Soome valitsus avalikustas koroonapiirangute kaotamise kava – see on avatud kommenteerimiseks

Soome valitsus avalikustas koroonapiirangute kaotamise kava ja sellega seotud ajagraafiku.

Kava on üleval valitsuse veebis. Sellele kogutakse arvamusi ja kommentaare nädala aja pikkuse kooskõlastuse ja kommentaaride perioodi ajal. Kommenteerimine on kõigile huvilistele avatud otakantaa.fi teenuse kaudu alates tänase reede pärastlõunast kuni 16. aprillini. Küsitlusele vastamine nõuab registreerumist teenuses otakantaa.fi. Seda saab teha enne küsitluse avanemist. Kommentaare analüüsitakse ja kasutatakse kava lõplikuks vormistamiseks.

Lisaks korraldatakse tööturu organisatsioonidele ja omavalitsustele eraldi aruteluüritus.

„Teeme koos parema suve”

Kava eesmärk on anda kodanikele, ettevõtetele ja kogukondadele selge visioon ühiskonna järkjärgulisest avanemisest. Kontrollitud piirangute kaotamine nõuab, et me kõik võtaksime vastutuse kehtivate piirangute ja eelkõige soovituste järgimise eest. Kui Soomel õnnestub koroonaepideemia aprillis-mais kontrolli all hoida ja vaktsineerimine edeneb ootuspäraselt, võivad eeldused Soome normaalsele elule üleminekuks juunis-juulis olla olemas.

Piiranguid kaotatakse vastavalt epideemia olukorrale

Kava sisaldab piirangute kaotamise põhimõtteid, epidemioloogilisi tingimusi, ajagraafikut ja etappe, mille käigus piirangud kaotatakse.

Kava põhineb olemasolevatel uuringuandmetel, modelleerimisel, prognoosidel ja seirel. Kava ei ole valitsuse ega ametivõimude otsustele siduv. Võimalik, et epideemia olukorra halvenedes tuleb mõnes piirkonnas ka piiranguid pikendada, taastada või uuesti karmistada.

Piirangute tühistamist võib aeglustada asjaolu, et nakatumisi on endiselt palju või kui vaktsiine on liiga vähe. Lisaks võivad kergemini levivad viiruse variandid aeglustada piirangute kaotamist.

Piirangute ja soovituste kaotamise soovituslik ajagraafik

Piirangud kaotatakse vastavalt soovituslikule ajagraafikule. See on võimalik, kui epideemiline olukord ja vaktsiinide saadavus on soodsad.

Iga kahe nädala tagant hindab valitsus piirangute kaotamise tingimusi ja uuendab ajagraafikut. Jälgitakse otsuste mõju koroona olukorrale ja uued piirangud võidakse kaotada 2-3 nädalat pärast eelmisi toiminguid. Nii saab kasutada teavet piirangute kaotamise epidemioloogilise mõju kohta.

Aprill – eriolukord lõppeb

• Eriolukorra seaduse volitused lõppevad
• Naasmine kontaktõppe juurde (põhi- ja keskharidus)
• Söögikohad avatakse piirangutega, lahtiolekuajad ja klientide arv on jätkuvalt piiratud

Eakad on saanud vaktsiini esimese doosi.

Mai – ranged piirangud kaotatakse

• Epideemia kiire leviku ohu tõttu kehtestatud täiendavad piirangud kaotatakse,
naastakse piirkondlike piirangute juurde
• Laste ja noorte grupiviisiline tegevus õues võib alata
• Avatakse avalikud ja eraomanduses ruumid (sh raamatukogud ja muuseumid)
• Lubatakse tööalane pendelränne EL-i piires

Riskirühmad on saanud esimese vaktsiinidoosi.

Juuni – piirkondlikud piirangud kaotatakse järk-järgult

• Kogunemiste piiranguid leevendatakse
• Söögikohtade kohtade arvu ja lahtioleku aja piiranguid leevendatakse
• Täiskasvanutele mõeldud grupiviisiline tegevus õues võib alata
• Lubatud on osalejate arvu piirangutega publikuüritused
• Lõppeb kontroll sisepiiril (Schengeni ala)

Esimese vaktsiinidoosi on saanud tööealistest elanikest üle 50 protsendi.

Juuli – vaktsineeritus kasvab

• Kogunemiste piiranguid leevendatakse ja kaotatakse
• Avalike ürituste piiranguid leevendatakse ja kaotatakse

Tööealine elanikkond on saanud esimese vaktsiinidoosi ning eakad ja riskigrupid on saanud teise vaktsiinidoosi (juuli-august).

August – vaktsineeritus kasvab

• Lubatakse ärireisid kolmandatest riikidest

Tööealine elanikkond on saanud esimese vaktsiinidoosi ning eakad ja riskigrupid on saanud teise vaktsiinidoosi (juuli-august).

Piirangute kaotamist alustatakse lastest ja noortest

Valitsus peab oluliseks, et piirangute kontrollitud kaotamine algaks neist ühiskonnagruppidest, kellele piirangud on eriti koormavad. Esmajärjekorras kaotatakse piirangud lastele ja noortele.

Raamatukogud ja muuseumid avatakse laialdaselt juba maikuus.

Lisaks on oluline, et eakatele kehtivaid piiranguid ja soovitusi uuendatakse, kui tuleb rohkem teavet vaktsiinide pakutava kaitse kohta. Tähelepanu tuleks pöörata ka teistele gruppidele, kes on piirangute tõttu kõige rohkem kannatanud.

Esimesed avalikud üritused võiks korraldada juunikuus

Avalike ürituste piirangud kaotatakse kolmes etapis, järgides haridus- ja kultuuriministeeriumi moodustatud töörühma kehtestatud „turvaliste ürituste“ mudelit.

Üldreeglina võiks esimesi avalikke üritusi eri piirkondades korraldada juba juunis. Esimeses etapis võiks avalikke üritusi korraldada nii, et publikul oleks eelnevalt planeeritud istekohad ja osapooltel oleks võimalus vältida tihedat kontakti omavahel. Väga hea haiguse olukorraga piirkondades võib avalike ürituste avamist alustada varem, kui piirkondlikud ametivõimud seda lubavad.

Teise etappi võiks liikuda hiljemalt juuliks. Sellisel juhul oleks võimalik korraldada ka suuremaid avalikke üritusi nii, et maksimaalne publiku suurus määratakse ürituse jaoks mõeldud ruumi suuruse ja eripära järgi.

Kolmandas etapis kaotatakse piirangud täielikult. Sellesse faasi liigutatakse niipea, kui epideemia olukord seda võimaldab.

Piirangute leevendamine aitab ettevõtetel taastuda

Piirangute kontrollitud kaotamine ja ajagraafik aitavad ettevõtetel koroonakriisist taastuda ja oma tegevust planeerida. Koroonapandeemiast kõige enam kannatanud sektorid nagu toitlustus, turism ja ürituste korraldamine saavad ühiskonna avanedes kiiresti taastuda.

Kriisi majanduslike ja sotsiaalsete mõjude hüvitamise kulud on arutusel aprilli lõpus toimuval raamdebatil, 2022. aasta eelarve ettevalmistamisel ja Soome säästva kasvu programmi raames. Käesolevas kavas seda ei käsitleta.

Piiriületuse piirangud kaotatakse

Soome piiriületust on piiratud ja piirikontroll on sise- ja välispiiridel taastatud alates 17. märtsist 2020. Praegused otsused kehtivad 30. aprillini 2021. Sisepiirikontroll jätkub kuni kompenseerivate tervisekaitsemeetmete kehtestamiseni.

Samal ajal alustatakse piiriületuse piirangute tühistamist vastupidises järjekorras kui varem tehtud piirangud. Praeguste hinnangute kohaselt on eesmärgiks mais-juunis avada piirikogukondade piiriületus, tööalane pendelränne ning pereliikmete ja sugulaste saabumine ELi riikidest. Sisepiirikontrolli täielik kaotamine on võimalik, kui täiskasvanud elanikkond on piisavalt vaktsineeritud ja epideemia olukord on stabiilne. Praeguse hinnangu kohaselt on see võimalik juunis.

Ärireisid kolmandatest riikidest on võimalikud varasügisel ning kui epideemia lõppeb, siis muu turism kolmandatest riikidest. Kolmandatest riikidest piiriületuse avamisel võetakse arvesse ELi soovitusi ja ühtset lähenemist.

Valmistuma peab sügiseks

Augusti lõpus võib nakatumiste arv järk-järgult taas suureneda, kui kontaktid tihenevad, eriti haridusasutustes ja töökohtadel. Kiire nakatumiste kasv nagu oli näiteks 2020. aasta sügisel on ebatõenäoline, kui kogu täiskasvanud elanikkonna ja eriti noorte täiskasvanute vaktsineeritus on piisavalt hea ja inimesed järgivad ohutusnõudeid.

Kommentaarid
(Külastatud 2,640 korda, 1 külastust täna)