Soome ministeerium saatis omavalitsustele juhised piiriületuse tervisekontrolli kohta – kõiki riiki sisenejaid tuleks testida

Soome sotsiaal- ja terviseministeerium edastas omavalitsustele juhised nakkushaiguste seaduse muudatuste kohta seoses kohustusliku tervisekontrolli ja teabe andmisega. Seadusemuudatused jõustusid 29. märtsil 2021.

Ministeerium teeb kõigile pädevatele asutustele ülesandeks tegutseda vastavalt olukorrale ja kasutada kõiki nakkushaiguste seadusega lubatud võimalusi koroonaepideemia leviku tõkestamiseks.

Nakkushaiguste seaduse muudatused täpsustavad kehtivaid tervisekontrolliga seotud regulatsioone ja piirkondliku valitsusasutuse (AVI) rolli otsustajana. Nüüdsest on nakkushaigusega kokku puutunud ja nakatunud isikud kohustatud andma tervishoiuasutustele teavet enda kohta. Seadusemuudatused laiendavad ka piirivalve võimet osutada ametialast abi. Muudatused puudutavad nakkushaiguste seaduse paragrahve 16 (kohustuslik tervisekontroll), 22 (teabe edastamine) ja 89 (ametialane abi).

Sotsiaal- ja terviseministeerium rõhutab, et Soome saabuvate inimestega kaasa tulla võivate nakatumiste ennetamine on epideemia ja muteerunud viiruste leviku tõkestamisel võtmetähtsusega. Eelduseks on see, et kõik riiki sisenevad isikud suunatakse tervisekontrolli. Kontroll peaks hõlmama näiteks COVID-19 testi, kui seda vajalikuks peetakse.

Tõhus, asjakohane ja proportsionaalne nakkuste tõrje piiriületuses on võimalik ainult tihedas koostöös ametiasutuste ja teiste piiriületuspunktide asutuste vahel, võttes arvesse kohalikke olusid.

Eelduseks on kõigi Soome sisenejate testimine

Seaduse kohaselt teeb piirkondlik valitsusasutus (AVI) nakkushaiguste seaduses sätestatud haldusotsused, kasutades selleks ravipiirkonna ja terviseameti teavet. Koostöö on vajalik selleks, et piirkondlikud ametiasutused saaksid õigeaegselt reageerida vajadusele teha kohustuslike tervisekontrollide osas otsuseid vastavalt nakkushaiguste seaduse paragrahvile 16.

Piirkondlik valitsusasutus hindab otsuse langetamisel sihtrühmi ja võimalikke kriteeriume. Piirkondlik valitsusasutus võib kohustuslikust tervisekontrollist välja jätta näiteks isikud, kes peavad riiki sisenemisel esitama kindla aja jooksul usaldusväärse tõendi negatiivse testi tulemuse või haigusest paranemise kohta.

Tervisekontrollis hindab tervishoiutöötaja vajadust nakkushaiguste leviku tõkestamiseks ka muude meetmete järele, näiteks karantiini ja isoleerimise otsused. Karantiini või isoleerimise otsuse teeb nakkushaiguste arst. Seoses tervisekontrolliga võib omavalitsuse või ravipiirkonna nakkushaiguste arst teha üksikisiku kohta otsuse ka hilisema kohustusliku tervisekontrolli kohta, mis sisaldab COVID-19 testi.

Nakkushaiguste seaduse paragrahvi 16 kohaselt võib piirkondlik valitsusasutus anda isikutele korralduse käia pärast riiki sisenemist hiljem teist testi tegemas.

Kommentaarid
(Külastatud 1,930 korda, 1 külastust täna)