Kõigi valdkondade ettevõtted saavad Soomes taotleda kulutoetust – mõnes valdkonnas ilma täiendava põhjendusteta

Toetus on mõeldud ettevõtetele, mille käive on koroonakriisi tõttu langenud üle 30 protsendi. 22. aprillil 2021 andis valitsus välja määruse sektorite kohta, mis saavad täiendava põhjenduseta toetust taotleda. Kui ettevõte ei kuulu määrusega reguleeritud valdkonda, peab ta eraldi põhjendama abi vajalikkust ja koroonakriisist tulenevat käibe vähenemist.

Määrus hõlmab neid sektoreid, mille käive on abiperioodil 1. novembrist 2020 kuni 28. veebruarini 2021 vähenenud vähemalt 10 protsenti, seda võrreldes ajavahemikuga 2019–2020. Samad perioodid võetakse aluseks ettevõtte käibe vähenemise arvutamisel.

Riigikassa avab ettevõtete kulutoetuse kolmanda taotlusvooru teisipäeval, 27. aprillil 2021. Taotlemine lõppeb 23. juunil 2021.

Uued ettevõtted saavad taotleda toetust, kui nad kuuluvad määrusega hõlmatud sektoritesse

Kolmandas taotlusvoorus on 180 valdkonda, teises voorus oli neid 220.

Riigikassa saab aga oma äranägemisel anda abi ka muude sektorite ettevõtetele, kui ettevõtte enda käive on abiperioodi jooksul vähenenud üle 30 protsendi. Konfidentsiaalsuse kriteeriumid on täpsustatud riigikassa taotlusjuhistes, et ettevõtted saaksid paremini hinnata ja avalduses öelda, miks käive on vähenenud.

Uued ettevõtted saavad taotleda kulutoetust, kui nad kuuluvad määruses nimetatud sektoritesse. Uued ettevõtted on ettevõtted, mis on asutatud 1.1.2020 või hiljem. Neile võib abi anda sektori keskmise käibe muutuse põhjal. Uutele ettevõtetele pole võrdluse põhjal abi andmine võimalik, kuna ettevõtte enda käibe muutust ei ole võimalik tõendada.

Sektorite nimekiri võimaldab täpsustada toetuse suunamist enim kannatanud ettevõtetele

Sektorite loendis saab paremini arvestada võimalikke muid põhjuseid ettevõtte äritegevuse arvestamisel. Need hõlmavad näiteks ettevõtte hooajalisi kõikumisi või käibe vähenemist muudel põhjustel kui koroonaepideemia.

Valdkonnad on määratletud maksuameti käibemaksuandmete põhjal. Kulutoetust ei saa siiski anda esmasele põllumajandus-, kalandus- ja vesiviljelussektorile, mille suhtes kehtivad eraldi riigiabi eeskirjad põllumajandus- ja metsandusministeeriumi vastutusalas. Kulutoetused hõlmavad ka ettevõtlusega tegelevaid fonde ja ühinguid.

Kolmanda taotlusvooru jaoks on riik eraldanud kulutoetuse tarbeks 356 miljonit eurot. Kulutoetus on ettevõtte püsikulude kompenseerimine, kuid see ei asenda käibe kukkumist. Abi eesmärk on aidata ettevõtetel koroonast tingitud raskes majanduslikus olukorras toime tulla.

Kommentaarid
(Külastatud 254 korda, 1 külastust täna)