Soome piirivalve juhend eriolukorras piiriületuseks alates 14.05.2020

Soome piirivalve edastas juhendi eriolukorras piiriületuseks alates 14. maist 2020, mis lähtub valitsuse 7. mai 2020 otsusest.

Valitsus otsustas 7. mail 2020 jätkata kontrolli sisepiiril ja ja piiriületuse piiranguid kuni 14.06.2020. Piirivalve edastab reisijatele juhised lubatud piiriületuse kohta alates 14. maist.

ELi sisepiiril on lubatud:

 • naasmine Soome
 • naasmine teistesse ELi ja Schengeni riikidesse või nende kaudu
 • tööga seotud reisimine
 • muu vältimatu reisimine

ELi välispiiril on lubatud:

 • naasmine Soome
 • naasmine teistesse ELi ja Schengeni riikidesse või nende kaudu
 • kolmandate riikide kodanike lahkumine
 • muu vältimatu liikumine

Põhiseaduse § 9 järgi ei saa takistada Soome kodanikel riiki saabumist, samuti on igaühel õigus riigist lahkuda. Õigusele riigist lahkuda võib siiski seada vältimatuid piiranguid kohtumenetluse või karistuse kandmise kindlustamiseks ning riigikaitsekohustuse täitmise nõude tagamiseks.

1. Sisepiiri ületamine

Soome piiriametnikud lubavad sisepiiril ehk Soome ja teise Schengeni riigi vahel järgmist piiriületust:

1. Naasmine Soome

 • a) Soome kodanikud ja nende pereliikmed
 • b) Soomes elavad ELi- ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed
 • c) elamisloaga Soomes elavad kolmandate riikide kodanikud

2. Naasmine teistesse ELi- ja Schengeni riikidesse või nende kaudu

 • a) teiste ELi- ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed
 • b) elamisloaga teises ELI- või Schengeni riigis elavad kolmandate riikide kodanikud

3. Tööga seotud liikumine ja muu vältimatu liikumine

 • a) töösuhtel või tööülesandel põhinev tööga seotud reisimine
 • b) diplomaadid, rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad, sõjaväelased ja abiorganisatsioonide töötajad töökohustusi täites
 • c) Soomes õppivad isikud
 • d) Soome elamisloaga isikud ning elamisõigusega registreeritud ELi-/Schengeni kodanikud
 • e) vältimatute pereasjadega seoses reisivad isikud (näiteks lähedasega kohtumine, matused, pulmad, haigusjuhtumid)
 • f) rahvusvahelist kaitset vajavad või muul humanitaarsel põhjusel reisivad isikud
 • g) muu vältimatu ja põhjendatud piiriületus (näiteks vältimatud isiklikud põhjused, välismaiste ajakirjandusväljannete esindajad, saami majanduse ja kultuuriga tegelejad)

Lisaks on sisepiiri ületamine Soome ja Rootsi ning Soome ja Norra vahel lubatud kalastamiseks ilma randumata teise riigi territooriumil.

Põhiseaduse § 9 järgi ei saa Soome kodanikel keelata riiki saabumist, samamoodi on kõigil õigus riigist lahkuda. Õigusele riigist lahkuda võib siiski seada vältimatuid piiranguid kohtumenetluse või karistuse kandmise kindlustamiseks ning riigikaitsekohustuse täitmise nõude tagamiseks.

Lisaks rahvusvahelisele kaubaveole on lubatud ka tööülesandel põhinev kaubavedu ettevõtetelt tarbijatele.

Töösuhtel või tööülesandel põhineva töösõidu eesmärk ja tingimused selgitatakse koos piiriületusega. Piirivalve võib tööga seoses reisijatel paluda esitada dokumente riiki sisenemise tingimuste täitmise tõestuseks. Sellised dokumendid on töösuhet ja tööülesannet puudutavad dokumendid.

ELi riikide kodanike sisenemine seoses hooajatööga on lubatud kui tööga seotud reisimine alates 14. maist. Lisaks on lubatud muude välismaiste hooajatöötajate sisenemine. Teise Schengeni riigi kaudu saabuvate kolmandate riikide kodanike sisenemine on lubatud erijuhendi järgi. Valitsus lubab kevade ja suve alguse vajaduste katmiseks 3000 isiku sisenemise väljastpoolt Euroopa Liitu lisaks varem otsustatud 1500 isikule alates 15. maist.

2. Välispiiri ületus

Soome piirivalve lubab välispiiril ehk Soome ja Schengeni viisaruumi mittekuuluvate riikide, näiteks Venemaa vahel järgmist liikumist:

1. Naasmine Soome

 • a) Soome kodanikud ja nende pereliikmed
 • b) Soomes elavad ELi- ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed
 • c) elamisloaga Soomes elavad kolmandate riikide kodanikud

2. Naasmine teistesse ELi- ja Schengeni riikidesse või nende kaudu

 • a) teiste ELi- ja Schengeni riikide kodanikud ning nende pereliikmed
 • b) elamisloaga teises ELI- või Schengeni riigis elavad kolmandate riikide kodanikud

3. Kolmanda riigi kodaniku riigist lahkumine

4. Vältimatu piiriületus

 • a) tervishoiu- ja päästetöötajad (sealhulgas esmaabi) ning vanurite hooldajad
 • b) kaubaveoga seotud autojuhid ja logistikatöötajad
 • c) diplomaadid, rahvusvaheliste organisatsioonide töötajad, sõjaväelased ja abiorganisatsioonide töötajad töökohustusi täites
 • d) Soome elamisloaga isikud ning elamisõigusega registreeritud ELi-/Schengeni kodanikud
 • e) rahvusvahelist kaitset vajavad või muul humanitaarsel põhjusel reisivad isikud
 • g) muu vältimatu ja põhjendatud piiriületus, näiteks ühiskonna toimimise või hoolduskindluse jaoks oluliseks tööks, mis eeldab teisest riigist tulemist ja millega ei saa viivitada, teisest Schengeni viisaruumi mittekuuluvast ELi liikmesriigist ja Ühendkuningriigist saabuvate kodanike töösuhtel ja tööülesandel põhinev tööga seotud piiriületus, välismaiste ajakirjandusväljannete esindajad, samuti vältimatute pereasjade või muude vältimatute isiklike põhjustega reisivad isikud.

ELi riikide kodanike sisenemine välismaise hooajatööna on lubatud kui tööga seotud reisimine alates 14. maist. Välispiiril hooajatöö tarbeks riiki saabuvate kolmandate riikide kodanike sisenemine registreeritakse vastavalt erijuhistele.

Põhiseaduse § 9 järgi ei saa Soome kodanikel keelata riiki saabumist, samamoodi on kõigil õigus riigist lahkuda. Õigusele riigist lahkuda võib siiski seada vältimatuid piiranguid kohtumenetluse või karistuse kandmise kindlustamiseks ning riigikaitsekohustuse täitmise nõude tagamiseks.

3. Muu vältimatu välispiiri ületamine

Välispiiri ületamisel peetakse muuks vältimatuks piiriületuseks sellist piiriületust, mis on seotud ühiskonna toimimise või hoolduskindluse seisukohalt olulise tööga, mille tegemine eeldab teisest riigist saabuva isiku või isikute tööd ja ei võimalda viivitust.

Töö- ja majandusministeeriumi eestvõttel on määratletud ühiskonna toimimiseks või hoolduskindluse seisukohalt olulised tööd, mis ei võimalda viivitust. Pelgalt tegevuste nimekirjast riiki sisenemiseks ei piisa. Tööandja peab eraldi blanketil põhjendama, miks Soome saabuva töötaja töö on kriitiline ja selline, mille tegemine ei võimalda viivitust. Tööandja täidab blanketi “Työnantajan perustelu työntekijän maahantulon välttämättömyydestä poikkeustilan aikana”  ja annab selle töötajale. Soome saabuv töötaja esitab blanketi piirikontrolli käigus koos ülejäänud vajalike dokumentidega. Sel eesmärgil riiki sisenejad registreeritakse erijuhendi kohaselt.

Piirivalve võtab riiki sisenemise otsustamisel aluseks nii nimekirja kriitilistest ülesannetest kui tööandja põhjendused. Otsuse selle kohta, mis on vältimatu piiriületus teeb piirivalve vastavalt piirivalve juhistele igas piiriületuskohas vastavalt konkreetsele juhtumile.

Valitsus lubab kevade ja suve alguse vajaduste katmiseks 3000 isiku sisenemise väljastpoolt Euroopa Liitu lisaks varem otsustatud 1500 isikule alates 15. maist. Maa- ja metsamajanduse ministeerium annab täpsemad juhised kolmandatest riikidest saabuvate hooajatöötajate kohta.

Välismaiste ajakirjandusväljaannete esindajate sisenemine on lubatud alates 7. maist 2020.

4. Juhised Soome saabuvatele isikutele seoses Covid-19 viiruse põhjustatud epideemia leviku piiramiseks

Koroonaepideemia leviku ärahoidmiseks on siseministeerium ja sotsiaal- ja terviseministeerium koos valmistanud ette järgneva juhise ja soovitavad:

Riiki siseneval isikul on soovitav piirata 14 ööpäeva jooksul tarbetuid lähikontakte ning järgida omaalgatuslikku (vabatahtlikku) karantiini. Omaalgatusliku karantiini ajal on liikumine piiratud vaid töö- ja elukoha vahel, samuti muu vältimatu liikumine.

Sotsiaal- ja tervisevaldkonda tööle tulev isik peaks tööandjaga kokku leppima töö korraldamises. Tööandja peab hindama nakatumise riski ja muutma vajadusel 14 ööpäevaks alates riiki saabumisest tööülesandeid kliendi- ja patsienditurvalisuse ning töökeskkonna turvalisuse kindlustamiseks.

Omaalgatuslikku karantiini ei ole põhjust kohaldada esmaabi- ja päästetöötajate ning piirivalve ja tolli töötajatele. Neil soovitatakse samuti järgida üldisi juhiseid hügieeni, turvalise vahemaa ja füüsiliste kontaktide vältimiseks, et ära hoida nakkushaiguse levikut.

Hingamisteede vaevuste ilmnemisel peab isik viivitamatult võtma ühendust arstiabiga. Täpsemad juhised omaalgatusliku karantiini kohta antakse riiki saabumisel.

Kommentaarid
(Külastatud 2,470 korda, 1 külastust täna)