Arvamus: Soomel on probleemid laste õiguste konventsiooni nõuete täitmisel

Soomes laste õiguste eest seisva ühenduse Lastenoikeudet ry esimees Petri Kolmonen märgib, et Soomel on probleemid laste õiguste konventsiooni nõuete täitmisel.

Järgneb Petri Kolmoneni arvamus ajalehes Kaleva:

Laste õiguste konventsioonist saab tänavu 30 aastat ja laste õiguste päeva tähistatakse 20. novembril.

Soome ühines laste õiguste konventsiooniga juba 1991. aastal, aga Soomel on probleemid selle konventsiooni nõuete täitmisega. Probleemid väljenduvad ÜRO laste õiguste komitee märkustes seoses konventsiooni nõuete teadvustamise ja lapse huvide järgimisega.

Lisaks on tulnud märkusi seoses laste puuduliku ärakuulamise ning nende arvamuse väljaselgitamisega. Seadusandjad oleks pidanud rohkem keskenduma jagatud vanemlusele ja selle mõjudele lapse heaolule, samuti järgima Euroopa nõukogu soovitust jagatud vanemluse osas.

ÜRO laste õiguste komitee ongi nõudnud, et eesmärgini jõudmiseks peaks kindlustama, et lapse huvisid arvestataks seadusandluse, valitsemise ja kohtumenetluse puhul lapsi puudutavates asjades ning lapsi mõjutavates poliitilistes otsustes, programmides ja projektides, ja et lastega selles osas läbi räägitaks.

Kõik kohtute ja ametiasutuste otsused peavad lähtuma samades põhimõtetest.

Soomel oli võimalik vead ja puudused seadusandluses likvideerida kolme aasta jooksul, mille tulemuseks on 1. detsembril jõustuv uus lapse hoolduse ja kohtumisõiguse seadus. Seda aga ei juhtunud ning olulised muutused jäid tegemata, nagu jagatud vanemluse muutmine lahutuse järgseks eelistatud olukorraks, vanemate eeskujuliku käitumise premeerimine, diskrimineerivatest põhi-/ kaugvanema terminitest loobumine ning vanemate kohtlemine majanduslikult õiglasemal viisil.

Seadusandja oleks pidanud rohkem arvestama jagatud vanemluse kohta tehtud teaduslike uuringute ja jagatud vanemluse mõjuga lapse tervisele ja heaolule ning Euroopa nõukogu soovitustega jagatud vanemluse kohta.

Vastav seadus on võetud vastu kahes USA osariigis, kus pärast seda on hooldusõiguste vaidlused, kulud ja vägivald vähenenud ning laste olukord paranenud.

Euroopa inimõiguste kohus teeb Soome kohta rohkem negatiivseid otsuseid kui kõigis teistes Põhjamaades kokku. Kas inimõigused pole siis Soome jaoks olulised?

Lukijalta: Suomella ollut vaikeuksia noudattaa lapsen oikeuksien sopimusta

Lapsen oikeuksien sopimus täyttää tänä vuonna 30 vuotta, ja lapsen oikeuksien päivää vietetään 20.11. Suomi allekirjoitti lapsen oikeuksien lainvoimaisen sopimuksen jo vuonna 1991, mutta Suomella on ollut vaikeuksia noudattaa sopimusta, josta osoituksena YK lapsen oikeuksien komitean toistuvat moitteet, jotka liittyvät lapsen oikeuksien sopimuksen tuntemiseen sekä lapsen edun periaatteen noudattamiseen.

Kommentaarid
(Külastatud 220 korda, 1 külastust täna)