Euroopa Komisjon tahab seadustada digi-euro kasutamise

Euroopa Komisjon toob oma seadusandlikus eelnõus muu hulgas välja digitaalse euro levitamise, tehnilised omadused ja privaatsuse kaitse. Soome valitsus rõhutab konkurentsi ja kasu aspekte.

EL-is uuritakse digitaalse euro kasutuselevõtu võimalust. Euro pangatähed ja mündid jääksid kasutusele, kuid nende kõrval täiendaks maksevahendite pakkumist digitaalne euro. Kodanike vaatenurgast ei erine digitaalne euro praegustest makseviisidest, sest võimalik, et maksete tegemine toimuks rahakoti rakendusega või mobiilipangas.

Euroopa Komisjon avaldas 28. juunil digitaalset eurot puudutava õigusakti eelnõu. Eelnõus pannakse muu hulgas paika digitaalse euro:

  • seadusliku maksevahendi staatus
  • levitamine
  • kasutamine väärtuse säilitajana ja maksevahendina
  • tehnilised omadused
  • privaatsuse ja isikuandmete kaitse.

Maksete turg kontsentreerub

Soome valitsus tervitab Euroopa Komisjoni püüdlusi suurendada konkurentsi jaemaksete turul, teenuste pakkumisel ja infrastruktuuris. Digitaalne euro täiendaks praegusi makseviise ja jaemaksete turgu.

Kuna sularaha kasutamine väheneb, domineerivad maksete tegemisel üha enam vähesed globaalsed ettevõtted, näiteks kaardifirmad. Makse on kriitilise tähtsusega põhiteenus, seega võib sõltuvus üksikutest ELi-välistest teenusepakkujatest ohustada varustuskindlust ja strateegilist autonoomiat.

Digitaalne euro peaks tooma kasu

Soome valitsuse hinnangul peaks tehnilise teostuse eesmärk olema parim võimalik teostusviis, et digitaalne euro pakuks selget kasu nii tarbijatele, kauplejatele kui ka levitajatele.

Valitsus peab õigeks suunaks komisjoni pakutud jaotusmudelit, kus digitaalseid eurosid levitaksid pangad, makseasutused ja e-raha asutused. Valitsus suhtub aga avalik-õigusliku operaatori levi- ja teenindamiskohustusse kahtlevalt, sest sellega kaasneb mitu lahtist küsimust, näiteks tulude ja kulude suhe.

Valitsuse hinnangul peaks digitaalne euro olema väga usaldusväärne ja kõrge privaatsuse ja isikuandmete kaitsega maksevahend. Kuriteoennetus peab põhinema riskipõhisel lähenemisel.

Valitsus peab oluliseks muuta digitaalne euro kättesaadavaks ja kasutatavaks võimalikult paljudele euroala elanikele. Tasuda peaks saama ka ilma internetiühenduseta.

Valitsus teavitab parlamenti

Valitsus saatis neljapäeval, 19. oktoobril parlamendile U kirja. U-tähte kasutatakse EL-i asjades, kui tegemist on EL-i seadusandliku eelnõuga või mõne muu parlamendi pädevusse kuuluva eelnõuga.

Kommentaarid
(Külastatud 871 korda, 1 külastust täna)