Kas eestlased on Soomes tõesti migrandid?

Mitmetes arvamusavaldustes on seoses massilise immigratsiooniga välja toodud, et ka eestlased on migrandid, näiteks siis, kui nad Soome elama lähevad. Ja et näiteks Aafrikast tulnud inimesed pole migrandid, vaid pagulased.

Teeme omale aga mõisted selgeks. Migrandiks kutsutakse definitsiooni järgi teise riiki sisenejat. Nii Eesti kui Soome on Euroopa Liidu liikmed, seega on tegemist ühe ja sama riigi kodanikega. Nii soomlastel kui eestlastel on taskus Euroopa Liidu punaste kaantega pass ning mõlemad kasutavad ühisraha eurot. Nii eestlased kui soomlased elavad Euroopa Liidu seaduste järgi ja neil on võrdsed õigused. Isegi keel on sarnane.

Euroopa Liidu alustala on inimeste, kaupade ja kapitali vaba liikumise põhimõte. Ehk siis on Eestist Soome minek täiesti seaduspärane ja õigustatud, isegi soodustatud tegevus. See on sama hea, kui minna, ütleme, Tartust elama Tallinnasse või Tamperest Helsingisse. Kas Tallinnas elavad tartlased on siis migrandid? Pigem mitte, seda kutsutakse tööjõu mobiilsuseks ja see on Euroopa Liidus samuti soodustatud tegevus. Kui kodu ümber tööd ja võimalusi pole, tuleb vaadata veidi kaugemale.

Ehk siis: eestlased Soomes pole mingid migrandid, vaid ühe ja sama riigi kodanikud, kel on lihtsalt võimalus kasutada Soome kõrgemat palga- ja elatustaset ning paremaid võimalusi. Nii nagu Tallinnas on rohkem võimalusi kui Tartus.

Igasugused jutud Eesti pagulastest Soomes, Eestist Soome läinud majanduspõgenikest ja -pagulastest on seega täiesti alusetud ja väärad. Pigem on Eesti ja eestlaste jaoks hea, et elatakse ja töötatakse Soomes, sest tänu sellele tuleb rohkem raha Eestisse. Eestlased on nii jõukad ja arenenud paljuski tänu Soomele, see on fakt. Seetõttu tuleks Eestis igati soodustada Soomes elamist ja töötamist. See on hea ja kasulik kõigile. Arvestada tuleb seda, et Eestist minnakse Soome enamasti tööle ja uuringute järgi on eestlaste hõivatus Soomes väga kõrge, isegi kõrgem kui soomlastel. Ehk siis need riskid ja ohud, mis on seotud näiteks Aafrikast ja Lähis-Idast saabunud pagulaste ja migrantidega, kes ei leia tööd ja elavad ainult toetustest on eestlaste puhul Soomes olematud.

Nii, tuleme nüüd tagasi migrantide ja pagulaste juurde. Migrandid on kõik, kes teise riiki sisenevad, ehk need, kes tulevad väljastpoolt Euroopa Liitu. Üks osa migrantidest on pagulased, kes on läinud pakku sõja, haiguste või muude hädade eest. Pagulastel on võimalik praegu kehtivate õigusnormide kohaselt taotleda varjupaika, seda erinevatel põhjustel. Aga nad on kõik migrandid, kes saabuvad väljastpoolt Euroopa Liitu. Migrante eristab riigi kodanikest asjaolu, et nende õigused on oluliselt piiratud. Näiteks Eestisse saabunud migrandid paigutatakse elama eraldi vangla-laadsetesse keskustesse. Soomes on migrantide elu veidi parem, aga neid võib iga hetk oodata väljasaatmine.

Soome elama või tööle läinud eestlaste võrdlemine pagulaste ja migrantidega on eriti kohatu seetõttu, et viimasel ajal on pagulased saabunud Euroopa Liitu valdavalt ilma luba küsimata, ehk nad on illegaalsed immigrandid, kes on rikkunud seadust. Eestlastel pole aga vaja Euroopa Liidus elu- või töökohta valides vaja kelleltki luba küsida, see on õigus.

Migrandi-teemat on lihtne seletada Suurbritannia näite varal. Suurbritannia on hädas Poolast saabunud töölistega, kuna neid on väga palju. Neid pole võimalik praegu välja saata, sest neil on ühesugused õigused kõigi teiste brittidega. Neil on kõik samad hüved mis brittidel. Paljuski poolakate tõttu, aga ka hirmust, et Suurbritanniasse võidakse hakata Saksamaa nõudel määrama kvoodipagulasi, hääletasid britid Euroopa Liidust väljaastumise poolt. Nüüd, kui Brexit teoks saab, on Suurbritannia eraldi riik ja saab kehtestada piirangud Euroopa Liidu kodanikele, kelle hulka kuuluvad ka poolakad. Neil, kes tahavad Suurbritanniasse jääda, on võimalus taotleda sealset kodakondsust või elamis- ja tööluba. Vastasel korral ähvardab neid väljasaatmine. Sarnaselt saadetakse Soomest praegu sunniviisiliselt välja varem saabunud migrante. Eestlased pole migrandid ja neid välja saata ei saa, ja seda keegi ei soovigi, sest Soome juhtkond on väga selgesõnaliselt välja öelnud, et on huvitatud kõigist eestlastest, kes tahavad Soomes töötada ja elada.

Tagatipuks on just Soome pool väga huvitatud Helsingi-Tallinna tunnelist ja kiiremast ning kindlamast ühendusest, kuna soomlased vaatavad Eestit kui osa enda huvipiirkonnast. Seetõttu aitavad soomlased tugevdada Eesti kaitsevõimet ja arendada majandust.

Nii nagu pole soomlased Eestis migrandid, vaid oodatud külalised, nii on seda ka eestlased Soomes. Seetõttu pole eestlastel Soomes mingit alust pidada end migrantideks või muul moel väheväärtuslikmateks kodanikeks. Nad on vastupidi Soomele väga vajalikud, kuna aitavad Soomet üles ehitada ja arendada. Nii nagu on eestlastel olnud palju kasu soomlastest, on ka soomlastel olnud palju kasu eestlastest. Seda asjaolu keegi ei vaidlusta ja eestlastel pole mingit põhjust oma Soomes elamist häbeneda. Vastupidi, selle üle on põhjust uhkust tunda. Ühtlasi on Soomes elavad eestlased ja eestlaste jätkuv lahkumine Soome see ora, mis sunnib ka Eestis kohalikke poliitikuid ja juhte välja mõtlema, kuidas elu Eestis paremaks teha.

Kommentaarid
(Külastatud 2,525 korda, 1 külastust täna)