Soome valitsus tahab tagada sularaha kasutamise maksevahendina

Euroopa Komisjoni määruse eelnõu määratleb sularaha staatuse seadusliku maksevahendina. Soome valitsus peab eelnõud põhimõtteliselt põhjendatuks.

Euroopa Komisjon andis 28. juunil välja määruse eelnõu euro rahatähtede ja müntide staatuse kohta seadusliku maksevahendina.

Oma ettepanekuga soovib komisjon tagada euro sularaha rolli seadusliku maksevahendina: sularaha peaks olema laialdaselt aktsepteeritud ja see peaks olema piisavalt kättesaadav. Lähtekoht on, et saaja ei tohi keelduda makseks pakutavast euro sularahast, välja arvatud juhul, kui pooled on kokku leppinud muus makseviisis või kui sellele kehtib erand.

Soome valitsus rõhutab sularaha kättesaadavust ja kasutatavust

Valitsus peab oluliseks, et sularaha oleks kättesaadav ja seda saaks kasutada ka digitaliseeruvas ühiskonnas. Määruse eelnõu on põhimõtteliselt õigustatud.

Valitsuse hinnangul on õigustatud seadusliku maksevahendi definitsiooni toomine EL-i õigusaktidesse nii, et see rakendub kõikides liikmesriikides. Euro sularaha kättesaadavust ja vastuvõetavust tuleks reguleerida samal ajal, sest need on omavahel seotud.

Isegi Soomes on elanikkonna gruppe, kelle jaoks on sularaha oluline või isegi ainuvõimalik makseviis. Valitsus peab põhjendatuks komisjoni ettepanekuid, et maksevahendite üle otsustamisel tuleks lähtuda osapoolte tegelikest valikuvõimalustest.

Kui keegi keeldub sularaha vastu võtmast, peaks keeldumine põhinema põhjendatud ja mõjuvatel põhjustel. Valitsus leiab, et keeldumise põhjused tuleks välja selgitada seadusandlike läbirääkimiste käigus.

Valitsus teavitab parlamenti

Valitsus saatis neljapäeval, 19. oktoobril parlamendile U kirja. U-tähte kasutatakse EL-i asjades, kui tegemist on EL-i seadusandliku eelnõu või mõne muu parlamendi pädevusse kuuluva eelnõuga.

Kommentaarid
(Külastatud 582 korda, 1 külastust täna)