Soomest käiakse välismaal ravil põhiliselt Eestis

Soomes arvestati kokku sotsiaalkindlustusameti Kela makstud hüvitised välismaal saadud ravi eest ja selgus, et välismaal käiakse ravil põhiliselt Eestis.

Piiriülene tervishoiustatistika sisaldab teavet näiteks selle kohta, millistes riikides soomlased on ravi taotlenud ja kuidas on Kela välismaal antud ravi eest hüvitist määranud. Piiriülese tervishoiu kontaktpunkti ja Kela koostatud statistika on leitav kontaktpunkti Slideshare kontolt. Välismaal osutataval hambaravil on oma statistika. Ravi taotlemine tähendab, et isik sõidab arstiabi saama välismaale.

Statistika tõlgendamisel tuleb tähele panna, et statistika näitab vaid neid ravile pöördumise olukordi, mille eest isik on Kelast hüvitist taotlenud. Hüvitisi saab taotleda kuue kuu jooksul pärast ravi lõppu, mistõttu võib info statistikasse ilmuda hilinemisega.

Ravile pöördutakse põhiliselt Eestisse

Soomest pöördusid inimesed iseseisvalt ravile Eestis, Hispaanias, Saksamaal, Poolas ja Belgias. Ravile pöördumine välismaal on viimastel aastatel vähenenud. 2022. aasta statistika näitab aga Kela makstava hüvitise suuruse mõningast kasvu võrreldes 2021. aastaga.

Eelmisel, 2022. aastal maksis Kela hüvitisi omal käel ravile pöördumise eest vana mudeli järgi ehk nii, nagu oleks inimene kasutanud Soomes eratervishoiu teenuseid. Alates 2023. aastast on muutunud ravi hüvitamise mudel ja Kela ei maksa hüvitist rohkem, kui sarnane ravi oleks maksma läinud kliendi enda riikliku ravi hoolekandepiirkonnas Soomes.

Ravimite hüvitamise surmma tõuseb

Statistika järgi on välismaal tehtud ravimikulude hüvitamise summad eelmise aastaga võrreldes suurenenud. Hüvitisena maksti välja ligi 100 000 eurot, 2021. aastal jäi see summa aga alla 70 000 euro. Summa pole aga nii kõrgeks tõusnud kui 2020. aastal, mil EL-i piirkonnas toimunud ravimihüvitisteks maksti välja üle 140 000 euro.

Eelneva loaga saadud ravi on suurenenud

Välismaal saab ravile pöörduda ka EL-i direktiivi kohase eelloa alusel. Eelluba on maksekohustus, mille Kela annab, kui riiklik tervishoid seda toetab. Kui patsiendil on eelnev luba, tuleb tasuda vaid kohalik visiiditasu. Tegelikud ravikulud on jäänud ravipiirkondade ja alates 2023. aastast hoolekandepiirkondade kanda.

Eeslmisel, 2022. aastal taotleti 143 eelluba ja anti 81, mis oli veidi vähem kui varasematel aastatel. 2022. aastal maksid ravipiirkonnad aga eelloa alusel ravi eest rohkem kui varasematel aastatel, 1 125 230 eurot. Näiteks 2021. aastal oli vastav summa 707 198 eurot. See võib viidata sellele, et eelneval nõusolekul taotlesid inimesed eelmisel aastal kallimat ravi.

Hambaravi on välismaal kasvanud

Hambaravi statistika näitab, et sarnaselt varasematele aastatele pöördus ka 2022. aastal enim inimesi hambaravile Eestis.

Hüvitisetaotluste ja määratud hüvitiste arv on viimastel aastatel vähenenud, kuid 2022. aastal näitab statistika 2021. aastaga võrreldes mõningast tõusu. 2022. aastal määrati välismaal saadud hambaravi hüvitist kokku ligi 108 000 eurot, 2021. aastal ligi 91 000 eurot.

Väljaspool EL-i saadud ravi tulevikus enam ei hüvitata

Eelmise, 2022. aasta statistika näitab teavet selle kohta, kuidas Kela on määranud hüvitist väljaspool EL-i riike saadud ravi kulude eest. Kela hüvitas ravi olukordades, kus kulud tekkisid äkilise haigestumise, krooniliste haiguste, raseduse või sünnituse tõttu. Hüvitis oli kulude summaga võrreldes väike.

Sarnaselt varasematele aastatele määrati ka 2022. aastal enim selliseid hüvitisi Tais (42 000 eurot), Türgis (19 000 eurot) ja Ameerika Ühendriikides (5 000 eurot) saadud ravi eest.

Alates 2023. aastast ei hüvita Kela enam väljaspool EL-i ja Euroopa Majandusühenduse riike, Šveitsi, Suurbritanniat või Põhja-Iirimaad tekkinud ravikulusid.

Kommentaarid
(Külastatud 509 korda, 1 külastust täna)