt, Soomes alaliselt elavatelt välismaalastelt või isikutelt, kelle riiki sisenemisel on vajalik põhjus, näiteks kaalukad perekondlikud või muud mõjuvad isiklikud põhjused. Kõigile reisijatele kehtib aga nakkushaiguste seaduse järgne nõue tõendite esitamise kohta ja piirkondlike ametiasutuste otsused kohustuslike tervisekontrollide kohta.

Soome ja Rootsi ning Soome ja Norra piiriäärsete kogukondade elanikud ning Norrtälje valla ja Ahvenamaa vahel liiklevad isikud võivad ülaltoodud nõude asendada tõendiga COVID-19 vaktsiinikuuri, kuni 6 kuud tagasi põetud koroonahaiguse või kuni kuni 7 ööpäeva varem tehtud negatiivse COVID-19 testi kohta.

Samamoodi oli Soomes piirikontroll COVID-19 epideemia tõttu taastatud 19. märtsist 2020 kuni 25. juulini 2021.

Piirangutega seotud kulutuste hüvitamine

Soome valitsus valmistub vastavalt olukorrale hüvitama piiravate meetmete otsesed ja vajalikud kulud. Kiiremas korras tehakse täiendavaid ettevalmistusi hüvitise rakendamiseks, eelkõige seoses ettevõtte kulutoetuse seadusandlusega (sulgemishüvitis, piiratud kulutoetus), töötuskindlustuse ja ürituste ärajäämisega (sh kultuur ja sport). Lisaks hüvitatakse ametivõimudele jätkuvalt täielikult koroona olukorraga seotud otsesed kulud.

Koroonameetmete koordineerimiseks luuakse eraldi ministrite koroonatöörühm

Valitsus otsustas ka ministrite koroonatöörühma moodustamise. Valitsus moodustab lähiajal ministrite töörühma, mis koordineerib valdkonnaüleseid meetmeid ja tagab teabevahetuse.

Ministrite töörühm arutab valitsuse ettevalmistava organina poliitilisi valikuid ja seisukohtade esitamist, samuti valitsuse istungil või vastavas ministeeriumis lahendatavate küsimuste ettevalmistamist, mis on administratiivse iseloomuga valdkonnaülesed küsimused. Ministrite töörühma juhib pere- ja põhiteenuste minister Krista Kiuru.

Kommentaarid
(Külastatud 3,577 korda, 1 külastust täna)