Soome valitsuse riiklikud soovitused koroona leviku tõkestamiseks

Täna neljapäeval, 15. oktoobril toimunud nõupidamise käigus esitas valitsus nii riiklikud kui ka piirkondlikud soovitused koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Soovitustes võetakse arvesse epidemioloogilist hinnangut. Valitsus teeb põhimõttelise otsuse soovituste kohta järgmisel nädalal (43. nädal) toimuval valitsuse istungil.

Riiklik kaugtöösoovitus

Arvestades koroonaviiruse epideemia üleriigilist levikut, soovitab valitsus avaliku sektori töötajatel töötada võimalikult laialdaselt kaugtööl, kui nende töökohustused seda võimaldavad.

Valitsus soovitab sarnast ulatuslikku kaugtööd ka eratööandjatele. Lähi- ja kaugtöö koordineerimise hindamine toimub töökohal. Lisaks tuleks soodustada töökohti, mis vähendavad lähikontakte ja muid riskitegureid.

Riiklik kaugtöö soovitus kehtib kuni uue teateni. Soovituse kehtivus vaadatakse üle 31. detsembriks 2020.

Valitsuse kaugtöö suunised ja soovitused ei ole tööandjatele õiguslikult siduvad.

Valitsuse piirkondlikud soovitused

Valitsuse piirkondlikud soovitused on jaotatud vastavalt epideemilisele olukorrale.

Epideemia algfaasi piirkondades on soovitatav, et enam kui 50 inimesega rahvaüritused ja huvitegevused järgiksid tervise- ja sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja kultuuriministeeriumi juhiseid hügieenisoovituste ja ohutusvahede kohta.

Huvitegevuses ja avalike ruumide kasutamisel tuleb hoolitseda selle eest, et osalejatel ja gruppidel oleks võimalik kontakti üksteisega tõhusalt vältida.

Epideemia kiire leviku faasis soovitab valitsus kasutada piirkondlikku või kohalikku soovitust vältida eraürituste korraldamist rohkem kui 20 inimesele.

Kõik avalikud üritused peavad vastama tervise- ja sotsiaalministeeriumi ning haridus- ja kultuuriministeeriumi juhistele. Avalike ürituste osalejate arv piirdub poolega siseruumides tavapärasest kohtade arvust.

Avalike ruumide kasutamisel tuleb hoolitseda selle eest, et osalejatel ja gruppidel oleks võimalik kontakti üksteisega tõhusalt vältida. Lisaks piirdub siseruumides klientide arv poolega tavalisest klientide arvust.

Lähtudes ruumide kasutamise piirangutest on kõrge nakkusohu korral soovitatav peatada täiskasvanute grupiviisiline tegevus siseruumides.

Grupiviisiline huvitegevus peab igas vanuses inimeste puhul olema korraldatud nii, et osalejatel ja rühmadel oleks võimalik üksteisega kontakti vältida.

Valitsus soovitab ka kõrgkoolidel minna kaugõppele, arvestades siiski hädapärase kontaktõppe vajadusi.

Epideemia ulatusliku leviku faasis soovitab valitsus piirkondlikku või kohalikku soovitust vältida eraürituste korraldamist rohkem kui 10 inimesele. Vajadusel võidakse avalike ürituste korraldamine üldse keelata.

Samuti soovitab valitsus vajadusel grupiviisilised tegevused üldse peatada, lähtudes hoonete kasutamise piirangutest. Erilist tähelepanu tuleks aga pöörata laste ja noorte huvitegevusele.

Vajadusel saab avalikke ruume täielikult sulgeda, võttes arvesse ruumide kasutamise olemust.

Viimase võimalusena soovitab valitsus minna keskkoolidel üle kaugõppele, võttes arvesse hädapärase kontaktõppe vajadusi.

Valitsuse soovitused ei ole õiguslikult siduvad.

Kommentaarid
(Külastatud 484 korda, 1 külastust täna)