Soomes hakatakse migrantide lahkumist hõlbustama

Soome siseministeerium on ette valmistamas projekti vabatahtliku tagasipöördumise abi määruse uuendamiseks. Uus määrus jõustub 1. jaanuaril 2024.

Projekti käigus uuendatav määrus asendab varasemat, 2021. aastal välja antud määrust, mis kaotab kehtivuse käesoleva, 2023. aasta lõpus.

Määruse uuendamine on osa peaminister Orpo vabatahtliku tagasipöördumise ja riigist lahkumise valitsusprogrammist. Eesmärk on tõhustada vabatahtliku tagasipöördumise abi, et see julgustaks negatiivse varjupaigaotsuse saanud inimesi võimalikult kiiresti riigist lahkuma ja edasikaebamisest hoiduma.

Vabatahtlik tagasisaatmine on peamine viis riigist väljasaatmiseks

Kui välismaalasel ei ole Soomes viibimise luba, saadetakse ta riigist välja. Toetatud vabatahtlik tagasipöördumine on peamine väljasaatmise mehhanism.

Vabatahtliku tagasipöördumise abistamise seadus näeb ette rahvusvahelist kaitset taotleva isiku vastuvõtmise ning inimkaubanduse ohvri tuvastamise ja abistamise. Kui teatud tingimused on täidetud, saab Soome toetada nt varjupaigataotlejate vabatahtlikku tagasipöördumist kodumaale.

Toetust on võimalik saada, kui taotleja saab negatiivse otsuse või võtab oma rahvusvahelise kaitse taotluse vabatahtlikult tagasi. Toetust võib saada ka näiteks inimkaubanduse ohver, kellel ei ole Soomes elukohta või isik, kes on saanud tähtajalise elamisloa riigist lahkumise takistuse tõttu.

Vabatahtliku tagasipöördumise abi võib olla rahaline toetus reisikulude katteks ja taasintegreerumiseks või majanduslik toetus. Majanduslik toetus viitab teenustele või tarvikutele, millega tagasipöörduja saab näiteks hariduse omandada või väikeettevõtte alustada.

Kommentaarid
(Külastatud 761 korda, 1 külastust täna)