Soome kohus tunnistas sõjaveterani testamendi võltsinguks, üks mees jäi ilma poolest miljonist eurost

Üks Savo mees jäi ilma ligi poole miljoni euro suurusest pärandist, kui ülemkohus ei andnud menetlusluba asjas, mis puudutas ühe sõjaveterani pärandit. Ringkonnakohus oli tunnistanud testamendi võltsinguks ja seega kehtetuks

Asi sai alguse sellest, et mõnda aega tagasi surnud sõjaveterani kodust leiti tolmune ümbrik, mille peal oli sõna „Testament”. Ümbrik oli kukkunud maha bürookapi tagant, vahendab MTV.

Veterani pärandit oli hakatud juba jagama, aga testament muutis asja. Uue testamendi kohaselt oleks neli sugulast jäänud ilma pärandita, samas kui kolm isikut oleks märkimisvääraselt võitnud. Ühe pärija osa oleks kasvanud enam kui kümme korda, üle poole miljoni euro suuruseks. Sõjaveterani pärand oli kokku ligi 900 000 eurot.

Kuivõrd leitud testamendi järgi oleks pärand ümber mängitud, äratas see kahtlusi ja hämmingut mõnedes pärijates. Asi anti politseile uurida.

Keskkriminaalpolitsei uurijad leidsid viiteid sellele, et testamendile kirjutatud allkiri oli võltsing. Võltsingule viitasid ka tekstsid olnud vahed ja parandused. Testamendis tunnistajateks märgitud isikud olid selleks ajaks surnud, nii et neilt ei saanud enam asja kontrollida.

Testamendi usaldusväärsust vähendas ka selle segane tekst ja kirjavead, samas oli sõjavateran tuntud oma hoolsuse poolest. Teda kirjeldati kui täpsust armastavat ja kõike hoolega tegevat inimest, kel oli kogemusi dokumentide vormistamisel.

Kui asja kohtus esimest korda arutati, siis jäi kohus uskuma uut testamenti ja selle tõesust. Samuti vabastas kohus mehe süüdistusest testamendi võltsimises kindlate tõendite puudumise tõttu. Seda vaatamata tõsiasjale, et testamenti võltsinud mees oli selle eeluurimise käigus üles tunnistanud, aga siis jälle eitanud.

Võltsingu vahepeal üle tunnistanud mees oligi testamendi leidja. Tema enda pärandi osa oleks testamendi järgi kukkunud nulli, aga tema naine oleks saanud mehest suurema osa. Samal ajal oleks suurenenud märgatavalt tema venna osa.

Järgnevalt arutas asja ringkonnakohus. Kohus otsustas, et testament oli võltsing ja seda ei saa kasutada pärandi jagamiseks. Kohus viitas sellele, et dokument ja sellel olevad allkirjad olid võltsitud. Võltsingule viitas ka see, et dokumendi leidja ja kaudne kasusaaja oli vahepeal juba võltsimise üles tunnistanud.

Kohus pidas ebausutavaks seda, et testament leiti hiljem juhuslikult bürookapi tagant. Kohus pidas tõenäoliseks, et lahkunud isik tegi mingi testamendi, aga sellest ei saa teha järeldusi tema tahte kohta. Ringkonnakohtu otsus kaevati edasi ülemkohtusse, aga kohus ei andnud menetlusluba. Seega jäi jõusse ringkonnakohtu otsus.

Kommentaarid
(Külastatud 1,326 korda, 1 külastust täna)