Arvamus: Soome ühiskond on lõhestunud. Nii nagu ka Eesti.

Migrantide massiline sissetoomine Euroopasse on terve mandri lõhestanud. See tuli ilmekalt välja nii Eesti kui ka Soome parlamendivalimistel.

Soomes tuli valimistel lõhestatus eriti selgelt välja. Suurimad häältemagnetid olid migrantide-vastase põlissoomlaste erakonna juht Jussi Halla-aho, kes tegi 30 527 häälega kõigi aegade rekordi. Talle järgnes migrantidesse leebelt suhtuva vasakpoolse erakonna juht Li Andersson 24 404 häälega.

Valimistel tegidki ilma äärmused: parempoolsed ja vasakpoolsed. Tavapärased Soome suured erakonnad valimistel põrusid, eriti Soomes seni väga tugev olnud nn Kekkoneni partei keskerakond. Sotsid küll võitsid, aga väga napilt. Ilma tegid seni opositsioonis olnud rohelised ja vasakpoolsed. Helsingis olid rohelised kõige populaarsem erakond. Suurte erakondade juhtide häältesaak jäi seekord väga kesiseks.

Selline areng pole üllatav. Põhjuseks on migrantide massiline sissetoomine Euroopasse. Migrandid on teema, mille osas on raske jääda ükskõikseks ja see on asi, kus ei saa olla nii ja naa arvamust. Nii nagu rasedusega, see kas on või ei ole, on ka migrantidega: sa oled kas poolt või vastu.

Selline olukord on lõhestanud laiemalt terved ühiskonnad, aga kitsamalt perekonnad. Omavahel on tülis isad ja pojad, emad ja tütred, õpetajad ja õpilased Isegi sõbrad ja tuttavad.

Laias laastus jagunevad arvamused migrantide teemal pooleks. Pooled on poolt või soosival seisukohal ja teine pool on vastu või eitaval seisukohal. Vastu on enamasti need, kel on migrantidega isiklik negatiivne kogemus, poolt on need, kel selline kogemus puudub. See tuleb hästi välja riikide suhtumisest laiemalt. Kuni migrandid polnud midagi hullu korda saatnud, oli nii Rootsis kui Soomes riigi tasemel suhtumine tulijatesse väga leebe ja soosiv. Migrantide toime pandud kuritegude osas pigistati silm kinni.

Pärast terrororirünnakuid Stockholmis ja Turus aga tuli järsk pööre, suhtumine muutus täielikult ning migrante on hakatud sunniviisiliselt välja saatma. Liigutud on teise äärmusse, kus iga migrantide poolt toime pandud kuritegu pannakse suure kella külge. Kui algul räägiti migrantidest kui „talentidest”, siis nüüd räägitakse nendest kui probleemist, millega on vaja tegeleda.

Kahtlemata on migrandid probleem, millega tuleb terves Euroopas üha rohkem tegeleda ja kokku puutuda. Seni jagunevad arvamused kaheks: ühed pooldavad migrantide tuleku karmi piiramist, teised leiavad, et armastusega tulijate suhtes on võimalik imesid teha. Aeg näitab, kummal poolel on õigus. Nooremad inimesed ja naised paistavad olevat leebemad, vanemad inimesed ja mehed on konservatiivsemad.

On selge, et praegune demograafiline plahvatus Aafrikas peab mingi väljundi ja lahenduse leidma. Juba praegu ei jätku seal inimestele toitu ja tööd ning olukord muutub iga aastaga hullemaks. Pingeid lisab kliima soojenemine, mille üks põhjustajatest on samuti seesama demograafiline plahvatus. Olukord Aafrikas sarnaneb olukorraga Euroopas 18. sajandil, mil rännati massiliselt Ameerikasse.

Senine ajalugu näitab, et tulijad on võimu üle võtnud. See puudutab ühelt poolt Ameerika koloniseerimist, aga hea näide on Rooma riigi langus: sellele järgnes mitusada aastat kurjuse ja pimeduse aega.

Kommentaarid
(Külastatud 480 korda, 1 külastust täna)