Soome toll korraldas Helsingi sadamas reidi Eestisse veetavate jättmete osas, avastati koorem ilma dokumentideta kasutatud rõivaid

Soome toll korraldas koostöös keskonnakeskuse SYKE-ga 11. septembril Helsingi sadamas reidi Eestisse veetavate jäätmete kontrollimiseks. Tegemist on osaga 2017-2019. aastatel välismaale veetavate jäätmete kontrollmeetmetest.

Kokku kontrolliti 90 sõidukit. Kõigi veoste puhul kontrolliti dokumente ja vaadati üle saadetiste sisu. Seitsme veose puhul oli tegemist jäätmetega. Neist kolme puhul oli tegemist jäätme veoluba nõudvate jäätmetega ja neli nn rohelised jäätmeveod ehk sellised, mis ei kujuta ohtu keskkonnale.

Operatsioon paljastas mitmeid väärkasutusi. Osa veoste puhul olid puudused dokumentides: dokumente polnud kas kaasas või olid need vormistatud vigaselt. SYKE on võtnud ühendust nende ettevõtetega ja palunud selgitust, samuti juhendanud edaspidist tegevust.

Ühe ohtliku jäätmeveose puhul olid tõsised puudused, kuna dokumente polnud üldse kaasas. Lisaks polnud veofirma nõuetekohaselt registreeritud. Saatedokumendid peavad alati veosega kaasas olema, mistõttu saadetis saadeti tagasi.

Üks nn roheliste jäätmete koorem sisaldas kasutatud rõivaid, mis polnud aga vastavalt klassifitseeritud. Selleks, et kasutatud rõivaid saaks välja vedada, tuleb need klassifitseerida enne saatmist. Antud koorem oli aga täielikult klassifitseerimata. Kasutatud rõivaste väljaveo puhul tuleb kaasa panna nimekirjad koorma sisu ja andmed kasutuse kohta. Koorma saatmine keelati, kuna nõutud dokumendid puudusid.

Tolli info kohaselt oli see esimene kord, kui jäätmeveoseid nõnda kontrolliti ja osa tagasi saadeti. Sadamakontrollid on üks osa SYKE rahvusvahelisest jäätmekontrolli tegevusest.

Toll pöörab jäätmetele üha enam rõhku, kuna jäätmete väljavedu Soomest kasvab kiiresti. Osa ettevõtteid täidavad kõiki jäätmete väljaveo nõudeid, aga osa seda ei tee, mistõttu tuleb nendega kontaktis olla. Jäätmete väljaveo eest vastutab alati jäätmete omanik, mitte vedaja. Samas oleks hea, kui ka vedajad õpiksid ära vajalike dokumentide vormistamise.

Kommentaarid
(Külastatud 1,173 korda, 1 külastust täna)