Soome ametnikud on Afganistanist lahkunud, kokku õnnestus evakueerida 330 inimest

Soome lõpetas neljapäeval, 26. augustil Kabulis plaanipäraselt evakueerimisoperatsiooni. Välisministeeriumi abimeeskond ja kaitseväe julgeolekujõud on riigist lahkunud. Võimalusel jätkatakse konsulaarabi andmist muude vahenditega.

Operatsioon oli edukas: 10 päevaga evakueeriti Kabulist 240 Soome kodanikku, alalise elamisloa omanikku ja Soome saatkonnas töötavanud kohalikku elanikku, kaasa arvatud nende perekonnad. See arv hõlmab ka haavatava olukorra tõttu evakueeritud inimesi. Lisaks evakueeriti valitsuse 13. augusti otsusega 80 inimest, kes kuulusid Euroopa Liidu delegatsiooni ja NATO operatsiooni Soome delegatsiooni. Afganistanist toodi ära ka välisministeeriumi diplomaatiline personal. Kokku on evakueerituid 330.

Vastavalt konsulaarteenuste seadusele abistab välisministeerium kriisiolukorras Soome kodanikke ja Soomes alaliselt elavaid välismaalasi ning nendega koos kolivaid pere liikmeid, et kaitsta nende elu ja turvalisust. Lisaks on humanitaarsetel kaalutlustel abistatud inimeste puhul tehtud evakueerimise otsus vastavalt väga keerulisele olukorrale Kabuli lennujaamas.

Kõiki evakueerimisotsustega hõlmatud isikuid ei ole veel Afganistanist ära toodud. Välisministeeriumi andmetel on Afganistanis endiselt kümmekond Soome kodanikku ja samapalju teisi konsulaarabi vajavaid isikuid.

Afganistanis konsulaarabi vajavate isikutega hoitakse sidet ja neid abistatakse jätkuvalt eri viisil. On veel ELi liikmesriike ja teisi partnerriike, kes jätkavad evakueerimist. Konsulaarabi saamiseks võib hädaolukorras nende riikide poole pöörduda. Kabuli tsiviillennujaama taaskäivitamine võtab aega. Julgeolekuolukord sõjaväelennuvälja ümbruses on jätkuvalt ohtlik.

Soome migratsiooniamet hoolitseb esialgu sisserändajate vastuvõtu eest Soomes. Valitsuse otsuste alusel Soome lubatud isikud saavad elamisloa humanitaarabi alusel. Afganistanist evakueeritud isikud, keda valitsuse otsused ei hõlma, suunatakse tavapärasele varjupaigamenetlusele. Need on peamiselt pereliikmed, kes on saanud konsulaarabi. Sisserändajatele pakutakse vajalikke sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid.

Evakueeritute vastuvõtt Helsingi-Vantaa lennujaamas on toimunud ulatuslikus koostöös ametivõimudega. Lisaks Soome migratsiooniametile on operatsioonis osalenud piirivalve, politsei, toll, terviseamet, sotsiaal- ja terviseministeerium, Helsingi ja Uusimaa ravipiirkond, Vantaa sotsiaal- ja kriisiabi osakond ja Soome Punane Rist.

Kommentaarid
(Külastatud 103 korda, 1 külastust täna)