Paljudest uutest riikidest võib alates 19. septembrist Soome siseneda – vaata, mis seis on

Soome valitsus kehtestas täna, 11. septembril piiriliikluse piirangud, mis jõustuvad 19. septembril ja kestavad kuni 18. oktoobrini. Sissesõidupiirangud kaotatakse Soome ja Islandi, Norra, Poola, Rootsi, Saksamaa ja Küprose ning Austraalia, Kanada ja Jaapani elanikele, kes reisivad kodumaalt Soome. Soome ning Itaalia ja Ungari vahel taastatakse sisenemispiirangud.

Piirangute kaotamine tähendab, et kõnealuse riigi elanik võib tulla Soome puhkusereisile. Samuti ei pea turist jääma Soomes vabatahtlikku karantiini, edastas siseministeerium

Kui riiki sisenemine on piiratud, ei saa nende riikide elanikud tulla puhkereisile Soome. Kui inimene tuleb Soome mõnel muul lubatud põhjusel, peaks ta olema vabatahtlikus karantiinis kaks nädalat. Sisserändajaid võib suunata ka vabatahtlikule koroonatestile lennujaamas või sadamas ning arst võib riskihindamise põhjal reisija karantiini panna.

Soomes jätkub ELi riikidest tulijatele piirikontroll kuni 22. novembrini, üleminekuperiood algab 1. oktoobril

Vastavalt Schengeni piirieeskirjadele ei tohiks sisepiirikontroll Schengeni riikide vahel üldjuhul kesta kauem kui maksimaalselt 6 kuud. Sellest on siiski võimalik teha põhjendatud erandeid. Soomes lõpeb kuuekuuline periood 18.9. Valitsus otsustas, et koroonaepideemia teise laine vastu võitlemiseks jätkab Soome kontrolli ELi sisepiiril 19. septembrist kuni 18. oktoobrini 2020.

Sisepiirikontroll jätkub kuni uue testimispõhise mudeli kehtestamiseni 23. novembril. Tegevusmudel põhineb valitsuse 11.9. põhimõttelisel otsusel piiriliikluse ja reisimise hübriidstrateegia rakendamise kohta. Sisepiirikontroll ELis ja Schengeni riikide osas asendatakse tervisekaitsemeetmetega.

Lisaks sisenemispiirangutele kehtestatakse 1.10 üleminekumenetlused. Üleminekuperioodil on soovitatav eelnev testmine neile kõrgema nakatumise tasemega EL-i ja Schengeni riikidest ja kolmandatest riikidest tulevatele reisijatele, kes saabuvad tungivatel põhjustel. Suurema esinemissagedusega riigist naastes võib Soome elanik soovi korral lühendada vabatahtlikku karantiini, kui ta taotleb koroonatesti 72 tunni jooksul peale Soome saabumist. See hõlbustab tööga seotud pendelrännet.

Soomes muutub reisipiirangute piirarv

Alates 19. septembrist saab sisenemispiirangud kaotada Soome ning ELi ja Schengeni riikide vahelises liikluses, kus uute juhtumite esinemissagedus ei ületa eelmise 14 päeva jooksul 25 uut juhtumit 100 000 elaniku kohta. Siiani on piirarv olnud 8–10. Uus piirarv kehtib ka Ühendkuningriigi kohta.

25 uue juhtumi piirarvu 100 000 inimese kohta eelmise 14 päeva jooksul rakendatakse tulevikus ka ELi nn Rohelise nimekirja riikide suhtes.

ELi sisepiiri piirangud

Sisepiiriliiklus tähendab liiklust Soome ja teiste Schengeni alasse kuuluvate riikide vahel. Alates 19. septembrist ei piirata enam sisenemist Norrast, Poolast, Rootsist ja Saksamaalt. Kohaliku piirikogukonna elanikel on juba olnud võimalik siseneda üle Rootsi ja Norra piiri. Samuti ei ole sisenemine piiratud Soome ja Eesti, Leedu, Läti ja Slovakkia vahel.

Käesoleva otsusega kohaldatakse sisenemispiiranguid sisepiiriliikluse suhtes kuni 18. oktoobrini 2020 Soome ja Hollandi, Belgia, Hispaania, Itaalia, Austria, Kreeka, Luksemburgi, Malta, Portugali, Prantsusmaa, Sloveenia, Šveitsi, Taani, Tšehhi Vabariigi ja Ungari vahelise liikluse osas, välja arvatud lõbusõidulaevade liiklus. Kõigis neis riikides ületab haigestumiste arv künnise 25. Riikide nimekirja muudetakse iganädalaselt.

Piirangutega riikidest on võimalik ainult naasmine Soome, transiitliiklus, ärireisid ja muu hädavajalikel põhjustel reisimine. Lisaks on tulijatele soovituslik 14-päevane vabatahtlik karantiin.

Välispiiri piirangud

Välispiiriliiklus viitab liiklusele Soome ja mitte-Schengeni riikide vahel. Välispiiril kaovad 19. septembril piirangud Küproselt, Austraaliast, Kanadast ja Jaapanist tulijatele. Varem on piirangud kaotatud Soome ja Gruusia, Uus-Meremaa, Rwanda, Lõuna-Korea, Tai, Tuneesia ja Uruguay vahel.

Muude mitte-Schengeni riikide suhtes kehtivad sisenemispiirangud kuni 18. oktoobrini. See kehtib muu hulgas Ameerika Ühendriikide, Venemaa, Hiina ja Iirimaa kohta. Iganädalaselt seda riikide nimekirja muudetakse. Välispiiride kaudu on võimalik ainult naasmine Soome ja teistesse ELi ning Schengeni riikidesse, transiitliiklus Helsingi-Vantaa lennujaamas ja muu hädavajalik liikumine. Lisaks on tulijatele soovituslik 14-päevane vabatahtlik karantiin.

Liikumise õigus

Põhiseaduse 9. paragrahvi kohaselt on Soome kodanikul alati õigus Soome tagasi pöörduda ja igaühel on õigus Soomest lahkuda, kui ta seda soovib, välja arvatud juhul, kui see õigus on seadusega piiratud. Valitsus soovitab siiski vältida tarbetut reisimist.

Vabatahtlik karantiin on jätkuvalt soovituslik

Vabatahtlikku karantiini soovitatakse endiselt kõigile Soome sisenejatele, kes tulevad riikidest, mille suhtes kehtivad sissesõidupiirangud. Terviseameti juhiste järgi ei ole soovitatav 14-päevase vabatahtliku karantiini ajal minna töökohta, lasteaeda või kooli. Hädavajalik liikumine on võimalik. Sellisel juhul on soovitatav kasutada näomaski. Riiki saabuvaid reisijaid teavitatakse juhistest.

Reisile Soomest lahkuv isik peab ise tutvuma sihtriigis kehtivate riiki sisenemise ja karantiinieeskirjadega ning arvestama Soome naasva inimese karantiinisoovitustega. Reisija peab pandeemia korral välja selgitama enda reisikindlustuse katvuse.

Kommentaarid
(Külastatud 1,799 korda, 1 külastust täna)