Hea teada: sellise sissetulekuga oled Soomes „vaene”

Üheliikmelist leibkonda loeti 2021. aastal madala sissetulekuga leibkonnaks, kui sissetulek ei ületanud 1355 eurot kuus.

Madal sissetulek on suhteline. Eurostati määratluse järgi on selle piir 60 protsenti mediaansissetulekust, vahendab Iltalehti.

Allolevast tabelist on näha, milline oli madala sissetuleku piir eri leibkonnatüüpides 2021. aastal, mil madala sissetuleku piiriks on seatud 60 protsenti mediaansissetulekust.

Leibkond

Sissetulek eurodes / kuu

1 täiskasvanu 1 355
1 täiskasvanu, 1 alla 14-aastane laps 1 761
1 täiskasvanu, 2 alla 14-aastast last 2 168
1 täiskasvanu, 3 alla 14-aastast last 2 573
1 täiskasvanu, 1 alla ja 1 vähemalt 14-aastane laps 2 438
2 täiskasvanut 2 032
2 täiskasvanut, 1 alla 14-aastane laps 2 438
2 täiskasvanut, 2 alla 14-aastast last 2 845
2 täiskasvanut, 3 alla 14-aastast last 3 251
2 täiskasvanut, 4 alla 14-aastast last 3 658
2 täiskasvanut, 1 vähemalt 14-aastane laps 2 709
2 täiskasvanut, 2 vähemalt 14-aastast last 3 387
2 täiskasvanut, 1 alla ja 1 vähemalt 14-aastane laps 3 116
3 täiskasvanut 2 709
4 täiskasvanut 3 387

Eurostati mõõdik on „arvestuslik ja tehislik”, ütleb Soome terviseameti teadusprofessor Pasi Moisio.

Kõnealune madala sissetuleku näitaja on mõeldud rahvastikutaseme näitajana ning see ei näita sissetulekute piisavust üksikus leibkonnas, märgib Moisio. Leibkondade vajadused ja kulutused on väga erinevad.

Ühte selget vaesuspiiri ei saa kunagi määrata, ütleb Moisio.

Teine probleem on see, et Euroopas mõõdetakse madalat sissetulekut väga erinevates riikides ühtemoodi. Mõõdik ei sobi seega rahvusvaheliseks võrdluseks. Ka majanduslanguse ajal võib mõõdik anda sissetuleku taseme langedes veidraid tulemusi.

Suhteliselt madala sissetuleku mõõdik räägib rohkem sissetulekute jaotusest kui vaesusest. Võrdluseelarved on paremad vaesuse näitajad, ütleb Moisio. Võrdluseelarvete abil saab määrata, mida saab teatud rahasumma eest osta.

Eurostati mõõdik põhineb suhtelise vaesuse kontseptsioonil. See tähendab, et vaesus on midagi enamat kui võimetus rahuldada inimeste põhivajadusi. Ühiskonna arenedes kasvavad vajadused. 20 aastat tagasi polnud mobiiltelefon vajadus, toob Moisio näite.

Kui 2000ndate aastate alguses sai hakkama ilma mobiiltelefonita, siis tänapäeval on nutitelefon ühiskonnas vajalik paljude põhifunktsioonide jaoks.

Soome Statistikaameti värskeim tulujaotuse statistika on aastast 2021. Järgmine 2022. aasta tulujaotuse statistika avaldatakse detsembris.

Seetõttu ei ole tabelis toodud arvud täielikult värsked. Hindade tõusu ehk inflatsiooni tõttu on madala sissetuleku piir praegu mõnevõrra kõrgem kui 2021. aastal. Tarbijahinnad tõusid 2022. aastal keskmiselt 7,1 protsenti.

Eurostati mõõdiku järgi oli 2021. aastal Soome madala sissetulekuga inimesi 718 700 ehk 13,2 protsenti leibkondadest. Lebkond hõlmab inimesi, kes elavad alaliselt püsivalt ühes kohas. Arvesse ei lähe asutustes, ühiselamutes ja välismaal elavad ning kodutuid.

OECD seab madala sissetuleku piiriks Eurostatist madalama, poole mediaansissetulekust.

Allolevast tabelist on näha, milline oli madala sissetuleku piirmäär erinevates leibkondades 2021. aastal, kasutades selleks OECD rangemat definitsiooni.

Leibkond

Sissetulek eurodes / kuu

1 täiskasvanu 1 129
1 täiskasvanu, 1 alla 14-aastane laps 1 468
1 täiskasvanu, 2 alla 14-aastast last 1 806
1 täiskasvanu, 3 alla 14-aastast last 2 145
1 täiskasvanu, 1 alla ja 1 vähemalt 14-aastane laps 2 032
2 täiskasvanut 1 693
2 täiskasvanut, 1 alla 14-aastane laps 2 032
2 täiskasvanut, 2 alla 14-aastast last 2 371
2 täiskasvanut, 3 alla 14-aastast last 2 709
2 täiskasvanut, 4 alla 14-aastast last 3 048
2 täiskasvanut, 1 vähemalt 14-aastane laps 2 258
2 täiskasvanut, 2 vähemalt 14-aastast last 2 822
2 täiskasvanut, 1 alla ja 1 vähemalt 14-aastane laps 2 597
3 täiskasvanut 2 258
4 täiskasvanut 2 822

Suhteliselt madala sissetuleku mõõdiku kõrval on võetud kasutusele vaesus- või marginaliseerumisriski mõõdik. Inimest ohustab vaesus või marginaliseerumine, kui tema leibkond on madala sissetulekuga, vaeghõivatud või kui leibkonnas on suur materiaalne ja sotsiaalne puudus.

Soome statistikaameti värskeima elamistingimuste statistika järgi oli 2021. aastal vaesuse või tõrjutuse ohus 894 000 inimest. Riskirühma kuuluvate inimeste arv kasvas 2020. aastast 117 000 inimese võrra.

Eelmisel, 2022. aastal kuulus toimetulekuraskustes leibkondadesse 6,1 protsenti inimestest. Soome Statistikakeskuse definitsiooni järgi on toimetulekuraskustes leibkondadel raskusi kohustuslike kulude katteks piisava sissetuleku teenimisega.

Kommentaarid
(Külastatud 21,186 korda, 1 külastust täna)