Ebaseaduslik jäätmeveos saadeti Eestist tagasi Soome  

Keskkonnainspektsiooni korraldatud riikidevahelise jäätmeveo reidil avastatud illegaalne plastijäätmete koorem saadeti eile tagasi lähteriiki Soome.

Augusti lõpus peeti Tallinna sadamas kinni Soomest tulnud veoauto, mille järelhaagises oli ehitus- ja lammutusprahi hulgast välja sorteeritud 5,5 tonni plastijäätmeid.

Keskkonnainspektsiooni Harjumaa büroo juhataja Tarmo Tehva sõnul olid jäätmed saatelehel deklareeritud kaubana, mis pidid minema Maardus asuvasse ettevõttesse, kuid tegemist oli siiski jäätmetega, mille sissetoomiseks puudusid nõutavad dokumendid. Samuti puudusid jäätmeid vahendanud Soome ettevõttel, jäätmete vedajal ja vastuvõtval ettevõttel õigused vastavateks toiminguteks.

„Kuna jäätmete Eestisse toomiseks puudus vajalik dokumentatsioon, võtsime ühendust Soome pädeva asutusega ja leppisime kokku jäätmete tagasi saatmise Soome,“ ütles Keskkonnaameti jäätmebüroo peaspetsialisti Katrin Kaare.

Keskkonnainspektsioon viis jäätmeseaduse nõuete rikkumise alusel läbi ka väärteomenetluse, mille tulemusena määrati loata jäätmeid sisse toonud ettevõttele hoiatuseks 1000 euro suurune rahatrahv. Seadust rikkunud Soome ettevõttega tegeleb Soome riik.

Jäätmete sissevedu ja edasine käitlus peab toimuma kooskõlas seadustega, et vältida jäätmete sattumist käitlemisõigust mitteomavate isikute valdusesse või selleks mitteettenähtud kohta.

„Keskkonnainspektsioon on tänavu koos Maksu- ja tolliametiga teinud sadamas mitu kontrollreidi, mille käigus oleme tuvastanud veoste saatedokumentides mittevastavusi. See näitab, et ka edaspidi on kontrollimine vajalik,“ märkis Tehva.

Kommentaarid
(Külastatud 1,063 korda, 1 külastust täna)