Soomlaste kindlustunne tuleviku suhtes on nõrgenenud

Soomlaste kindlustunne tuleviku suhtes on sügise jooksul aeglaselt nõrgenenud ja on alates 2020. aasta kevadest läbi viidud Kodanikupulsi uuringute põhjal madalaimal tasemel. Vähemalt 72 protsenti vastanutest on tuleviku suhtes üsna kindlad. Juunis oli vastav osakaal 80 protsenti.

Vastajate seisukohad valitsuse jaoks olulisematel sotsiaalsetel teemadel on jäänud peaaegu samaks. 62 protsenti nimetas toimivat tervishoidu kõige olulisemaks teemaks. Kõige olulisemate hulgas on kvaliteetne haridus 36 protsendiga ja tasakaalus riigieelarve 35 protsendiga. Järgmistena tulevad vaesuse vähendamine ja tõrjutuse vältimine.

Toimivat tervishoidu peavad eriti oluliseks teemaks kõik vanusegrupid ning lausa 73 protsenti 60–74-aastastest hindas selle kõige olulisemate hulka. Kvaliteetset haridust rõhutatakse eelkõige 30–44-aastaste vastustes. 45–59- ja 60–74-aastased pidasid teistest sagedamini tähtsaimaks riigieelarve tasakaalu. Mehed keskenduksid majanduse väljakutsetele selgelt rohkem kui naised ning kõrge sissetulekuga inimesed selgelt rohkem kui madala sissetulekuga inimesed.

„Kodanike seisukohad olulisematel teemadel on üllatavalt järjekindlad, sest peaaegu kõik vastajarühmad loodavad, et valitsus keskendub eelkõige tervishoiu, hariduse ja riigieelarve väljakutsete lahendamisele. 15-29-aastaste jaoks on aga kliimameetmete edendamine ja madala sissetulekuga inimeste vaesuse vähendamine kolme olulisema teema hulgas,” ütles peaministri büroo juhtivekspert Juho Jyrkiäinen.

Sotsiaalse õigluse kogemus ja usaldus institutsioonide vastu on nõrgenenud

Sotsiaalse õigluse kogemus nõrgenes septembrikuu küsitlusvoorus ja on jäänud sarnasele tasemele. 64 protsenti vastanutest peab ühiskonda vähemalt üsna õiglaseks.

Ka usaldus ühiskonna institutsioonide vastu on jäänud aasta algusega võrreldes nõrgemale tasemele, kuid siiski valdavalt suhteliselt tugev. Käesoleva aasta jooksul on kõige selgemini langenud usaldus Soome valitsuse, parlamendi, omavalitsuste ja erakondade suhtes. Madala sissetulekuga inimesed usaldavad ühiskonna institutsioone selgelt vähem kui teised grupid. Erinevus madala ja kõrge sissetulekuga inimeste vahel on selge näiteks usalduses Soome valitsuse, NATO, Euroopa Liidu ja tervishoiu suhtes.

Kodanikupulsi uuringu 49. voor viidi läbi 11.-16.10.2023. Kodanikupulsi uuringu abil selgitatakse välja kodanike arvamus päevakajalistel teemadel, ametiasutuste tegevus ning vastajate endi meeleolu ja tulevikuootused. Uuringuandmete kogumisega tegeleb Soome Statistikakeskus.

Kommentaarid
(Külastatud 409 korda, 1 külastust täna)