Soome kodanikupalga eksperimendi tulemus: inimesed tundsid end paremini, aga erilist mõju töö leidmisele ei tuvastatud

Soomes viidi aastatel 2017-2018 läbi maailma esimene üleriigiline kodanikupalga eksperiment, milles osales 2000 juhuvaliku teel leitud töötut ja mille tulemused avalikustas täna sotsiaal- ja terviseministeerium.

Kodanikupalga saajad olid eluga rahulolevamad ja neil oli vähem psühholoogilisi probleeme kui teistel töötutel. Nad pidasid oma majanduslikku olukorda paremaks. Tööle saamise mõju oli aga raskem hinnata, kuna 2018. aastast käivitus Soomes töötute nn aktiivsusmudel, millega hakati töötuid tööle sundima.

Kodanikupalga uuringust tuli välja, et kodanikupalga saajad polnud töö leidmisel esimesel, 2017. aastal edukamad kui ülejäänud töötud. Kodanikupalga mõju analüüsimist aga raskendas 2018. aasta algul kasutusele võetud töötute aktiivsusmudel, mis mõjutas nii kodanikupalga saajaid kui teisi töötuid. Eksperiment näitas, et teisel, 2018. aastal olid kodanikupalga saajad töö leidmisel veidi edukamad kui ülejäänud töötud.

Eksperimendi käigus said 2000 töötut maksuvaba kodanikupalka 560 eurot kuus, seda olenemata sellest, kas neil oli muid tulusid või kas nad otsisid aktiivselt tööd. Kodanikupalga eksperimendi viis läbi sotsiaalkindlustusamet Kela.

Kommentaarid
(Külastatud 455 korda, 1 külastust täna)