Valus löök Soomele: Kliimanõukogu tahab hakata metsa raiumist piirama

Rahvusvaheline Kliimanõukogu IPCC avaldab homme raporti, mille järgi ei piisa globaalse kliimamuutuse ärahoidmiseks fossiilsete kütusete kasutamise piiramisest, vaid tuleb hakata piirama metsa raiumist ja biokütuste kasutamist.

Kliimanõukogu taotleb raportis liha söömise vähendamist, kasvatada tuleb rohkem erinevaid taimi, soid ja turbapinnast tuleb kaitsta, metsi tuleb juurde istutada ja bioenergia kasutamist piirata, vahendab Helsingin Sanomat.

Lõplik raport avaldatakse homme, aga lekkinud on mustand, millest võib selle sisu välja lugeda. IPCC istub praegu Genfis koos ja viimistleb raporti sisu.

Nõukogu hinnangul on inimene võtnud kasutusele 72 protsenti maa-alast, mis pole jää all. Selle sisse kuuluvad metsad, põllumaad, rohumaad ja soised alad. Neljandik kõigist heitgaasidest tuleb põllumajandusest, metsatööstusest ja muust maa kasutamisest. Nõukogu seisukoht on, et inimene saab ise otsustada, kas maa on heitgaaside allikas või süsiniku neelaja.

Soome elatub metsatööstusest, aga Soomes pole tehtud midagi heitgaaside vähendamiseks, leiab Soome kliimanõukogu juht, professor Markku Ollikainen.

Kliimanõukogu on seisukohal, et niiskete alade nagu soode ja turbaväljade hulk on maailmas alates 1970. aastast 70 protsenti vähenenud, samas on alates 1961. aastast kasvanud 300 protsenti kõrbealadel elavate inimeste hulk.

Soome jaoks tähendab see seda, et metsa ei saa enam võtta kasutusele muuks otstarbeks. Suur osa sellest metsakaost on turba-aladele põldude rajamine.

Lisaks tuleks võtta Soomes kaitse alla niisked turba-alad ja sood. Oluliselt tuleks piirata metsa raiumist soistel aladel. Praeguse valitsuse programmis pole turbapõldude rajamise keeldu, mis on suur pettumus. Ühtlasi tuleks välja mõelda kompensatsioonimehhanismid maaomanikele, kes ei saa enam maad harida või metsa teha. Nii ei saa, et inimestel keelatakse soomaa kasutamine ilma muu toimetuleku tagamiseta.

Soome jaoks tähendab poliitika muutus ka seda, et metsa ei saa enam kasutada energeetikas. Seni on Soome visioon olnud puiduhakke laialdasem kasutamine, aga tulevikus seda enam teha ei saa.

Soome näeb seda ebaõiglasena, et teised maad on oma puidu ja metsad ahju ajanud, Soome on aga metsapoliitikat hästi ajanud. Nüüd, kui Soome saaks oma metsa kasutada biomajanduses, seda enam teha ei lubata.

Suured tselluloositehaste investeerimisprojektid pannakse tõenäoliselt praeguse valitsuse ametisoleku ajal seisma. Soome jaoks on oht, et kui need läbi lähevad, peab riik hakkama maksma kinni nende tehaste heitgaaside trahve. See võib ulatuda miljarditesse eurodesse.

Kliimanõukogu hoiatab esimest korda biokütuste kasutamise eest, kuigi need olid mõeldud fossiilsete kütuste kasutamise korvamiseks. Energiapuidu kasvatamine hakkeks võtab ära põllumaad, vähendab looduse mitmekülgsust ja suurendab veepuudust. Kliimateadlased on jõudnud järeldusele, et biokütuse kasutamine ei aita kliimamuutust ära hoida. Palju tähtsam on kasutada energialiike, mis ei erita üldse heitgaase nagu tuul, päike ja vesi.

Kliimanõukogu juhib ühtlasi tähelepanu naiste ja põlisrahvaste olulisele rollile kliimaküsimuses. Põlisrahvaste poolt asustatud piirkondades on vähem metsa raiumist ja rikkalikum loodus kui äriliselt või avaliku sektori poolt majandatavates piirkondades.

Kliimanõukogu IPCC rõhutab, et eesmärgini jõudmiseks tuleb piirata sündimust, vähendada ülemaailmset ebavõrdsust, liha söömist ja toidu minemaviskamist, lõpetada loodusvarade raiskamine ja võtta kasutusele keskkonnasõbralikud tehnoloogiad.

Kui aga elanike arv jätkab kasvu, kasutatakse jätkuvalt fossiilseid kütuseid ja liha ning kasvab majanduslik ebavõrdsus, siis on tulevik sünge ja muredest tulvil.

Ilmastopaneeli varoittaa uudessa raportissa: metsien ja maan käytön pitää muuttua – “Suomi ei ole tehnyt mitään”

Lihansyöntiä pitää vähentää, kasveja pitää viljellä monipuolisemmin, suot ja turvemaat täytyy suojella, metsiä pitää istuttaa lisää ja bioenergian käyttöä rajoittaa globaalisti. Tällaisia keinoja tarvitaan, jos ilmastonmuutoksen vaikutukset halutaan pitää siedettävinä, toteaa hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC tuoreessa raportissaan. Se käsittelee ilmastokriisin kannalta olennaista osa-aluetta eli maan ja metsien käyttöä.

Kommentaarid
(Külastatud 1,652 korda, 1 külastust täna)