Alates aprillist muutuvad tingimused Soome tulijate ja Soomest lahkujate jaoks

Alates 1. aprillist muutuvad oluliselt Kela põhimõtted toetuste maksmisel Soome tulijate ja Soomest lahkujate jaoks.

Sotsiaaltoetuste saamine põhineb Soomes elamisel või töötamisel. Kui seda pole, siis ei pruugi enam toetusi saada.

Muutus puudutab elukohapõhiseid toetusi, milleks on tervisekindlustus, lapsetoetused, eluasemetoetus ja Kela pension.

Muutub Soome tööle tulijate õigus saada Kela toetusi. Soome tulijatel kaob ära nn 4 kuu reegel, mis tähendab, et Soome sotsiaalkindlustuse sai pärast 4-kuulist Soomes töötamist. Alates aprillist on õigus saada Kela toetusi Soome tööle tulemisel kohe, kui palk on vähemalt 696,60 eurot kuus.

Uus seadus muudab ka Soome õppima tulijate olukorda. Nimelt on Soome õppima tulemisel piiratud õigus saada eluasemetoetusi ja tervisekindlustust. Eelduseks on, et Soome tullakse püsivalt.

Muutub Soomest lahkujate olukord. Ajutise välismaal viibimise ajapiir väheneb 1 aastalt 6 kuuni, mis tähendab, et Kela toetusi on võimalik saada vaid siis, kui välismaal viibimine kestab kõige enam 6 kuud.

Väljaspoole Euroopa Liitu komandeeringusse saadetud töötaja säilitab oma õiguse toetustele kõige enam 5 aastaks. See 5-aastane periood puudutab ka teadlasi ja arenguabitöötajaid. Välismaale õppima läinud isikul säilivad toetused õppimise ajaks.

Kela ei väljasta enam pärast uue seaduse jõustmist eraldi otsust Soome tuleku või välismaale mineku puhuks. Toetuste õigus saadakse toetusi puudutava otsuse tegemisel.

Üleminekuperioodil kehtivad enne 1. aprilli 2019. aastal tehtud otsused välismaale läinud töötaja, õpilase või nende pereliikmete kohta.

Kela toetusi võib edaspidi mõjutada isegi lühiajaline välismaal viibimine. Seetõttu peaks Kelat informeerima välismaale mineku kestuse ja põhjuste kohta juba aegsasti ette, et Kela saaks välja selgitada välismaal viibimise mõju toetustele.

Välismaalt naasnud isikul, kel välismaal olles polnud Kela toetusi, saab toetused niipea, kui ta Soome püsivalt tagasi elama saabub ja sellest Kelale teada annab.

Muutoksia maahan- ja maastamuuttavien oikeuksiin saada etuuksia 1.4.2019 alkaen

1.4.2019 voimaan tulevat lainsäädännön muutokset vaikuttavat oikeuteen kuulua Suomen sosiaaliturvaan ja saada Kelan etuuksia. Sosiaaliturvaan kuuluminen perustuu yleensä Suomessa pysyvästi asumiseen tai työskentelyyn, ja esimerkiksi ulkomaille työskentelemään lähtevä henkilö ei välttämättä ole enää oikeutettu Kelan etuuksiin.

 

Kommentaarid
(Külastatud 18,668 korda, 1 külastust täna)