Soome valitsus tegi täiendavad otsused koroonaga seotud piirangute leevendamise ja riigi kriisijärgse ülesehitamise kohta

Soome valitsus tegi täna teisipäeval, 23. juunil pärast nõupidamist täiendavad otsused koroonapiirangute leevandamise ja riigi kriisijärgse ülesehitamise kohta.

Valitsus otsustas nõupidamiste käigus, et sisepiiridel toimuvad kontrollid ja reisipiirangud kaotatakse alates 13. juulist liikluses Soome ja nende riikide vahel, kus COVID-19 esinemissagedus on sarnane nende riikidega, kus sisepiiride kontroll on juba kaotatud. Need riigid on Norra, Taani, Island ja Balti riigid. Praegu peetakse piirväärtuseks maksimaalselt 8 uut juhtu 100 000 inimese kohta viimase 14 päeva jooksul.

Arvestades praegust epideemilist olukorda võiks sisepiiride kontrolli lõpetada järgmiste Schengeni riikide osas: Saksamaa, Itaalia, Austria, Kreeka, Šveits, Slovakkia, Sloveenia, Ungari ja Liechtenstein. Lisaks lubatakse reisida Soome mitte-Schengeni riikidest Horvaatiast, Küproselt ja Iirimaalt. Valitsus hindab siiski 10. juuliks Schengeni ja ELi riikide üldist olukorda ja täpsustab riikide loetelu praeguse epideemilise olukorra põhjal.

Valitsus otsustab selle küsimuse oma istungil hiljemalt 10. juulil 2020.

Epidemioloogilise hinnangu alusel jätkuvad sisepiiridel kontroll ja reisipiirangud Soome ja Hollandi, Belgia, Hispaania, Luksemburgi, Malta, Portugali, Poola, Prantsusmaa, Rootsi ja Tšehhi Vabariigi vahel, välja arvatud hobilaevade liiklus.

Kõik, kes reisivad Soomest nendesse riikidesse peavad siiski arvestama, millised on sihtriiki sisenemise piirangud. Nendel sihtriikidel võivad olla oma piirangud turistidele.

Valitsuse soovitus kaugtöö osas lõppeb 1. augustil

Valitsus tõi nõupidamistel välja, et vaibunud epideemiaolukorra tõttu lõppeb kaugtöö soovitus 1. augustil. Juuli suvine puhkusehooaeg võimaldab paindlikku järkjärgulist üleminekut normaalsetele töötingimustele.

Valitsus hindab asja uuesti, kui epideemiline olukord seda nõuab. Epideemia kordumise vältimiseks on vaja tähelepanelikult jälgida piirangute kaotamise mõju epideemia arengule.

Kaotatakse üle 70-aastaste inimeste füüsiliste kontaktide vältimise soovitus

Valitsus loobub teatud vanusepiiril põhinevast füüsilise kontakti vältimise soovitusest. Lähikontaktides on siiski hea jätkata vaoshoitud joont, kasutades individuaalseid otsuseid, võttes arvesse inimese üldist olukorda ja individuaalseid ohutegureid.

Lähikontakti vältimine on suutnud eakaid kaitsta koronaviiruse nakkuste eest. Soovituse praktilisel rakendamisel on olnud aga mitte ainult kasu, vaid ka negatiivne mõju üle 70-aastaste inimeste füüsilisele, vaimsele ja sotsiaalsele heaolule ning töövõimele.

Sotsiaal- ja terviseministeerium ning terviseamet annavad vajadusel välja oma pädevuse piires hügieeni- ja muid juhiseid, et vähendada eakate nakkusohtu.

Riigisekretär Martti Hetemäki raporti alusel ette võetavad meetmed

Valitsus otsustab, et taastus- ja ülesehitusstrateegia rakendamist jätkatakse 23. juunil 2020 esitatud memorandumi alusel.

Raporti tegevused jagunevad taastus- ja ülesehituse etappi.

Taastuse eesmärk on toetada ühiskonna ohutut taastumist pärast ägeda kriisi faasi. Taastumine võib ära hoida ka kriisi pikaajalisi kõrvalmõjusid.

Ülesehituse etapis vaadeldakse ühiskonna pikaajalist perspektiivi, nagu näiteks süsinikuneutraalsuse saavutamine, riigi rahanduse jätkusuutlikkus ja elanikkonna heaolu pärast kriisi ägedat faasi.

Uurimisgrupi ettepaneku kohaselt moodustab peaministri büroo valitsustevahelised riigiteenistujate töörühmad, et valmistada ette ettepanekud kriisi taastus- ja ülesehitusmeetmeteks järgmistes valdkondades:

  • Avaliku sektori tootlikkus
  • Rahvusvaheline majandus, konkurentsivõime ja roheline majanduskasv
  • Pädevus, innovatsioon ja digitaliseerimine
  • Vastupanuvõime, heaolu ja kriisivalmidus

Töögruppide ametiaeg kestab kuni 15. septembrini 2020. Töögruppide ettepanekutest antakse valitsusele aru 22. augustiks 2020. Ministeeriumide kantsleritest koosneva taastumise ja ülesehituse töörühma ametiaega pikendatakse kuni 15. septembrini 2020.

Kommentaarid
(Külastatud 2,622 korda, 1 külastust täna)