Soome valitsus asutab ettevõtte, mis hakkab värbama piiratud töövõimega inimesi

Soome valitsus otsustas eelarve strateegia nõupidamisel asutada uue ettevõtte, mis hakkaks värbama piiratud töövõimega inimesi. Ettevõtte missioon on palgata piiratud töövõimega inimesi pikemaajaliste töösuhetega ja pakkuda töötajatele tuge töö tegemisel. Samuti on eesmärk edendada töötajate võimalusi ametiredelil edasi liikuda ja teise tööandja juurde üle minna.

  • Oleme nüüd ühe sammu võrra lähemal uue ettevõtte asutamisele ja seeläbi piiratud töövõimega inimeste olukorra parandamisele mitte ainult tööturul, vaid ka Soome ühiskonnas laiemalt, ütleb tööminister Tuula Haatainen.

Töö- ja majandusministeerium saatis 22. juunil 2021 vastava eelnõu kooskõlastusringile. Arvamused tuleb esitada hiljemalt 17. augustil 2021.

Uus ettevõte värbab piiratud töövõimega inimesi, kes on kõige raskemas seisus

Eelnõu kohaselt võtab uus ettevõte tööle piiratud töövõimega töötajaid, kes on tööturul kõige raskemas olukorras. Hinnanguliselt on Soomes väljaspool tööturgu 20 000–30 000 piiratud töövõimega inimest, ilma et nende tööhõivet olemasolevate teenustega oluliselt edendataks. Uues ettevõttes võiksid nad töötada ka töösuhtes. Töö ja piisava toetuse abil arendataks paljude piiratud töövõimega inimeste tööoskusi ja pädevusi, et neid saaks tulevikus rakendada teiste tööandjate juures.

Eelnõu kohaselt annaks tööbüroo hinnangu selle kohta, kas inimese töötamine uues ettevõttes on ainus võimalus. Tööbüroo valib ka uude ettevõttesse sobivad tööotsijad. Ettevõte saab töötajaid värvata ainult tööbüroo välja pakutud tööotsijate hulgast.

Nagu praegu, saavad töövõimetuspensioni saajad registreeruda tööbüroos tööotsijatena ja saada seega tööturu teenuste klientideks. Seetõttu võiksid töövõimetuspensioni saajad leida tööd ka uues ettevõttes.

Uus ettevõte ei tohi kahjustada konkurentsi

Valitsus otsustas strateegianõupidamisel, et ettevõte peaks turupõhise hinnakujunduse ja konkurentsineutraalsuse tagamiseks järgima teatud reegleid. Konkurentsineutraalsus tähendab, et avaliku ja eraettevõtluse vahel on võrdsed võimalused.

Ettevõte vajab riigi toetust oma tegevuse alustamiseks ja säilitamiseks, kui ta kasutab eriti keerulises olukorras olevaid piiratud töövõimega inimesi. Et see tegevus ei moonutaks konkurentsi, peaks ettevõte looma vastavalt eelnõule spetsiaalse nõuandekogu. Nõuandekogusse valitakse eksperdid, kes suudavad hinnata turuhinda, konkurentsitegureid ja muid asjaolusid, mis on seotud ettevõtte ülesandega rakendada piiratud töövõimega töötajaid.

Arvamustes võib välja pakkuda ka uue ettevõtte nime

Töö- ja majandusministeerium on kasutanud loodava ettevõtte jaoks ajutist töönime Välittäjä Oy. Eelnõu kommenteerimisel kutsutakse üles esitama ka teisi ettepanekuid uue ettevõtte nime kohta.

Pärast kooskõlastust viimistletakse seaduseelnõu töö- ja majandusministeeriumis. Valitsus esitab eelnõu koos 2022. aasta riigieelarve eelnõuga. Seadus hakkaks kehtima 1. jaanuaril 2022 ja uus ettevõte alustab tegevust võimalikult kiiresti pärast seda.

Kommentaarid
(Külastatud 1,199 korda, 2 külastust täna)