Soomes jätkatakse toitlustusasutuste piirangutega kuni 30. juunini

Soome parlament kiitis 4. veebruaril 2021 heaks valitsuse ettepaneku nakkushaiguste seaduse ajutiseks muutmiseks. Muudatusega laiendatakse jätkuvalt toitlustusäri piiranguid käsitlevaid sätteid. Vabariigi President kiitis seaduse heaks 26. veebruaril 2021.

Toitlustusäri piirangud lisati mais paragrahvile 58a, mis lisati ajutiselt nakkushaiguste seadusele. Nüüd pikendatakse seaduse kehtivust ja ajutist paragrahvi sisu muutmata ajavahemikuks 1. märts – 30. juuni 2021.

Juba kehtestatud piirangud ja kohustused jäävad kehtima. Parlamendi vastuvõetud seaduse sisu vastab kehtivatele sätetele. Toitlustusettevõtted peavad täitma konkreetseid hügieeninõudeid ja tagama klientide vahel piisava vahemaa. Toitlustusettevõtted peavad koostama kava kohustuste ja piirangute täitmise tagamiseks. Piirangute täitmise kirjeldus ja maksimaalne lubatud klientide arv peavad olema klientidele nähtavad. Piirkondlikud ametiasutused jälgivad piirangute ja kohustuste täitmist.

Seaduses sätestatud piirangud ei kehti asutuste sööklate tegevuse, toiduainete ja jookide kaasaostmise ega tanklate juures asuvate toitlustusettevõtete suhtes. Samuti ei kuulu piirangute alla Soome ja välismaa vahel või välismaale sõitvate laevade ja õhusõidukite toitlustamine.

Valitsuse määrusega võidakse veelgi reguleerida toitlustusettevõtete lahtiolekuaegu ja alkoholi müügi aega ning kliendikohtade arvu ja siseruumide kasutamise piiranguid. Valitsus kehtestab täna välja antud määruses üksikasjalikumad piirangud, mis tehakse teatavaks eraldi.

Vastavalt valitsuse poliitikale on parlamendi jaoks ettevalmistamisel toitlustusasutuste sulgemise ettepanek ajavahemikuks 8. – 28. märts 2021. Kavandatav sulgemine ei kehti epideemia baastaseme kohta. Praegu kehtivaid sätteid kohaldatakse kõigi riigi toitlustusettevõtete suhtes enne 8. märtsi 2021 ja seejärel nende toitlustusettevõtete suhtes, mille sulgemiseks seadust ei kohaldata.

Kommentaarid
(Külastatud 727 korda, 1 külastust täna)