Soome piirivalve täpsustas, mis asjaoludel võib teisest ELi riigist Soome sõita

Soome piirivalve täpsustas täna, 14. mail, mis asjaoludel võib teisest ELi riigist Soome sõita. Lubatud on lähisugulase külastamine, aga lihtsalt suvilasse sõiduks luba ei anta.

Piirivalve edastas järgmise sõnumi:

Soome võib ELi sisepiiri kaudu saabuda vältimatutel perekondlikel põhjustel. Vältimatutel perekondlikel põhjustel reisijateks loetakse lähisugulase külastamise otstarbel reisivaid inimesi. Lähisugulasteks peetakse abikaasat, lapsi, vanemaid, õdesid-vendi ja vanavanemaid. Lähisugulane võib olla ka elukaaslane, kellega elatakse püsivalt koos. Lähisugulaste külastamise õigus on lisaks Soome kodanikele ka ELi/ Schengeni riikide kodanikel ja nende pereliikmetel, samuti elamisloaga kolmandate riikide kodanikel.

Muu vältimatu piiriületuse kohta on piirivalve edastanud järgmise selgituse:

Soome võib saabuda ELi sisepiiri kaudu vältimatutel isiklikel põhjustel. Vaba aja reisimine (näiteks suvilasse sõit või külaskäik tuttavate suvilasse) ei ole välismaa kodanikele piisav põhjus Soome külastamiseks. Vältimatu isiklik põhjus on isiklikku kohalolu nõudev tegevus või sündmus, millega ei saa venitada ja mille tegemata jätmine tekitaks olukorda arvestades ebaõiglast kahju. Välismaa kodanikud, kellel on Soomes suvila tohivad tulla Soome, et teostada kinnistul vältimatuid hooldus- ja korrastustöid (lihtsalt kontrollkäik pole piisav põhjus). Kinnistu kaitsmist ähvardava tulvavee eest loetakse samuti vältimatuks isiklikuks põhjuseks riiki sisenemisel. Koos kinnistu omanikuga võivad Soome tulla vältimatuid hooldus- ja korrastustöid tegevad isikud. Tehtavate tööde ja nende hinnangulise kestuse kohta tuleb anda infot riiki sisenemisel.

Piirivalve samas rõhutab, et otsus iga konkreetse piiriületuse juhtumi kohta tehakse piiriületuskohas kohapeal. Otsuse teeb piirivalveametnik.

Kommentaarid
(Külastatud 1,553 korda, 1 külastust täna)