Euroopa Komisjon kiitis heaks Soome elektrihüvitise

Euroopa Komisjon kinnitas täna neljapäeval, 23. märtsil Soome tagasiulatuva elektrihüvitise maksmise riigiabina. Komisjoni nõusolek on vajalik selleks, et vastavalt uuele seadusele saaks hüvitist maksta eraklientidele, kes ostsid elektrit elektriettevõttega tasa-arveldamise teel. Mõned elektriettevõtted võisid saata aprillis tasumisele kuuluvad elektriarved ilma hüvitiseta.

Vastavalt seadusele peavad elektriettevõtted tasuma oma klientidele elektrihüvitise esimese osamakse hiljemalt koos aprillis tasumisele kuuluva elektriarvega ning hüvitise teise osamakse järgneva arvega. Kui arvet aprillis ei esitata, makstakse raha tagasi esimese pärast aprilli tasumisele kuuluva elektriarvega.

Elektrihüvitise esimene osamakse tasutakse novembri-detsembri 2022 elektritarbimise alusel. Teine osamakse tasutakse 2023. aasta jaanuari tarbimise alusel kahekordselt. Nii arvestatakse elektrihüvitis perioodiks, mis vastab neljale kuule.

Ettevõtjad saavad maksete tasumisel lisaaega

Sama asjaga seoses andis komisjon riigiabi heakskiidu ka ettevõtjate elektriarvetele täiendava makseaja andmiseks ja elektriettevõtete maksevõime ajutiseks toetamiseks. See on ettevõtjate pikema makseaja eelduseks.

Elektriarvete tasumise tähtaja pikendamise ja elektriettevõtjate maksevõime ajutise toetamise seaduse kohaselt peavad elektrimüüjad oma klientide nõudmisel andma tarbijatele ja ettevõtjatele täiendavat makseaega nende tasumata elektriarvete eest, mis on seotud elektrienergia tarbimisega ajavahemikus 1. jaanuar kuni 30. aprill 2023.

Hüvitise maksmine on mõne elektriettevõtte puhul viibinud

Komisjonil on õigus otsustada ettevõtetele või äriühingute kaudu antud toetuste sobivuse üle siseturule. Soome on komisjonile nõuetekohaselt esitanud vajalikud teatised. Komisjoni on samuti põhjalikult teavitatud juba Soome toetussüsteemi ettevalmistamise käigus.

Elektrihüvitise esimese osamakse tasumine võis viibida nendes elektriettevõtetes, kelle aprillis tasumisele kuuluvad elektriarved on saadetud enne 23. märtsil saabunud teavet komisjoni heakskiidu kohta.

„Meile laekunud info kohaselt on osades elektriettevõtetes aprillikuu elektriarved klientidele saadetud juba selle kuu alguses, kuid komisjonipoolse riigiabi kooskõlastuse puudumise tõttu ei ole olnud võimalik taotleda seaduses määratletud elektrihüvitist. Olukord on väga kahetsusväärne,” ütles Töö- ja majandusministeeriumi tööstusnõunik Petteri Kuuva.

Kommentaarid
(Külastatud 959 korda, 1 külastust täna)