Soome uus valitsus tõstab toidupoes müüdava alkoholi piiri, toimetulekutoetust saavad töötud aetakse tööle

Iltalehti info kohaselt tõuseb toidupoodides müüdava alkoholi protsendimäär 8 protsendini. Praegu on piir 5,5 protsenti.

Ametisse asuv valitsus plaanib toimetulekutoetust saavad tööotsijad tööle panna. Idee on suurendada toimetulekutoetuse saamisel omaosalust.

EL-iga püütakse läbi rääkida, et Soome ei peaks ostma saastekvoote teistest EL-i riikidest. Põhjendustes viidatakse muuhulgas sellele, et Euroopa metsaseima riigi kodanike jaoks oleks asi poliitiliselt raske, kui EL-i-vastasus tõstab pead.

Sissetulekupõhise töötuskindlustuse pikkus praegusega võrreldes ei vähene. Selle asemel suureneb sissetulekupõhiste hüvitiste astmestik.

Riigi eelarve defitsiidi vähendamisel soovitakse kuni neli miljardit saavutada kärbetega. Suurim kärpimissurve on sotsiaalkindlustusega seotud kuludel, mis peaks andma kokkuhoidu paar miljardit eurot. Pensionitõusu indeksite külmutamine on mõeldud märkimisväärse summa säästmiseks.

Sotsiaalteenuste osas on kokku lepitud, et hoolekandepiirkondade tootlikkuse mudeliga on seatud eesmärgiks 2027. aasta tasemel kokkuhoid 800 miljonit eurot.

Riigivara müüakse 4–5 miljardi euro eest.

Taristupaketi raames turvatakse piirkondlikud lennud. Raudteeprojektidest tundub Turu ühetunnirong olevat ainus raudteeprojekt, mida tulevane valitsus kavatseb edendada.

Sisserändepoliitikat karmistatakse. Tööpõhise sisserände sissetuleku piirmäära tõstetakse ligikaudu 1300 eurolt 1600 eurole. Pagulaskvooti vähendatakse praeguselt 1050-lt vähemalt 750-le või veelgi madalamale.
Arengukoostöö raha kärbitakse OECD keskmise tasemeni ning arenguabi fookus nihkub Taani mudeli järgi ekspordile.

Võimalik, et kütusemaksu vähendatakse biolisandi nõude vähendamisega. Tõenäoliselt tuleb rohkem maksutulu käibemaksu tõstmisest. Kindlust ei ole, kas üldist käibemaksu suurendatakse või vähendatakse käibemaksumäärasid.

Kommentaarid
(Külastatud 8,493 korda, 1 külastust täna)