Soome valitsus pikendab koroonapiiranguid – toitlustusasutuste piirangud kehtivad kuni juuni lõpuni 2021

Soome valitsus esitas täna, 4. veebruaril parlamendile ettepaneku nakkushaiguste seaduse ajutiseks muutmiseks. Muudatus pikendab toitlustusäri piiranguid käsitlevaid sätteid. Eelmise seaduse kehtivuse viimane päev on 28.2.2021. Seoses seaduseelnõu esitamisega teatas valitsus, et algatatakse kooskõlastused ametivõimude ja sidusrühmadega piirangute karmistamise osas.

Toitlustusäri piirangud lisati paragrahvile 58a, mis maikuus lisati ajutiselt nakkushaiguste seadusele. Nüüd pikendataks seadust ja ajutist sätet ajavahemikuks 1. märtsist 2021 kuni 30. juunini 2021.

Sätteid tuleb pikendada, et toitlustusäri üldised kohustused jääksid kehtima ka pärast veebruari lõppu ja valitsus saaks määrustes jätkata üksikasjalikumate piirangute kehtestamist. Selle aluseks on valitsuse hübriidstrateegia epideemia tõhusaks ohjeldamiseks, et nii vähe kui võimalik kahjustada inimesi, ettevõtteid, ühiskonda ja põhiõigusi.

Valitsuse hinnangul on vaja lisapiiranguid

Seoses eelnõuga kinnitas valitsus avalduse protokolli. Selle kohaselt on valitsuse nakkushaiguste seaduse ajutise muutmise ettepaneku eesmärk tagada, et vähemalt praeguse seaduse alusel kehtivad toitlustuse piirangud säiliksid pärast kehtivate määruste kehtivuse lõppemist 28. veebruaril 2021. Praeguse ja eeldatava epideemiaolukorra tõttu alustab valitsus asutuste ja sidusrühmadega kooskõlastusi piirangute karmistamise seaduse eelnõu osas. Eesmärk on kehtestada toitlustusega seotud piiravate meetmete vajalik ja proportsionaalne karmistamine valitsuse hübriidstrateegia tegevuskava 2. tasemel.

Varasemad piirangud ja nõuded jäävad kehtima

Parlamendile esitatud seaduseelnõu sisu vastab kehtivatele sätetele. Toitlustusettevõtted peaksid järgima konkreetseid hügieeninõudeid ja tagama klientide vahel piisava vahemaa tagamise. Valitsuse määrusega saab veelgi reguleerida toitlustusettevõtete lahtioleku ja alkoholi müügi, samuti klientide kohtade arvu ja siseruumide kasutamise piiranguid.

Toitlustusettevõtted peaksid koostama kava kohustuste ja piirangute täitmise tagamiseks. Nõuete täitmise kirjeldus ja klientide maksimaalne arv peaksid olema klientidele kättesaadavad.

Piirkondlikud valitsusasutused jälgivad piirangute ja kohustuste täitmist. Piirkondlik valitsusasutus saab kindlaks teha järelvalves tuvastatud puudused ja nõuda nende kõrvaldamist, samuti nõuda kohustusi oluliselt rikkunud toitlustusettevõtte viivitamatut sulgemist maksimaalselt üheks kuuks.

Seaduses sätestatud piirangud ei kehti asutuse-siseste söögikohtade tegevuse, toidu ja jookide kaasaostmise ega nende toitlustusettevõtete suhtes, mis tegutsevad tanklate juures. Ka Soome ja välisriikide vahel või välismaal sõitvate laevade ja õhusõidukite toitlustus jäetakse piirangute alt välja.

Ahvenamaa ja Põhja-Pohjanmaa ning Ida-Savo ravipiirkonnas piirangute muudatused

Valitsus muutis 4. veebruaril ka määrust, mis piirab toitlustusettevõtete tegevust koroonaepideemia tõttu. Määruse muudatus jõustub 6. veebruaril kell 00.

Uusimaa, Soome edelaosa (Varsinais-Suomi), Kanta-Häme, Päijät-Häme, Kymenlaakso, Pohjanmaa ja Põhja-Pohjanmaa maakondades asuvad toitlustusettevõtted, mille peamine tegevus on alkoholi müük, võivad alkoholi pakkuda kella 7–22 ja olla avatud 5–23. Kliendikohtadeks tohib kasutada poolt maksimaalsest lubatud klientide arvust. Muud toidukohad tohivad pakkuda alkoholi kella 07.00-22.00 ja võivad olla avatud kella 05.00-23.00. Kasutada saab 75 protsenti kliendikohtadest.

Pirkanmaa, Satakunta, Lõuna-Karjala, Kesk-Soome, Lõuna-Pohjanmaa, Kesk-Pohjanmaa, Kainuu, Lapimaa, Põhja-Karjala ja Lõuna-Savo maakondades tohivad toitlustusettevõtted, mille peamine tegevus on alkoholi müük, pakkuda alkoholi kella 7–22. Lubatud lahtiolekuaeg on 24–23 ning kasutada saab poolt klientide istekohtadest. Teistes söögikohtades on alkohoolsed joogid lubatud kella 7–22, lahtiolekuaeg on 1–24 ja kliendikohtade arv võib olla 75 protsenti maksimaalsest lubatud arvust.

Põhja-Savos ja Ahvenamaal pole söögikohtade klientide arv piiratud. Söögikohad, mille peamine tegevus on alkoholi müük, saavad alkoholi serveerida kella 7–24 ja võivad olla avatud kella 2–1. Teistes söögikohtades on alkohoolsed joogid lubatud ka kella 07.00-24.00, lahtiolekuajad pole piiratud.

Määruse muudatused kehtivad seega Pohjanmaa maakonna ja Ida-Savo ravipiirkonna kohta, kus kehtivaid piiranguid karmistati. Varem kehtisid kiire leviku faasi piirangud Lõuna-Savo maakonnas ainult Lõuna-Savo ravipiirkonnas. Ahvenamaa maakonnas leevendati piiranguid.

Kommentaarid
(Külastatud 2,313 korda, 1 külastust täna)