Soome aasta isa auhinnaga pärjati kolme isa

Aasta isa preemia pälvisid tänavu Matti Väliahdet Rovaniemist, Christopher Gullmans Espoost ja Janne Saarela Seinjokist. Auhinna andis üle sotsiaalkaitseminister Sanni Grahn-Laasonen.

Auhinnatud isad on loonud eeskujuliku turvalise ja vastutustundliku isaduse mudeli ning edendanud soolist võrdõiguslikkust pereelus, korraldades näiteks lastehoiu aega. Preemiasaajad on leidnud võimalusi erivajadustega laste toetamiseks, tegutsenud laste huve silmas pidades ning tõstatanud isadusega seotud teemasid.

„Loodan, et suudame ühiskonnana üha enam väärtustada isadust ning toetada isade veelgi ulatuslikumat osalemist laste ja perede igapäevaelus. See on oluline võrdseks vanemlikuks kasvatamiseks, aga eelkõige lastele ja nende isadele,” ütleb sotsiaalkaitseminister Sanni Grahn-Laasonen.

„Oluline on rohkem kõva häälega rääkida isaduse ja lapsevanemaks olemisega seotud õnnehetkedest ja tähendustundest. Heaks isaks saamiseks pole ainult ühte võimalust. Sotsiaalkindlustuse ja muude sotsiaalsete struktuuride ja turvavõrkude reformimisel tuleks järjest enam arvestada perede mitmekesisusega,” lisab Grahn-Laasonen.

„Nüüd toovad auhinnatud isad igaüks mitmekülgselt ja õigeaegselt esile isaduse olulisuse. Nende taust ja elusituatsioonid moodustavad loomulikult teemad, mis ühendavad tänavusi auhindu: isade ja perede mitmekesisus, võrdsus ja soostereotüüpide hajutamine,” lisas ütleb Aasta Isa 2023 ettevalmistava Rahvastikuliidu töörühma juht Anna Kokko.

Aasta isa 2023 auhinna saajad

Janne Saarela (45) on nelja lapse isa Seinäjokist. Saarela premeerimise aluseks on muuhulgas aktiivne osalemine laste huvitegevuses ja aegunud soonormide vaidlustamine. Saarela on muuhulgas Seinäjoki meeste iluuisutamiskoondise asutajaliige ja on siiani aktiivselt tegev. Lisaks ühisele harjutamisele on olnud eesmärgiks kujundada arusaam sellest, milline inimene sobib spordiharrastajaks. Tiimiliikme ja endise kaptenina on Saarela iluuisutamispoistele eeskujuks ja tuge pakkunud.

Matti Väliahdet (84) on üksikisa ja vanaisa. Väilahdetil on neli last, kellest noorima hooldajana oli ta ametis üle 30 aasta, alates lapse ema surmast. Hooldamine lõppes paar aastat tagasi, kui laps sai oma elamise. Lisaks sellele, et ta on hooldaja, on ta tegutsenud isana kõigile oma lastele võrdselt. Välilahdeti autasu mõjutas tema eeskuju turvalisest ja lähedasest isadusest. Ta osaleb aktiivselt ka kohaliku ühingu tegevuses.

Christopher Gullmans (36) adopteeriti lapsena Soomes. Hetkel hoolitseb Gullmans kodus enda ja abikaasa ühise, erilist tähelepanu nõudva lapse eest. Gullmansi autasu aluseks on muuhulgas tema eeskujulik isamudel ja tahe hoolduskohustusi võrdselt jagada. Gullmans ise on kaotanud oma vanemad varases lapsepõlves ja seisnud elu jooksul silmitsi ka muude väljakutsetega. Oma kogemusi isadusest ja mõtteid lapsevanemaks olemisest on ta avalikult jaganud muuhulgas erinevates blogides.

Aasta isa auhind

Aasta isa auhind antakse inimesele, kes oma eeskuju ja tegevusega on edendanud isaduse tähenduse tunnustamist ja seeläbi suurendanud selle väärtustamist. Auhinnaga soovime mõjutada seda, et aktiivne isadus saaks üldises mõtteviisis üha enam kõlapinda. Eesmärk on tugevdada isadust, toetada töö ja pere ühitamist, edendada lapse parimaid huve ja soolist võrdõiguslikkust.

Esimene aasta isa auhind anti välja aastal 2006. Kokku on auhinna saanud 46 isa, sealhulgas 2023. aastal välja antud.

Aasta isa auhinna ettevalmistamisega on tegelenud Rahvastikuliit koos sotsiaal- ja terviseministeeriumi ning üleriigiliste pere- ja muude organisatsioonidega.

Kommentaarid
(Külastatud 120 korda, 1 külastust täna)