Soome valitsuse liikmed otsustasid leevendada koroonapiiranguid

Soome sotsiaal- ja tervisevaldkonna ministrite rühm tegi ettepaneku toitlustusasutuste ja ulatusliku leviku faasis sisetingimustes avalike ürituste piirangute leevendamise kohta.

Täna, 22. juunil arutas sotsiaal- ja tervisevaldkonna (Sote) ministrite rühm koroona olukorda ja piiranguid Soomes. Toitlustamise piirangute leevendamise otsused langetatakse valitsuse 23. juuni istungil.

Ministrite rühm otsustas teha ettepaneku vähendada toitlustusettevõtete piiranguid järgmiselt:

  • Baastasemel kaotatakse alkoholi müügi- ja lahtiolekuaegade piirangud. See tähendab, et koroona leviku baastasemel jäävad kehtima vaid üldised hügieeni- ja vahemaa nõuded ning nõue, et klientidel oleks siseruumides istekoht.
  • Kiire nakatumiste arvu kasvu faasis olevates piirkondes pikendataks söögikohtade lahtiolekuaegu ja alkoholi müügi aega:
  • – Alkoholi müük oleks lubatud kell 07-00.
  • – Lahtiolekuajad oleksid lubatud kella 05-01.
  • – Külastajatel ei peaks olema välitingimustes oma lauda ja istekohta.
  • – Baastaseme üldised kohustused ja piirangud kehtiksid ka kiirendusfaasis piirkondadele.

Leevendused jõustuvad 24. juunil.

Ministrite rühma suuniste põhjal tehakse valitsuse otsused võimalikult kiiresti. Edaspidi tehakse toitlustusettevõtete piirangute muudatusi vastavalt epideemilisele olukorrale regioonides igal nädalal valitsuse istungil.

Ulatusliku leviku faasis olevates piirkondades leevendatakse piiranguid avalikele üritustele

Ministrite rühm otsustas teha ettepaneku siseruumides toimuvate avalike ürituste piirangute leevendamiseks järgmiselt:

  • Üritustel osalevad isikud ja rühmad peaksid vältima tihedat kontakti üksteisega.
  • Kui osalejatele on määratud isiklik istumis- või seisuruum, ei tohiks osalejate arv ületada 50 protsenti ruumi maksimaalsest lubatud arvust. Kui osalejaid on rohkem kui 25, tuleks ruumis kasutusele võtta eraldamise kord, st osalejate jagamine kuni 25 inimesega gruppideks.
  • Kui istekohta või seismisruumi ei saa eraldada, saab korraga üritusel osaleda maksimaalselt 10 inimest. Eraldamise korda oleks võimalik ka sellisel juhul rakendada.

Muus osas jäävad soovitused muutumatuks.

Ministrite rühma suuniste põhjal uuendatakse selles osas hübriidstrateegia tegevuskava. Sotsiaal- ja terviseministeerium annab võimalikult kiiresti välja vastava käskkirja.

Kommentaarid
(Külastatud 974 korda, 1 külastust täna)