Soome politsei edastas juhised, mida teha, kui juhtimisõigus on ajutiselt ära võetud

Liikluseeskirju ja kiiruspiiranguid tuleb järgida. Kui seda ei tehta, siis sekkub politsei ja võib halvemal juhul võtta ajutiselt ära sõiduki juhtimisõiguse.

Lapi politseijaoskond tuletab meelde, et juhtimisõiguse ajutise äravõtmise põhjus pole toime pandud kuritegu, vaid mõtlematus või isegi inimlik viga. Olenevalt asjaoludest võib juhtimisõiguse äravõtmine toimuda eri viisil, vahendab MTV.

Kui põhjuseks on liikluse ohustamine või eeskirjade eiramine, sõiduki juhtimine juhtimisõiguseta, joobes juhtimine või muu tegu, mille eest määrab politsei 20 päevamäära ületava trahvi, liigub asi edasi prokurörile ja juhtumisõiguse ajutist äravõtmist arutatakse järelvalve käigus (lupavalvonta).

Juhtimisõiguse ajutise äravõtmise kestus sõltub isiku poolt antud seletusest, kus on näiteks välja toodud, et juhtimisõigus on oluline tööl käimiseks. Otsus juhtimisõiguse ajutise äravõtmise kestuse kohta saadetakse posti teel.

On ka selliseid erakordseid olukordi, mis mõjutavad juhtimisõiguse ajutist äravõtmist. Näiteks võib trahviasi liikuda edasi kohtusse, kui isik pole talle määratud karistusega nõus või pole kindlaid tõendeid isiku süü kohta.

Kui tegemist on raskekujulise liikluse ohustamise, raskekujulise joobes juhtimise või raskekujulise narkojoobes juhtimisega, ei tee politsei trahvi, vaid asi läheb kohtusse arutamiseks.

Ka raskekujuliste juhtumite puhul on isikul õigus anda seletus. Politsei tuletab meelde, et selle peab tegema võimalikult kiiresti pärast juhtunut, et otsuse saaks teha kiiremini kui on kolmenädalane ooteaeg.

Kui isik on alaealine, siis saavad juht ja hooldaja anda suuliselt seletuse enne otsuse tegemist juhtimisõiguse ajutise äravõtmise kohta.

Tee nii, kui sulle on määratud juhtimisõiguse ajutine äravõtmine:

  • Loe hoolikalt läbi saadud määrus juhtimisõiguse ajutise äravõtmise kohta ja sellega koos antud juhised.
  • Kui oled juhtimisõiguse ajutise äravõtmise põhjendustega nõus, on õigus jätta politseile seletus juhtimisõiguse vajalikkuse kohta. Sellest seletusest võib sõltuda juhtimisõiguse ajutise äravõtmise kestus. Juhised seletuse andmise kohta on juhtimisõiguse ajutise äravõtmise määruse juures. Seletus peab olema tõendatud, ehk tuleb lisada tööleping/töötõend või tööandja ütlused. Kui tegutsed ettevõtjana, tuleb lisada seletus ettevõtte olemuse kohta ja registreerimisnumber. Õpilastelt nõutakse tõendit õppimise kohta. Seletus jäetakse elukohajärgse politseijaoskonna järelvalve osakonda (lupavalvonta).
  • Kui tunned, et tegemist on veaga ja juhtimisõiguse ajutine äravõtmine on määratud valedel alustel, siis on õigus esitada vaie juhtimisõiguse ajutise äravõtmise otsuse kohta. Selle kohta on samuti toodud juhised juhtimisõiguse ajutise äravõtmise määruses. Vaie jäetakse selle politseijaoskonna järelvalve osakonda (lupavalvonta), kus tehti otsus juhtimisõiguse ajutise äravõtmise kohta.
Kommentaarid
(Külastatud 824 korda, 1 külastust täna)